Atribuire termen aferent dl 42/1990

Hotărâre 2514 din 15.11.2011


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.693/338/28.02.2011, reclamantul D.M a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta COMUNA VULCAN, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că, în temeiul art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990, a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren înscris în CF 100895 Vulcan, nr.top.1690/14/4/1/1, în suprafaţă de 355 mp, să dispună dezmembrarea şi apoi întăbularea în CF a acestei suprafeţe,  cu cheltuieli de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat, în esenţă, că este proprietarul imobilului înscris în CF 100738 Vulcan, nr.cad.100738, în suprafaţă de 317 mp, pe care şi-a construit casa, iar de mai mult de 20 de ani foloseşte şi suprafaţa de teren ce face obiectul prezentei acţiuni, acest teren reprezentând curtea şi grădina aflate în imediata vecinătate a casei de locuit.

Prin întâmpinare, pârâta COMUNA VULCAN, prin Primar, a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii, arătând, în esenţă, că suprafaţa de teren de 355 mp pe care reclamantul afirmă că o foloseşte şi că a îngrădit-o, este folosită de acesta în mod nelegal şi, mai mult decât atât, acest teren face obiectul Legii nr.18/1991, urmând să fie atribuită proprietarilor validaţi pe anexele întocmite.

În şedinţă publică din data de 21.06.2011, reclamantul a arătat că a primit în folosinţă suprafaţa de teren de 355 mp, imediat după revoluţia din 1989, tot atunci procedând şi la îngrădirea acestui teren (fila 24).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele :

Potrivit art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990, terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale instanţa constată că, pentru a-şi găsi aplicabilitatea acest articol, este necesar ca la data intrării în vigoare a acestui decret-lege reclamantul să fi avut calitatea de deţinător al terenului vizat de această prevedere legală.

Or, instanţa constată că în şedinţă publică din data de 21.06.2011, reclamantul a arătat că a primit în folosinţă suprafaţa de teren de 355 mp, imediat după revoluţia din 1989, tot atunci procedând şi la îngrădirea acestui teren.

Rezultă astfel că terenul ce face obiectul prezentei cauze nu se afla în detenţia reclamantului la data intrării în vigoare a Decretului-Lege nr.42/1990, ci i-a fost dat reclamantului în folosinţă, în temeiul aceluiaşi decret-lege.

În aceste condiţii, instanţa constată că, în prezenta cauză, nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.8 din Decretul-Lege nr.42/1990, reclamantul neavând calitatea de deţinător al terenului la data intrării în vigoare a acestui act normativ, motiv pentru care va respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul D.M în contradictoriu cu pârâta COMUNA VULCAN, prin Primar.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.11.2011.