Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 704 din 16.11.2011


DOSAR  NR.645/842/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINTA CIVILA NR.704

SEDINTA PUBLICA DIN : 16.11.2011

PRESEDINTE: P.M.

GREFIER: C.G

Pe rol solutionarea plangerii contraventionale, formulata de petenta S.C. Y.T S.R.L impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. 3600367/29.06.2011 intocmit de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA- D.R.D.P. CONSTANTA,  cu sediul in mun. Constanta, str. Prelungirea Traian, f.n., jud. Constanta.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica din data de 10.11.2011 si au fost consemnate in incheierea de amanare pronuntare din acea data, care face corp comun cu prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 16.11.2011 cand s-a pronuntat.

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin plingerea contraventionala inregistrata pe rolul instantei sub numar de dosar 645/842/2011 petenta SC  Y.T SRL, prin reprezentantul legal, solicita anularea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr.3600367/29.06.2011 intocmit de  CNADNR SA – DRDP Constanta.

Arata ca  mijlocul de transport PH 6069/PH 6070, proprietatea sa, a circulat cu rovinieta emisa de CNADNR valabila. Anexeaza rovinieta, in copie, precum si bonul fiscal nr.53/27.06.2011 emis de Mol Romania SRL.

Dupa primirea procesului verbal de constatare a contraventiei a verificat decontul soferului si a prezentat Statiei Ploiesti 3 DN 1, km.63, rovinieta emisa de aceasta statie. Lucratoarea care a eliberat rovinieta a recunoscut ca a inscris, eronat, pe rovinieta numarul de inmatriculare al vehiculului.Dupa cum se poate vedea pe document, apare numarul PH60691205.In realitate, masina a re numarul de inmatriculare PH6069 plus fractia 12/05  (adica masina este in leasing).Numarul de inmatriculare este valabil pina in luna mai 2012, cind expira leasingul.

In drept, nu isi motiveaza plingerea contraventionala.

Anexeaza, ca acte doveditoare, copie dupa procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, certificatul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta si chitanta de casa.

Intimata, legal citata, nu s-a prezentat la judecarea cauzei, nu a depus intimpinaresi nu a solicitat probe in aparare.

Pe baza materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 29.06.2010 petenta SC  Y.T SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 4.500 lei intrucit a circulat fara rovinieta valabila.A fost intocmit  procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  nr.3600367 din aceeasi data, care nu a fost semnat de contravenienta.

Actul sanctionator a fost comunicat petentei, prin posta, la data de  30.06.2011

La data de 11.07.2011  petenta a formulat plingere contraventionala.

Din inscrisurile depuse, in probatiune, de catre petenta instanta constata ca la momentul controlului, petenta detinea rovinieta valabila, achizitionata la data de  27.06.2011 de la SC MOL ROMANIA P.P. SRL din comuna Blejoi, DN 1, km.63+300, judetul prahova, valabila din data de 29.06.2011, ora 0,00 si pina la data de 29.06.2011, ora 23,59.

Pe bonul fiscal, a fost mentionat gresit numarul de inmatriculare al vehiculului, respectiv PH60691205  in loc de PH6069 12/05 asa cum ar fi fost corect, avind in vedere ca masina este in leasing.De altfel, pe chitanta de card, este trecut numarul corect al vehiculului, PH 6069.

Plingerea este intemeiata.

In drept,

Art.34 din OG nr.2/2001 prevede ca: ”Instanta competenta sa solutioneze plingerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa in termen,asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate,daca acestia s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului verbal, si hotaraste asupra sanctiunii, despagubirii stabilite, precum si asupra masurii confiscarii.”

Sunt sanctionate contraventional persoanele fizice/persoanele juridice a caror actiuni constituie abateri de la nomele legale.

In cazul de fata, asa cum s-a demonstrat anterior, petenta nu se face vinovata de savirsirea faptei contraventionale retinute in sarcina sa in urma controlului din data de 29.06.2011 intrucit detinea rovinieta valabila pentru autovehiculul ce ii apartinea iar acesta circula, in mod legal, pe drumurile publice.

Situatia de fapt retinuta de agentul constatator prin procesul verbal de contraventie nr.3600367 nu este cea reala, contrariul fiind dovedit prin probe pertinente si  concludente respectiv rovinieta, bon fiscal si chitanta ce atesta achizitionarea rovinietei valabile in data de 27.06.2011.

Pentru aceste considerente, instanta va admite plingerea contraventionala ca fiind intemeiata, si va anula procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, cu cosecinta exonerarii petentului de plata amenzii contraventionale stabilite in sarcina sa.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite plingerea contraventionala formulata de petenta S.C. Y. T. S.R.L impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei nr. 3600367/29.06.2011 intocmit de intimata COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA- D.R.D.P. CONSTANTA,  cu sediul in mun. Constanta, str. Prelungirea Traian, f.n., jud. Constanta ca intemeiata.

In baza art.34 din OG nr.2/2001, modificata si completata,

Anuleaza procesul verbal de contraventie  nr.3600367/29.06.2011 intocmit de CNADNR S.A. – DRDP Constanta.

Exonereaza petenta de plata amenzii contraventionale in cuantum de  4.500 lei.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.11.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,