Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. Calitate procesuală pasivă.

Sentinţă civilă 5711 din 02.02.2009


Autor: judecătoria Tg-Jiu

Dosar nr.5572/318/2008

Sentinţa civilă nr. 5711

Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani. Calitate procesuală pasivă.

Prin acţiunea înregistrată  pe rolul judecătoriei Tg – Jiu sub nr. 5572/318/2008 reclamantul U.I. a chemat în judecată pârâtul Consiliul Local T. pentru a se constata, în contradictoriu cu acesta, că a dobândit dreptul de proprietate asupra unui teren prin uzucapiune.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că pe terenul în litigiu se află casa de locuit, teren pe care l-a folosit neîntrerupt de peste 40 de ani.

Prin sentinţa civilă nr.5711/02.09.2008 acţiunea a fost respinsă.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani partea trebuie să dovedească că a posedat bunul în tot termenul prevăzut de lege, posesia trebuind să fie utilă, adică continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar, aşa cum prevede art.1890 Cod civil.

Că, fiind o sancţiune îndreptată împotriva vechiului proprietar, acţiunea se soluţionează în contradictoriu cu acesta, fiind singurul care poate emite pretenţii asupra terenului.

S-a mai reţinut că în speţă pârâtul Consiliul Local nu are nici un drept asupra terenului şi, chiar şi în situaţia în care nu se cunoaşte cine este proprietarul terenului, acţiunea nu se soluţionează în contradictoriu cu Consiliul Local, cei care pot emite pretenţii asupra terenului fiind vecinii.