Contestatie la executare. Nu este admisibila contestatia la executare intemeiata pe faptul ca pedeapsa aplicata este prea mare in raport cu fapta savarsita. De asemenea, abrogarea art.861 alin.3 C.p. prin Legea nr.278/2006 care a condus la posibilita...

Sentinţă penală 6/S din 20.01.2010


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

SENTINTA PENALA NR.6/S

Sedinta publica din data de 20 ianuarie 2010

Pe rol fiind solutionarea contestatiei la executare formulata de contestatorul condamnat P.B..

Dezbaterile in cauza penala de fata au fost inregistrate in conformitate cu prevederile art.304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta contestatorul condamnat P.B., din Penitenciarul Codlea, personal si asistat de avocat din oficiu A.S.M., cu delegatie la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

Se constata atasat prezentei cauze, dosarul penal nr./P/2004 al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. solicita instantei in probatiune, emiterea unei adrese catre Penitenciarul Codlea, cu solicitarea de a ne comunica o caracterizare a condamnatului si precizeaza ca intelege sa invoce aplicarea legii penale mai favorabile in prezenta cauza, raportat la dispozitiile art.15 Cod penal.

Avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. invedereaza instantei faptul ca a solicitat atasarea la prezenta cauza a dosarului penal nr./P/2004 al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov si a constatat ca P.B. a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare, iar la momentul respectiv nu se putea acorda suspendarea conditionata sub supraveghere. Se arata ca, sentinta penala de condamnare pronuntata in dosarul nr.P/2004 al Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov a ramas definitiva prin Decizia nr.3150 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la data de 1 mai 2006, iar la o perioada de 3-4 luni, s-a modificat legea penala; verificand actele si lucrarile dosarului penal nr./P/2004, apararea a verificat daca s-ar fi indeplinit conditiile pentru o suspendare conditionata sub supraveghere si daca a existat concurs de infractiuni si a constatat ca nu exista concurs de infractiuni, iar in opinia apararii, s-ar fi putut aplica o pedeapsa mai usoara.

Raportat la conditiile care trebuie indeplinite raportat la dispozitiile art.15 Cod penal, respectiv daca a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, tinandu-se seama de infractiune, de persoana condamnatului, de conduita acestuia dupa pronuntarea hotararii sau in timpul executarii pedepsei si de timpul cat a executat din pedeapsa, pentru a se putea dispune fie mentinerea, fie reducerea pedepsei, apararea solicita sa se depuna la dosar o caracterizare a condamnatului P.B. de la Penitenciarul Codlea.

Reprezentanta Parchetului, avand cuvantul arata ca se opune cererii formulata de contestatorul condamnat prin avocat din oficiu privind emiterea unei adrese catre Penitenciarul Codlea, cu solicitarea de a ne comunica o caracterizare a acestui inculpat, intrucat toate aceste aspecte au fost avute in vedere la momentul individualizarii judiciare, acesta fiind un atribut al instantelor de fond, apel si recurs care au apreciat ca fapta penala pentru care acest inculpat a fost trimis in judecata, se impune a fi individualizata la un cuantum de 3 ani si 6 luni.

 Avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. solicita instantei a se avea in vedere si modul in care acesta a fost condamnat, respectiv faptul ca la momentul condamnarii acesta abia implinise 18 ani, nu era recidivist, se angajase si avea perspective bune de reintegrare in societate, insa la momentul respectiv legea era mai putin permisiva. Apararea apreciaza ca, daca ar mai fi trecut cateva luni, acest condamnat s-ar fi incadrat la suspendarea conditionata a executarii pedepsei sub supraveghere. Totodata, precizeaza ca, contestatorul condamnat i-a comunicat faptul ca nu a avut niciun fel de probleme in penitenciar, in timpul executarii pedepsei.

Contestatorul condamnat P.B., fiind intrebat arata ca nu a stiut de existenta mandatului de executare care a fost emis pe numele sau si a inceput executarea pedepsei la aproape 3 ani dupa emiterea mandatului. Precizeaza ca a lucrat si nu avea un domiciliu stabil, iar politia a venit si l-a ridicat de la locul de munca.

Instanta respinge cererea formulata de contestatorul condamnat P.B. prin avocat din oficiu privind emiterea unei adrese catre Penitenciarul Codlea, cu solicitarea de a ne comunica o caracterizare a acestui condamnat apreciind ca, fata de cererea formulata si motivul invocat, aceasta caracterizare nu este in masura sa ajute instanta in solutionarea cauzei, intrucat priveste o stare care ar da relatii referitor la o perioada ulterioara pronuntarii sentintei penale de condamnare.

Atat reprezentanta Parchetului, cat si aparatorul din oficiu al contestatorului condamnat, intrebati fiind, arata ca nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, in baza art. 339 Cod procedura penala, instanta constata cauza in stare de judecata si in baza art. 340 raportat la  art. 341 Cod procedura penala, acorda cuvantul la dezbateri.

Avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. solicita admiterea cererii avand ca obiect contestatie la executare, urmand ca in baza art.461 lit.d Cod procedura penala, instanta sa constate ca exista o cauza de micsorare a pedepsei in sensul modalitatii de executare. Totodata, solicita instantei sa aiba in vedere dispozitiile art.458 Cod procedura penala si art.15 Cod penal, referitor la aplicarea facultativa a legii penale mai favorabila in cazul pedepselor definitive.

Se arata ca in cazul de fata, dupa ce a ramas definitiva hotararea de condamnare privind pe numitul P.B., in opinia apararii a intervenit o lege penala mai favorabila in sensul modalitatii de executare a pedepsei, respectiv suspendare conditionata sub supraveghere. Totodata, apararea apreciaza ca instanta poate dispune in acest caz, inlocuirea pedepsei in modalitatea de acum cu executare, intr-o modalitate mai usoara si anume cea a suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere.

Avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. precizeaza ca cererea formulata vizeaza schimbarea modalitatii de executare a pedepsei, in sensul de a se executa aceasta pedeapsa in modalitatea suspendarii conditionate sub supraveghere, raportat la noile prevederi legale.

Pentru toate aceste considerente, avocat din oficiu A.S.M. pentru contestatorul condamnat P.B. solicita admiterea cererii avand ca obiect contestatie la executare asa cum a fost formulata.

Reprezentanta Parchetului, avand cuvantul solicita respingerea ca inadmisibila a cererii avand ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorul condamnat P.B., avand in vedere faptul ca temeiul juridic invocat de aparare, respectiv art.15 Cod penal face referire la modificarea cuantumului pedepsei si nu la modalitatea de executare a pedepsei, astfel incat raportat la acest aspect prevazut de dispozitiile art.15 Cod penal, in sensul ca in cazul in care se incepe executarea pedepsei, intervine o lege penala mai favorabila care prevede o pedeapsa mai usoara, este aplicabil acest articol. Ca urmare, apreciaza ca cererea avand ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorul condamnat P.B. este inadmisibila, motiv pentru care solicita respingerea cererii si obligarea contestatorului condamnat la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Contestatorul condamnat P.B., avand ultimul cuvant, sustine concluziile aparatorului sau.

T R I B U N A L U L,

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data .10.2009 sub nr. dosar de mai sus, contestatorul P.B. a formulat contestatie la executare impotriva  sentintei penale nr./20.05.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul  penal /P/2004.

In motivarea contestatiei formulate, contestatorul a aratat ca pedeapsa aplicata este exagerat de mare in raport de fapta comisa.

In drept, contestatorul a invocat prevederile art 461, lit d C. pr. pen, iar aparatorul acestuia a solicitat a se avea in vedere si prevederile art 15 C. pen privind aplicarea facultativa a legii penale mai favorabile in cazul pedepselor definitive.

In probatiune a fost atasata la dosarul cauzei sentinta penala nr 26/20.05.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov si fisa juridica a condamnatului.

Examinand actele si lucrarile dosarului in raport de contestatia formulata, instanta retine ca aceasta este nefondata.

Prin sentinta penala nr.6/2.05.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul  penal P/2004 contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de talharie.

Potrivit art 461 lit d C. pr. pen – contestatia contra executarii hotararii penale se poate face cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere ori de micsorare a pedepsei precum si orice alt incident ivit in cursul executarii.

Contestatorul a invocat pe calea contestatiei la executare faptul ca pedeapsa aplicata este prea mare in raport de fapta savarsita, motiv care nu se inscrie in prevederile articolului mentionat.

In continuare se retine ca in speta nu sunt incidente  prevederile art 15 C. pen invocate de aparatorul inculpatului intrucat aceste dispozitii reglementeaza situatia in care in cursul executarii pedepsei intervine o lege mai favorabila care prevede o pedeapsa mai usoara pentru infractiunea savarsita, or in speta nu a intervenit o lege care sa prevada o pedeapsa mai usoara pentru infractiunea de talharie. Abrogarea art 86/1, alin 3 C. pen  prin Legea 278/2006 care a condus la posibilitatea acordarii de catre instanta a suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere in cazul savarsirii infractiunii de talharie este un aspect legat de individualizarea executarii pedepsei aplicate  care nu poate fi analizat pe calea  unei contestatii la executare si nu se circumscrie dispozitiilor art 15 C. pen.

Pentru considerentele aratate, instanta in baza art 461 C. pr. pen urmeaza sa respinga contestatia la executare formulata de contestatorul P.B. impotriva  sentintei penale nr./.05.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul  penal P/2004.

In baza art 192, alin 2 C. pr. pen, contestatorul P.B. va fi obligat sa plateasca statului suma de 160 de  lei cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei se suporta in avans din Fondul Special al Ministerului Justitiei ca onorariu pentru aparator din oficiu.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul P.B. impotriva sentintei penale nr./.05.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul  penal P/2004.

In baza art 192, alin 2 C. pr. pen, obliga pe contestatorul P.B.  sa plateasca statului suma de 160 de  lei cheltuieli judiciare, din care suma de 100 de lei se suporta in avans din Fondul Special al Ministerului Justitiei ca onorariu pentru aparator din oficiu.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din data de 20.01.2010.