Infracţiuni

Sentinţă penală 64 din 17.03.2011


 DOSAR NR.2736/332/2010 -art.211 al.2 lit.b,al.21 lit.a, C.pen.-

SENTINŢA PENALĂ NR.64

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN  : 17.03.2011

Pe rol judecarea procesului penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare, împotriva inculpaţilor R.G. pentru săv. infr.prev.de art.211 alin.2 lit.b, alin.21 lit.a C.pen. şi R.I pentru săv. infr.prev.de art.211 alin.2 lit.b, alin.21 lit.a C.pen..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică,au răspuns prezent inculpaţii personal şi asistaţi de av. S.M. şi martorul A.A.C., lipsă părţile vătămate V.D. şi P.V. E.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, a fost audiat martorul prezent sub prestare de jurământ, s-a luat act că la dosar Parchetul de pe lângă Judecătoria Vînju Mare a depus procesul verbal din 17.03.2011, după care constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului, a pus concluzii de schimbarea încadrării juridice a faptei din infr.prev.de art.211 în infr.prev.de art.180 alin.2 C.pen., condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii orientată spre minimul special prevăzut de lege cu aplicarea art.81 C.pen., potrivit art.88 C.pen. deducerea din pedeapsa aplicată a duratei reţinerii şi arestului preventiv, părţile vătămate neconstituindu-se părţi civile, cu cheltuieli judiciare în folosul statului.

Av. S.M. pentru inculpaţii R.G. şi R.I., a arătat că odată cu admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei, era necesară plângerea prealabilă a părţilor vătămate pentru infr.prev.de art.180 alin.2 C.pen., solicitând achitarea inculpaţilor potrivit art.11 pct.2 lit.b rap.la art.10 lit.f C.proc.pen. având în vedere lipsa plângerii prealabile, cu cheltuieli judiciare.

Inculpatul R.G., a declarat că a lovit pe una din părţile vătămate, regretând fapta.

Inculpatul R.I., arată de asemenea că a lovit pe partea vătămată, însă s-au lovit reciproc.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vînju Mare,s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpaţilor R.G. pentru săv. infr.prev.de art.211 alin.2 lit.b, alin.21 lit.a C.pen. şi R.I. pentru săv. infr.prev.de art.211 alin.2 lit.b, alin.21 lit.a C.pen. 

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în sarcina inculpaţilor următoarea stare de fapt :

Părţile vătămate V.D. şi P.V.E.. în ziua de 17.10.2010 au venit la o pensiune situată pe malul Fluviului Dunărea pe raza comunei Gruia (zona portului) cu scopul de a merge la pescuit.

Au ajuns în jurul orei 16:00 alegându-şi locul pentru pescuit la o distanţă de circa 300 m de pensiune.

În seara aceleiaşi zile, inculpaţii P.I şi P.G. au consumat băuturi alcoolice la locuinţa inculpatului R.I. până în jurul orei 02:30 când au hotărât să meargă la pescuit pe malul Dunării. Au luat fiecare câte o lansetă iar în jurul orei 03:00 au ajuns la malul Dunării, la locul unde se aflau părţile vătămate.

Văzând-o pe partea vătămată V.D., inculpaţii R.G. şi R.I. au mers la aceasta, cerându-i să lumineze cu lanterna pentru a monta un blincer la lansetă.

Partea vătămată V.D.a fost de acord după care cei doi inculpaţi s-au îndepărtat câţiva metri pe malul Dunării.

Fiind deranjat de faptul că partea vătămată V.D. îndreptase lanterna în direcţia sa, inculpatul R.G. s-a întors la partea vătămată V.D., adresându-i injurii şi lovindu-l cu pumnul în zona capului.

Pentru a se apăra, partea vătămată V.D. l-a împins pe inculpatul R. G., căzând amândoi la pământ, apoi a început să strige după ajutor la partea vătămată P.V., care se afla în autoturismul aflat staţionat în apropiere.

La rândul său, inculpatul R.I. s-a întors la locul unde se afla celălalt inculpat împreună cu părţile vătămate, aplicându-le mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele.

Partea vătămată V.D.a reuşit să fugă, ajungând la pensiunea aflată în apropiere, unde a cerut ajutor martorului C.M.

La locul altercaţiei, împreună cu cei doi inculpaţi, a rămas numai partea vătămată P.V. şi în timp ce inculpatul R.G. exercita violenţe asupra acesteia, inculpatul R.I. a sustras cinci din cele opt lansete care fuseseră instalate pe malul Dunării de părţile vătămate, una fiind găsită intactă la faţa locului de lucrătorii de poliţie, cu ocazia cercetării la faţa locului.

În urma violenţelor fizice părţile vătămate au suferit leziuni, motiv pentru care s-au prezentat pentru examinare la medicul legist. Astfel din raportul medico legal nr.634/19.10.2010 şi raportul medico legal nr.635/19.10.2010 emise de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi, se reţine faptul că părţile vătămate au suferit leziuni pentru care necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale de la data producerii, dacă nu survin complicaţii.

Starea de fapt,reţinută prin actul de sesizare, a fost dovedită cu : declaraţiile părţilor vătămate, procesele verbale de cercetare la faţa locului întocmite de organele de cercetare penală, declaraţiile martorilor, fotografii operativ judiciare, raporturile medico legale nr.634/19.10.2010 şi nr.635/19.10.2010 emise de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi, declaraţiile inculpaţilor care au recunoscut în parte faptele comise.

În instanţă inculpatul R.G., fiind interogat, a declarat că recunoaşte în parte fapta pentru care a fost trimis în judecată, în sensul că a fost lovit de una dintre părţile vătămate, astfel că a ripostat şi s-au încăierat. Conflictul a început datorită unei lanterne, pe care părţile vătămate au îndreptat-o asupra sa. Arată că nu au sustras nici o lansetă.

Inculpatul R.I. a declarat că recunoaşte în parte fapta pentru care a fost trimis în judecată, în sensul că în noaptea de 17.10.2010, împreună cu fratele său R.G., după ce au consumat băuturi alcoolice, au mers pe malul Dunării. El a luat-o înainte iar la un moment dat a auzit un ţipăt. S-a întors şi a văzut două persoane care s-au luat la bătaie cu fratele său. A intervenit pentru a-i despărţi, iar una din părţile vătămate l-a lovit, moment în care a ripostat şi s-au încăierat. După ce s-au lovit reciproc a văzut că fratele său fugise. S-a aplecat să ia lansetele, însă nu a ştiut că în acel loc erau şi lansetele părţilor vătămate.

La termenul din 02.12.2010, inculpaţii prin apărători, au formulat în scris cereri pentru schimbarea încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii, din art.211 alin.2 lit.b, alin.21 lit.a C.pen., în art.180 alin.2 C.pen.

În cauză au fost audiaţi şi martorii C.M. şi A.A.C.

Totodată, părţile vătămate V.D. şi P.V.E. au învederat instanţei că nu se constituie părţi civile.

Din depoziţia C.M. se reţine faptul că nu cunoaşte ce conflict a existat între inculpaţi şi părţile vătămate, însă în noaptea respectivă, a venit partea vătămată V. D. lovit la nas, murdar, rugându-l să dea telefon la poliţie întrucât a fost bătut de nişte persoane în timp ce era la pescuit şi i-au rupt lansetele, însă arată că el nu a fost la faţa locului.

De asemenea martorul A.A.C. a declarat că a fost solicitat de către organele de poliţie la recunoaşterea din grup, ocazie cu care părţile vătămate au recunoscut  dintr-un grup de cinci persoane, pe cei doi inculpaţi care fiind persoanele care i-au bătut şi luat mulinetele pentru pescuit. Atunci a înţeles că inculpaţii şi părţile vătămate nu se cunoşteau dinainte.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi coroborând probele administrate în cauză cu susţinerile părţilor vătămate şi depoziţiile martorilor audiaţi, instanţa constată şi reţine în fapt şi în drept următoarele:

Părţile vătămate V.D. şi P.V.E. în ziua de 17.10.2010 au venit la o pensiune situată pe malul Fluviului Dunărea pe raza comunei Gruia (zona portului) cu scopul de a merge la pescuit.

Au ajuns în jurul orei 16:00 alegându-şi locul pentru pescuit la o distanţă de circa 300 m de pensiune.

În seara aceleiaşi zile, inculpaţii R.I. şi R.G. au consumat băuturi alcoolice la locuinţa inculpatului R.I. până în jurul orei 02:30 când au hotărât să meargă la pescuit pe malul Dunării. Au luat fiecare câte o lansetă iar în jurul orei 03:00 au ajuns la malul Dunării, la locul unde se aflau părţile vătămate.

Văzând-o pe partea vătămată V.D., inculpaţii R.G. şi R.I. au mers la aceasta, cerându-i să lumineze cu lanterna pentru a monta un blincer la lansetă.

Partea vătămată V.D.a fost de acord după care cei doi inculpaţi s-au îndepărtat câţiva metri pe malul Dunării.

Fiind deranjat de faptul că partea vătămată V.D. îndreptase lanterna în direcţia sa, inculpatul R.G. s-a întors la partea vătămată V.D., adresându-i injurii şi lovindu-l cu pumnul în zona capului.

Pentru a se apăra, partea vătămată V.D. l-a împins pe inculpatul R.G., căzând amândoi la pământ, apoi a început să strige după ajutor la partea vătămată P. V., care se afla în autoturismul aflat staţionat în apropiere.

La rândul său, inculpatul R.I. s-a întors la locul unde se afla celălalt inculpat împreună cu părţile vătămate, aplicându-le mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele.

Partea vătămată V.D. a reuşit să fugă, ajungând la pensiunea aflată în apropiere, unde a cerut ajutor martorului C.M.

La locul altercaţiei, împreună cu cei doi inculpaţi, a rămas numai partea vătămată P.V. şi în timp ce inculpatul R.G. exercita violenţe asupra acesteia, inculpatul R.I. a luat cinci din cele opt lansete lăsate de părţile vătămate, însă nu cu intenţia de a le sustrage ci din greşeală.

Potrivit dispoziţiilor în materie, pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de tâlhărie se presupune săvârşirea de către inculpaţi atât a acţiunii principale de furt, cât şi a celei adiacente de exercitare a violenţelor, fiind necesar ca aceasta sin urmă să reprezinte mijlocul de comitere a furtului.

Ori, se apreciază că violenţa, ca acţiune adiacentă nu poate precede furtul ci ea trebuie să fie concomitentă sau posterioară acestuia, ceea ce nu se poate reţine în speţa de faţă.

Aici, pe fondul unei altercaţii între partea vătămată V.D. şi inculpatul R.G. (în sensul că partea vătămată V.D. îndreptase lanterna în direcţia inculpatului), părţile s-au luat la ceartă, inculpaţii lovind cu pumnii şi picioarele pe părţile vătămate.

În urma violenţelor fizice părţile vătămate au suferit leziuni, motiv pentru care s-au prezentat pentru examinare la medicul legist. Astfel din raportul medico legal nr.634/19.10.2010 şi raportul medico legal nr.635/19.10.2010 emise de Serviciul de Medicină Legală Mehedinţi, se reţine faptul că părţile vătămate au suferit leziuni pentru care necesită 5-6 zile de îngrijiri medicale de la data producerii, dacă nu survin complicaţii.

Violenţele exercitate în alt scop decât cel limitativ prevăzut de lege nu mai pot constitui acţiunea adiacentă a elementului material al tâlhăriei.

Mai mult intenţia de a săvârşi acţiunea de luare a unui bun, trebuie coroborată cu scopul ilicit urmărit prin luarea bunului şi anume intenţia de a-şi însuşi acel bun pe nedrept, ori atunci când bunul a fost luat în alt scop decât al însuşirii pe nedrept, fapta nu poate constitui infracţiune.

Astfel, instanţa potrivit disp.art.334 C.proc.pen. va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infr.prev.de art.211 alin.2, lit.b, alin.2 ind.1, lit.a C.pen. în infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 C.pen

În consecinţă, faptele comise de inc. R.G. şi R.I., aşa cum au fost reţinute de către instanţă, şi caracterizate mai sus, comise în modalităţile şi împrejurările reţinute, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de lovire şi alte violenţe, fapte prev. şi ped. de art.180 alin.2 C.pen., iar vinovăţia acestora fiind dovedită, urmează ca inculpaţii să răspundă penal.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va avea în vedere pe lângă pericolul social al faptelor şi persoana fiecărui inculpat în parte, lipsa antecedentelor penale, atitudinea procesuală penală parţial sinceră a acestora, împrejurările concrete în care au fost comise faptele, precum şi faptul că prejudiciul cauzat părţilor vătămate a fost recuperat, criterii prevăzute în art.72 C.pen.

Potrivit acestui text de lege la stabilirea pedepsei se ţine seama între altele, de împrejurările concrete în care s-a comis fapta şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite.

Astfel, s-a acordat semnificaţia cuvenită împrejurărilor în care s-a comis fapta şi pericolului social concret al faptelor.

Ori, inculpaţii, deşi cunoşteau că încălcă legea penală,  nu i-a interesat în nici un mod consecinţele faptelor lor.

Aceste elemente sunt de natură să formeze convingerea că, pentru reeducarea inculpaţilor şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni se impune aplicarea unor pedepse într-un cuantum şi regim eficient.

Astfel,se apreciază de către instanţă,că aplicarea unor pedepse cu închisoare orientate în limitele speciale prevăzute de lege cu aplic.disp.art.81 C.pen., vor fi de natură să ducă la reeducarea fiecărui inculpat în parte şi la atingerea scopului preventiv şi coercitiv al legii penale.

Instanţa va aplica şi disp.art.71 alin.5 C.pen. precum şi art.88 C.pen. şi va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv de la 18.10.2010 şi 15.11.2010.

Totodată, instanţa va lua act că părţile vătămate nu se constituie părţi civile.

Văzând şi disp.art.191 C.proc.pen., inculpaţii vor fi obligaţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

 În baza art.334 C.pr.pen;

Schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev. de art.211 alin.2, lit.b, alin.2 ind.1, lit.a C.pen. în infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 C.pen.;

În baza art.180 alin.2 C.pen.;

Condamnă inculpatul  R.G. la 3 luni închisoare.

În baza art. 81 alin.2 C.pen;

Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art.  82 alin.1 C.pen.;

În baza art. 71 C.pen.;

Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin.1, lit.a, Teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 71, alin.5 C.pen.;

Pe perioada termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, suspendă executarea pedepsei accesorii, prev. de art. 64, alin.1, lit.a  Teza a – II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv de la 18.10.2010 şa 15.11.2010.

În baza art. 334 C.pen.;

Schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev. de art. 211 alin.2, lit. b, alin.2, ind.1, lit.a C.pen. în infracţiunea prev. de art. 180 alin.2 C.pen.;

În baza art. 180 alin.2 C.pen.;

Condamnă inculpatul R.I. la 3 luni închisoare.

În baza art. 180 alin.2 C.pen.;

Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o  durată de 2 ani şi 3 luni, termen de încercare, stabilit în condiţiile art. 82 alin.1 C.pen.

În baza art. 71 C.pen.;

Interzice inculpatului la pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 71 alin.5 C.pen.;

Pe perioada termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art. 64 alin.1, lit.a, teza a II-a şi lit.b C.pen.

În baza art. 88 C.pen.;

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestului preventiv de la 18.10.2010 la 15.11.2010.

Ia act că părţile vătămate V.D. şi P.V.E. nu se constituie părţi civile.

În baza art. 191 C.pr.pen.;

Obligă inculpaţii să plătească statului, fiecare, câte 800 lei cheltuieli judiciare, din care suma de 600 lei onorariul  apărătorului din oficiu ( avocat S.M.– conform delegaţiei nr.188/18.10.2010 – urmărire penală) vor fi suportate din fondurile Ministerului Justiţiei şi virate de Baroul Mehedinţi.

Cu recurs.

6

6