Divulgarea secretului profesional

Hotărâre 2/739/2009 din 11.02.2009


TRIBUNALUL MILITAR IASI

Dosar nr.2/739/2009

S E N T I N T A NR. 7  din 11 februarie 2009 

 

TRIBUNALUL MILITAR,

Asupra plângerii de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata la Tribunalul Militar Iasi sub nr. 2/739/15.01.2009 (f. 1), petentul A.A., contesta rezolutia de neîncepere a urmaririi penale din 24.11.2008 pronuntata în dosarul nr. 82/P/2008 al Parchetului

Militar Iasi, privind pe faptuitorii: Lt.col. C.Gh., Plt. H. Fl.A. si  Plt. A. I., cercetati sub aspectul savârsirii infractiunilor prev. de art. 246 si 196 alin. 1 C.pen. (primii doi) si a infractiunii prev. de art. 246 C.pen. (ultimul).

Din actele si lucrarile dosarului, rezulta urmatoarele:

Petentul A. A. a formulat plângere penala împotriva Lt.col. C. Gh., Plt. H. Fl. A.si  Plt. A.I.si a înaintat-o Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt. Aceasta unitate de parchet a trimis plângerea penala gresit îndreptata la Parchetul Militar Iasi,iar acesta a repartizat-o, spre solutionare, Biroului Bacau.

Obiectul plângerii penale a petentului îl constituie faptul ca, la data de 26.06.2008, Lt.col. C. Gh.si Plt. H. Fl.A. au dat telefon acasa la petent si, negasindu-l, i-a spus sotiei sale ca petentul a fost amendat cu suma de 200 RON de catre Jandarmeria Româna întrucât acesta a facut scandal la Parchetul Roman. De asemenea, cei doi i-au spus sotiei ca petentul sa depuna contestatie la Judecatoria Roman împotriva procesului-verbal de contraventie. Tot la telefon, petentul si cei doi faptuitori au convenit sa se întâlneasca pe data de 30.06.2008, în Roman, pentru a i se lua petentului o declaratie. Declaratia a fost data de petent în sala de oaspete a U.M. XXXX Roman .

Împrejurarea ca cei doi faptuitori i-au spus sotiei ca petentul a fost amendat, a fost calificata de acesta drept o divulgare a secretului profesional. Faptul ca cei doi faptuitori l-au luat de acasa pe petent si l-au dus la U.M. XXXX Roman pentru declaratie, este calificata de petent drept abuz în serviciu .

De asemenea, petentul a formulat plângere penala si împotriva Plt. A. I. pentru abuz în serviciu – întrucât acesta l-a amendat cu suma de 200 RON pentru savârsirea contraventiilor prev. de art. 2 pct. 1 si art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991 republicata, în conditiile în care petentul a sustinut ca este nevinovat.

Efectuând cercetari în cauza, procurorul militar a dispus, prin rezolutia din 24.11.2008 pronuntata în dosarul nr. 82/P/2008, urmatoarele :

1/. Pentru Lt.col. C. Gh.si Plt. H.Fl.A. neînceperea urmaririi penale sub aspectul savârsirii infractiunilor de:

 - „divulgare a secretului profesional”, prev. de art. 196 alin. 1 C.pen., pe temeiul art. 10 lit. „d” C.pr.pen. si

- „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen., pe temeiul art. 10 lit. „a” C.pr.pen.

2/. Pentru Plt. A. I., neînceperea urmaririi penale sub aspectul savârsirii infractiunii de:

-„abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen., pe temeiul art. 10 lit. „a” C.pr.pen.

Solutia pronuntata în cauza i-a fost comunicata petentului la data de 24.11.2008 si luata la cunostinta de acesta la data de 03.12.2008 .

Nemultumit de solutia pronuntata de procuror, petentul a formulat plângere în termen, la prim-procurorul militar al Parchetului Militar Iasi . Solutionând plângerea, acesta a dispus prin rezolutia din 05.01.2009 – pronuntata în dosarul nr. 113/C/2/2008 cu referire la dosarul nr. 82/P/2008 al Parchetului Militar Iasi, respingerea, ca nefondata, a plângerii formulata de petent împotriva rezolutiei din 24.11.2008 . Rezolutia prim-procurorului militar i-a fost comunicata petentului la data de 05.01.2009 .

Tot la data de 05.01.2009 a fost înregistrata la Biroul Bacau, plângerea petentului împotriva rezolutiei din 24.11.2008 (f. 2), înregistrata la Parchetul Militar Iasi la data de 12.01.2009 (f. 36) si înaintata instantei la data de 13.01.2009, ca plângere gresit îndreptata. Ulterior (20.01.2009), s-a înaintat instantei (prin Parchetul Militar Iasi) o noua plângere a petentului trimisa de Sectia Parchetelor Militare Bucuresti (f. 7 – 8).

Din cele de mai sus rezulta ca petentul a respectat procedura prealabila obligatorie prev. de art. 275 – 278 C.pr.pen., iar plângerea adresata instantei (chiar gresit îndreptata) este în termen si ea urmeaza a fi solutionata pe temeiul art. 278-1 C.pr.pen.

Pe fondul plângerii adresate instantei, se constata urmatoarele:

- în ziua de 28.05.2008 petentul A. A. a fost în audienta la Parchetul de pe lânga Judecatoria Roman, jud. Neamt, unde a fost primit de procurorul desemnat sa asigure audienta.

- pe timpul audierii, petentul a avut o conduita necorespunzatoare, adresând amenintari, insulte si cuvinte denigratoare la adresa justitiei, în general, si a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Roman, în special;

- urmare a celor de mai sus, petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda, în cuantum de 200 RON, pentru savârsirea contraventiei prev. de art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 republicata, întocmindu-se, în acest sens un proces-verbal (agent constatator fiind plt. A.I.; procesul-verbal a fost primit de petent la data de 12.06.2008;

- împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, petentul a formulat plângere pe care a adresat-o Judecatoriei Roman  iar I.J.J. Neamt a formulat întâmpinare. Prin sentinta civila nr. 3412/10.11.2008 (dosar nr. 2684/291/2008) a Judecatoriei Roman s-a dispus respingerea, ca nefondata, a plângerii împotriva procesului-verbal seria ...nr. ... întocmit de I.J.J. Neamt. Nu rezulta ca petentul ar fi formulat recurs (f. 25);

- pe data de 15.06.2008, petentul formuleaza o reclamatie si o adreseaza comandantului I.J.J. Neamt,invocând abuzurile Plt. A. I. Comisia de ancheta cerceteaza cazul si înainteaza întregul material probator la Parchetul Militar Iasi la solicitarea acestuia;

- pe data de 26.06.2008, seful comisiei de verificare a petitiei de mai sus, Lt.col. C.Gh., împreuna cu un membru al acesteia, respectiv Plt. H.Fl.A., au luat legatura telefonica cu petentul. Cum acesta nu era acasa, cei doi i-au comunicat sotiei acestuia ca termenul limita pentru a contesta procesul-verbal de contraventie este data de 27.06.2008. Pe timpul convorbirii telefonice a sosit acasa si petentul care, împreuna cu cei de sus au convenit sa se întâlneasca pe data de 30.06.2008 pentru a fi audiat, lucru care s-a si întâmplat pe data convenita;

- pe data de 22.07.2008 petentul formuleaza plângere penala împotriva celor trei si o adreseazas Parchetului de pe lânga Tribunalul Neamt având ca obiect cele aratate în preambulul acestei hotarâri.

Procurorul militar a audiat persoana vatamata A.A.,precum si pe faptuitori,valorificând, totodata, întregul material probator administrat de I.J.J. Neamt. De asemenea, a fost audiat si procurorul V.I.N., încheindu-se în acest sens, procesul-verbal din 24.11.2008 .

În finalul acestor acte premergatoare, procurorul a dispus neînceperea urmaririi penale împotriva celor trei faptuitori pentru infractiunile si temeiurile deja aratate.

Rezolutia procurorului din data de 24.11.2009 este temeinica si legala, urmând a fi mentinuta si, pe cale de consecinta, se va dispune respingerea plângerii petentului împotriva acestuia, din urmatoarele motive:

1/. Cât priveste pe Plt. A.I.:

- fapta acestuia de a constata si de a aplica sanctiunea contraventionala, în speta amenda de 200 RON, nu constituie un abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 C.pen. El este autonom, în calitate de agent constatator, sa evalueze si sa stabileasca natura sanctiunii precum si cuantumul acesteia. Prin urmare nu este o depasire a atributiilor functionale, asa încât temeiul neînceperii urmaririi penale (art. 10 lit. a C.pr.pen.) a fost corect stabilit.

2, 3/. Cât priveste pe Lt.col. C. Gh.si Plt. H.Fl.A.:

- fapta acestora, care în calitate de presedinte si, respectiv, de membru al comisiei de verificare a reclamatiei petentului formulata de acesta la data de 15.06.2008, a informat, cu scop de preventie, pe sotia petentului ca acesta sa depuna contestatie împotriva procesului verbal la Judecatoria Roman, în termen legal, precum si împrejurarea de a informa pe sotia petentului ca acesta a fost sanctionat contraventional, aspect de ordine publica, nu constituie infractiunea de divulgare a secretului profesional prev. de art. 196 alin. 1 C.pen., întrucât intentia explicita a celor doi nu a fost aceea de a-l defaima pe petent în fata sotiei ci, de a preveni depasirea termenului în a formula contestatie. În acest caz, nu numai ca nu s-a produs niciun prejudiciu, dar s-a facut un act benefic.

- fapta acestora care, tot în calitatea de comisie de verificare a reclamatiei petentului, au convenit în stabilirea unei date precise pentru audierea acestuia si audierea

efectiva a petentului, nu constituie infractiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, întrucât activitatea lor nu a depasit cadrul procesual si procedural.

Prin urmare, temeiurile neînceperii urmaririi penale dispuse de procuror au fost corecte.

În consecinta, instanta va respinge plângerea petentului, ca nefondata, si va mentine rezolutia atacata, în temeiul art. 278\1 alin. 8 lit. „a” C.pr.pen.

Plângerea urmând a fi respinsa, instanta îl va obliga pe petent la plata catre stat a sumei de 10 RON, în temeiul art. 191 alin. 2 C.pr.pen., cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL MILITAR,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

În baza art. 278\1 alin. 8 lit. „a” C.pr.pen., respinge, ca nefondata, plângerea împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale din data de 24.11.2008 pronuntata în Dosarul nr. 82/P/2008 al Parchetului Militar Iasi, privind pe faptuitorii: Lt.col. C.Gh si Plt. H. FL.A. – cercetati sub aspectul savârsirii infractiunilor de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor” prev. de art. 246 C.pen. si „divulgarea secretului profesional”, prev. de art. 196 alin. 1 C.pen. si Plt. A. I. – cercetat sub aspectul savârsirii infractiunii de „abuz în serviciu contra intereselor persoanelor”, prev. de art. 246 C.pen. si mentine rezolutia atacata, plângere formulata de persoana vatamata A.A.

În baza art. 191 alin. 2 C.pr.pen., obliga pe petentul A. A. sa plateasca statului suma de 10 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.