Divort cu minori

Sentinţă civilă 48 din 19.01.2012


DOSAR NR.1013/842/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINTA CIVILA NR.48

SEDINTA  PUBLICA  DIN: 19.01.2012

PRESEDINTE: P.M.

GREFIER: C.G.

Pe rol,  solutionarea actiunii civile avand ca obiect divort cu minori, formulata de reclamanta C.N., in contradictoriu cu paratul C.G si a cereri reconventionale formulate de paratul reconvenient C.G. in contradictoriu cu reclamanta-parata C.N..

La apelul nominal facut in sedinta publica raspund: reclamanta-parata  C.N., prezenta personal si asistata de av. Gae Ionel, in baza delegatiei nr.18, paratul C.G., prezent personal si asistat de av. Potlog Radita, in baza delegatiei avocatiale seria AV nr.0024081/08.12.2011, lipsa fiind autoritatile tutelare Primaria Frecatei si Primaria Garliciu.

Procedura este legal indeplinita cu respectarea disp. art. 87 si urm. C.pr.civ.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 39,00 lei cu chitanta nr. CTPOH/00000004417/01.11.2011, eliberata de Primaria orasului Harsova, conform Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, republicata, si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei conf. O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

S-a facut  referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, precizandu-se ca a fost depusa la dosar ancheta sociala efectuata la domiciliul paratului.

Aparatorul paratului reconvenient asigura timbrajul cererii reconventionale in suma de 39,00 lei cu chitanta 568/19.01.2012 eliberata de Primaria Harsova si timbru judiciar in valoare de 0,15 lei.

Aparatorul reclamantei-paratei, avand cuvantul,  isi precizeaza pozitia procesuala in sensul desfacerii casatoriei din culpa comuna fara motivare.Solicita administrarea probei testimoniale cu martorii propusi de fiecare parte.

In temeiul art. 192 si urm. C.pr.civ. se procedeaza la audierea martorilor T.M., propusa de reclamanta, si P.G., propusa de parat, cele declarate fiind consemnate in procesele verbale atasate la dosarul cauzei.

Aparatorul reclamantei-parate, avand cuvantul, precizeaza ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de adminstrat si solicita cuvantul pe fond.

Aparatorul paratului reconvenient, avand cuvantul, precizeaza ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de adminstrat si solicita cuvantul pe fond.

Instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.

Aparatorul reclamantei-parate, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii in sensul desfacerii casatoriei din culpa comuna fara motivare, incredintarea minorului C.D.G, revenirea la numele avut anterior casatoriei, stabilirea domiciliului minorului la domiciliul mamei reclamantei-parate cu obligarea paratului reconvenient la plata pensiei de intretinere in raport de veniturile realizate, de la data promovarii actiunii si pana la majoratul minorului. Cu compensarea cheltuielilor de judecata.

Aparatorul paratului reconvenient, avand cuvantul, solicita desfacerea casatoriei din culpa comuna fara motivare, incredintarea minorului C.D.G mamei, exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti, stabilirea domiciliului minorului la mama reclamanta-parata, cu compensarea cheltuielilor de judecata.

Instanta, in baza art. 150 C.pr.civ., declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea adresata instantei de judecata si inregistrata sub numar de dosar 1013/842/2011 reclamanta C.N. in contradictoriu cu piritul C.G. solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusive a piritului, revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, respectiv Toma, incredintarea minorului C. D.G, nascut la data de 17.07.2002, spre crestere si educare, cu obligarea piritului la plata unei pensii de intretinere raportat la veniturile din munca ale acestuia.Cu cheltuieli de judecata.

In motivarea, in fapt, a cererii arata ca la data de 20 mai 2000, intre cei doi s-a incheiat casatoria inscrisa in registrul starii civile sub nr.2 din 20.05.2000 inregistrat la Girliciu, judetul Constanta.Din casatorie a rezultat minorul C. D.G., nascut la data de 17.07.2002.

La scurt timp dupa incheierea casatoriei, piritul a manifestat un comportament neadecvat si vulgar, manifestindu-se prin violente verbale  datorita faptului ca este un consumator de bauturi alcoolice.

Datorita neintelegerilor repetate avind ca subiect comportamentul neadecvat, turbulent si violent al piritului, datorita problemei pe care o are cu alcoolul, lipsa de contributie materiala la sustinerea sarcinilor comune ale casatoriei, reclamanta a plecat in data de 1 aprilie 2010 la parintii sai din comuna Fricatei.S-a impacat cu piritul, pentru scurt timp, pina la data de 1 iulie 2011 cind a intervenit despartirea, in fapt, a celor doi soti. De la acea data si pina in prezent piritul nu s-a interesat de nevoile minorului ( elev in clasa a III a) cu toate ca piritul are un loc de munca stabil, ocupind un post de polizator la firma T.Q.M. Shipping Hirsova.

Reclamanta este singura care se ocupa de cresterea si educarea minorului C.D.G., fapt pentru care acesta este puternic atasat sufleteste de mama sa. Considera ca relatiile de familie sunt grav si iremediabuil vatamate, motiv pentru care se impune pronuntarea divortului.

In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art.37 alin.2, art.38 alin.1, art.40, art.42 din C.fam.

Anexeaza, in copie, certificatul de nastere al minorului, cartea sa de identitate si certificatul de casatorie, in original.

La primul termen de judecata reclamanta a formulat precizari la actiune solicitind desfacerea casatoriei din culpa comuna, fara motivarea hotaririi.

Piritul, legal citat, s-a prezentat la judecarea cauzei si a depus intimpinare – cerere reconventionala prin care este de acord cu actiunea, asa cum a fost formulata de  reclamanta, solicitind si stabilirea unui program de vizita a minorului astfel: din doua in doua saptamini, devineri orele 16,00 pina duminica orele 18,00, prima saptamina din vacanta de iarna, prima saptamina din vacanta de primavera si a 2-1 luna din vacanta de vara.

Precizeaza ca toate temeiurile de drept invocate de reclamanta in sustinerea cererii sale erau abrogate la data formularii cererii.

Isi intemeiaza intimpinarea pe dispozitiile art.379 raportat la art.373 lit.b C.civ, art.115 si urm.C.proc.civ.

Pe parcursul cercetarii judecatoresti au fost audiati martorii propusi si au fost efectuate anchete sociale la domiciliul partilor.

Pe baza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Partile s-au casatorit la data de 20 mai  2000, conform certificatului de casatorie eliberat de primaria comunei Girliciu.In timpul acestei casatorii s-a nascut minorul C.D.G.

Neintelegerile aparute intre parti, in timpul casatoriei, determinate in mare parte de comportamentul neadecvat al piritului in cadrul familiei, a determinat-o pe reclamanta sa paraseasca definitiv domiciliul conjugal la data de 1 iulie 2011 si sa se mute, impreuna cu minorul, la parintii sai din comuna Fricatei, judetul Braila.

In prezent, reclamanta, desi nu realizeza venituri, isi indeplineste indatorirea de mama cu constiinciozitate, fiind ajutata material si financiar de parintii sai pentru a asigura copilului un climat adecvat si lipsit de griji materiale in care sa creasca si sa se dezvolte normal.Locuinta este compusa din 8 camere si alte dependinte, foarte bine intretinuta atit in interior cit si in exterior, utilata cu tot ce este necesar.Minorul este un elev bun la invatatura, disciplinat si nu a creat nici un fel de probleme familiei sau comunitatii.

Raportul de ancheta sociala efectuat de Colectivul de sprijin al autoritatii tutelare si asistenta sociala de pe linga primaria Fricatei considera ca bunicii materni impreuna cu reclamanta C.N. si minorul Daniel George formeaza impreuna o familie extinsa.

Cererea principala si  cererea reconventionala sunt intemeiate.

In drept,

Art.373 lit.b din C.civ:”Divortul poate avea loc:… atunci cind, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila”.

Tinind cont de vointa partilor care au solicitat ca hotarirea de divort sa nu fie motivata, instanta va pronunta divortul din culpa comuna a sotilor si nu va motiva hotarirea.

Conform art.383 alin.3 C.civ:”Daca nu a intervenit o intelegere sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti poarta numele dinaintea casatoriei”

Reclamanta a solicitat ca, dupa raminerea definitiva a hotaririi de divort, sa revina la numele avut anterior casatoriei.Intrucit nu au fost evidentiate motive temeinice care sa impuna mentinerea de catre reclamanta a numelui dobindit prin casatorie, instanta va incuviinta cererea acesteia.

Conform art.396 din C.civ:” instanta de tutela hotaraste, odata cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copii lor minori, tinind seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psihosociala, precum si daca este cazul, de invoiala parintilor pe care ii asculta”

Martorii audiati in cauza si inscrisurile depuse, ca proba, in dosar, au  evidentaiat faptul ca  minorul este bine ingrijit  de mama de care este puternic atasat emotional.Bunicii materni si reclamanta sunt interesati ca minorului sa nu ii lipseasca  nimic, depunind eforturi conjugate in acest sens.Rezultatul este vizibil: copilul se dezvolta armonios, are rezultate bune la invatatura si este apreciat in comunitate.

In concluzie, instanta apreciaza ca interesul minorului este sa fie alaturi de mama, motiv pentru care il va incredinta acesteia. Intrucit obligatia  de intretinere revine ambilor parinti, va obliga piritul sa plateasca pensie de intretinere in favoarea minorului, in cuantumul prevazut de lege, pina la majorat.

In baza art. 397 C.civ va dispune ca autoritatea parinteasca sa fie exercitata de ambii parinti.Totodata, va stabili domiciliul minorului la mama reclamanta.

Intrucit, desi separat de copil, piritul doreste sa mentina legatura cu acesta, instanta va incuviinta ca minorul sa fie luat de tatal sau in domiciliul acestuia, dupa programul solicitat.Tatal are dreptul sa contribuie nu numai material la intretinerea minorului ci si afectiv, pastrind un contact permanent cu acesta.

Ia act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea principala avand ca obiect divort cu minori, formulata de reclamanta C.N. in contradictoriu cu paratul C.G. si cererea reconventionala formulata de paratul reconvenient C.G. in contradictoriu cu reclamanta-parata C. N.

In baza art.373 lit.b C.civ cu aplicarea art.379 alin.1 C.civ.

Desface casatoria incheiata la data de 20 mai 2000 si inregistrata in registrul starii civile din cadrul primariei comunei Girliciu sub nr.2 din aceeasi data, din culpa comuna a partilor.

In baza art.383 alin.3 C.civ

Reclamanta va reveni la numele avut anterior casatoriei, si anume TOMA.

In baza art.396 C.civ cu aplicarea art.529 din C.civ

Incredinteaza minorul C.D.G., nascut la data de  17.07.2002, spre crestere si educare, mamei reclamante si obliga tatal pirit sa plateasca pensie de intretinere in favoarea acestuia, in cuantum de 1 din venitul minim pe economie, incepind cu data de  1.11.2011 si pina la majorat.

In baza art.397 din C.civ

Autoritatea parinteasca va fi exercitata, in comun, de ambii parinti.

In baza art.400 din C.civ

Stabileste locuinta minorului C.D.G.  la mama reclamanta.

In baza art.262 C.civ.

Stabileste in favoarea piritului un program de vizita al minorului, dupa urmatorul program: din doua in doua saptamini, de vineri orele 16,00 si pina duminica orele 18,00; prima saptamina din vacanta de iarna, prima saptamana din vacanta de primavara si a doua luna din vacanta de vara.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.01.2012.

 PRESEDINTE, GREFIER,