Ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice - art. 321 cp

Sentinţă penală 257 din 21.12.2007


Prin rechizitoriul din 04.07.2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Zimnicea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculp. A.I.  , zis „Moldoveanu”, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 321 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 37, lit. b C.pen., reţinându-se, în fapt, că :

În ziua de 12.06.2007, după ce a consumat băuturi alcoolice pe terasa localului S.C.  T. S.R.L. din oraşul Zimnicea, în jurul orelor 20,30, moment în care majoritatea meselor de pe terasă erau ocupate de clienţi, inculpatul, fără motiv, a devenit nervos şi agitat, ridicându-se de la masa la care băuse singur şi, abordând un ton agresiv, a adresat la modul general injurii şi cuvinte obscene clienţilor localului, în acel moment în număr de cca. 30 de persoane.

Cei prezenţi nu au îndrăznit să intervină de teamă, deoarece inculpatul este cunoscut ca fiind o persoană violentă, obişnuind să provoace scandaluri în diverse locaţii din oraşul Zimnicea.

La un moment dat, inculpatul a intrat în conflict direct cu martorul P.T., care i-a cerut să înceteze scandalul; acestuia inc.  A.I. i-a adresat injurii, i-a luat halba cu bere de pe masă, i-a vărsat conţinutul pe jos după ce a băut puţin din ea, după care l-a muşcat pe martor de picior.

În tot acest timp, inculpatul a răsturnat şi distrus mai multe mese, fiind sparte sticlele şi paharele aflate pe ele, după care a fugit în incinta localului, unde se afla barmanul  B.M.C. Aici, de lângă bar, inculpatul a luat o navetă cu sticle goale de bere, pe care a început să le arunce în vitrină, spărgând trei geamuri mari şi cele două de la uşa de acces, moment în care, de frică, toţi clienţii localului au părăsit mesele şi s-au retras în zone mai ferite, împreună cu persoanele aflate în piaţă la acea oră şi cu locatari ai blocurilor învecinate, care, auzind zgomotul produs de inculpat şi auzind injuriile şi cuvintele obscene proferate de acesta, urmăreau indignaţi comportamentul violent al inculpatului, care continua scandalul.

Apoi, inc.  A.I. a luat un ciob mare de sticlă de pe jos, alergând cu el în mână după martorul  P.T. şi ameninţând că îl omoară, moment în care la faţa locului au sosit lucrătorii de poliţie, care au fost nevoiţi să folosească un spray lacrimogen pentru imobilizarea inculpatului, întrucât acesta îşi continua comportamentul violent în limbaj şi gesturi, adresând injurii şi ameninţări inclusiv organelor de ordine.

După ce a fost condus la sediul Poliţiei oraş Zimnicea şi s-au întocmit actele de constatare a infracţiunii comise de către A.I. , pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, prin ordonanţa nr. 132219/13.06.2004, apoi a fost prezentat Judecătoriei Zimnicea, după punerea în mişcare a acţiunii penale prin ordonanţa nr. 702/P/2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Zimnicea, cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile, propunere confirmată de instanţă prin încheierea dată în camera de consiliu la 13.06.2004, prin care s-a dispus arestarea preventivă a inc.  A.I. pentru o perioadă de 29 de zile, cu începere de la 13.06.2007 până la 11.07.2007 şi s-a emis mandatul de arestare preventivă nr. 16 din 13.06.2007, în dos. nr. 775/339/2007.

In cursul urmăririi penale s-au administrat următoarele probe : proces verbal de constatare a infracţiunii, proces verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşa fotografică, proces verbal de sesizare la apelul unic de urgenţă 112, a fost consemnată plângerea părţii vătămate A.P. , în calitate de administrator al S.C.  T.C. S.R.L., care apoi s-a constituit parte civilă cu suma de 700 lei, reprezentând valoarea bunurilor distruse de inculpat, au fost audiaţi inculpatul şi martorii şi s-au făcut verificări la cazierul judiciar în privinţa inculpatului, după care acestuia i-a fost prezentat materialul de urmărire penală, toate în prezenţa apărătorului din oficiu.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti a fost menţinută măsura arestării preventive a inc. A.I. , cu respectarea prevederilor şi termenelor legale în materie şi au fost administrate probele cu : audierea nemijlocită de către instanţa de fond a inculpatului, a martorilor oculari B.M.C. ,  A.D.C. ,  M.I. ,  M.G. şi P.T. , a reprezentantului părţii civile,  A.P. , care a renunţat la pretenţiile civile şi chiar la calitatea de parte vătămată, nemaiavând nici un fel de pretenţii de la inculpat, precum şi proba cu înscrisuri şi un martor în circumstanţiere pentru inculpat.

Deliberând, după terminarea cercetării judecătoreşti, instanţa a reţinut  următoarele :

In ziua de 13.06.2007, inc. A.I. , zis „Moldoveanu”, a consumat singur pe terasa S.C.  T.C. S.R.L., situată în piaţa agro-alimentară a oraşului Zimnicea, o cantitate mare de băuturi alcoolice.

Ca urmare, inculpatul a ajuns într-o stare avansată de ebrietate, care i-a inhibat autocontrolul şi l-a determinat ca, fără a fi provocat în vreun fel, să declanşeze un scandal major pe terasa localului, unde se aflau la acea oră (20,30) cca. 30 de persoane, care se relaxau după o zi de muncă.

Astfel, din probele administrate rezultă fără putinţă de tăgadă că inculpatul a adresat nenumărate injurii, cuvinte obscene, insulte şi ameninţări atât generic, cât şi la adresa tuturor persoanelor aflate atât pe terasă, cât şi în zona apropiată, ceea ce a determinat o stare de panică acestor persoane, care s-au retras fără a interveni, cu atât mai mult cu cât inc.  A.I. era cunoscut ca o persoană extrem de violentă.

Chiar şi locatarii blocurilor din zona pieţei au fost indignaţi de comportamentul extrem de agresiv, verbal şi fizic, al inculpatului, care în scurt timp a reuşit să tulbure liniştea întregului cartier.

Mai mult, inculpatul a distrus mai multe bunuri aparţinând S.C.  T.C. S.R.L. – mese, scaune, sticle, pahare, geamuri, vitrine, producând acestei societăţi un prejudiciu evaluat la 700 lei, pentru care însă firma a renunţat a se mai constitui parte civilă.

Inculpatul l-a agresat verbal şi fizic mai ales pe martorul P.T. , pe care l-a muşcat de picior, însă acesta nu a fost examinat medico-legal.

Prin comportamentul său, inculpatul a adus în mod evident atingere bunelor moravuri, a provocat scandal public, concretizat prin panica produsă locuitorilor din zonă, tulburând ordinea şi liniştea publică.

În urma acestui comportament al inc. A.I. , a fost apelat serviciul de urgenţă 112 (în mod logic, de către unul sau mai mulţi martori ai scandalului), apel în urma căruia la faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie, în prezenţa căruia inculpatul a continuat, ba chiar a intensificat scandalul, lucrătorii de poliţie fiind nevoiţi să-l imobilizeze cu ajutorul unui spray lacrimogen.

Martorii audiaţi în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată, au confirmat comportamentul agresiv al inculpatului, precum şi consecinţele acestuia, prin care s-a provocat scandal public şi s-a tulburat ordinea şi liniştea publică, fiind încălcate bunele moravuri.

La termenul din 21.12.2007, reprezentantul S.C. T.C. . S.R.L.,  A.P. , a renunţat la constituirea de parte civilă şi nu s-a constituit parte vătămată, nedorind să fie audiat nici ca martor, motivat de faptul că urma să se spovedească după Postul Crăciunului şi nu putea depune jurământul pe Biblie, motiv pentru care declaraţia acestuia a fost consemnată în caietul grefierului de şedinţă, cu atât mai mult cu cât nu fusese martor ocular al faptelor comise de inculpat.

În primele declaraţii, inculp. A.I. a negat conştientizarea faptelor comise, încercând să invoce chiar scuza provocării, însă în cele din urmă a recunoscut faptele comise, regretând săvârşirea lor.

Din probele administrate în cauză reiese clar că fapta pentru care inc.  A.I. a fost trimis în judecată este pe deplin dovedită, aceasta întruneşte evident elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, prev. şi ped. de art. 321 alin. 1 C.pen., text de lege în baza căruia instanţa,prin sentinţa penală nr.257 din 21.12.2007 , l-a condamnat  pe inculpat. 

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta a fost condamnat de mai multe ori, în majoritatea cazurilor pentru furt calificat, dar şi pentru infracţiuni comise cu violenţă ( vătămare corporală şi vătămare corporală gravă), ceea ce denotă clar periculozitatea sa concretă, ca individ, fiind o ameninţare la normele de convieţuire în societate.

La individualizarea pedepsei pe care instanţa i-a  aplicat-o  inculpatului au fost avute în vedere şi probele în circumstanţiere, faptul că în perioada arestării preventive i s-a născut cel de-al treilea copil, precum şi faptul că partea vătămată nu s-a mai constituit parte civilă şi l-a iertat pe inculpat.

Prin încheierea de şedinţă din 21.12.2007, în temeiul art. 195 alin. [1] şi [3] din C.proc.pen., instanţa a îndreptat din oficiu erorile materiale evidente din încheierile de şedinţă din 09.07.2007; 17.08.2007 şi 21.09.2007, în sensul că în ce priveşte datele de stare civilă ale inculp. A.I. , zis „Moldoveanu. Aceste rectificări au fost avute în vedere şi în ce priveşte actul de sesizare a instanţei.

Instanţa  a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestării preventive, măsură pe care o va menţine.

Văzând şi disp. art. 20 din Constituţia României, precum şi jurisprudenţa C.E.D.O., instanţa a interzis inculpatului, pe durata executării pedepsei, drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, b, în condiţiile prev. de art. 71 din C.pen.

A luat act că partea vătămată S.C.  T.C. S.R.L. Zimnicea a renunţat la constituirea de parte civilă.

In temeiul disp. art. 191 din C.proc.pen., a obligat inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 100 lei onorariu apărător din oficiu.