Internarea medicală. Luarea măsurii de siguranţă numai după ascultarea făptuitorului.

Decizie 71/R din 01.02.2007


Internarea medicală. Luarea măsurii de siguranţă numai după

ascultarea făptuitorului.

Neaudiind făptuitorul, luându-se în considerare

doar susţinerile apărătorului şi ale membrilor

familiei că acesta este grav bolnav,că locuieşte în

altă localitate şi este netransportabil, sentinţa

prin care tribunalul a dispus luarea măsurii de

siguranţă a internării medicale este nelegală şi

netemeinică.

(Curtea de Apel Piteşti, secţia penală şi pentru cauze

cu minori şi de familie – decizia nr.71/R/1.02.2007)

Prin sentinţa penală nr.155/F din 1 martie 2006, pronunţată

de Tribunalul Vâlcea, a admis sesizarea procurorului şi a dispus obligarea

făptuitorului la tratament medical în condiţiile art.13 Cod penal.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin ordonanţa

din 31 ianuarie 2006 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea,

făptuitorul a fost scos de sub urmărire penală cu privire la săvârşirea

infracţiunii de tentativă de omor şi că, potrivit expertizei psihiatrice,

acesta are discernământul abolit.

Faţă de această situaţie de fapt, tribunalul a apreciat că nu se

impune luarea măsurii preventive în art.114 Cod penal şi a dispus

obligarea la tratament medical potrivit art.113 Cod penal.

Prin decizia penală nr.71/R din 1 februarie  2007, pronunţată

de Curtea de Apel Piteşti, s-a admis recursul declarat de procuror, s-a

casat sentinţa atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă

de fond, pentru a se pronunţa cu privire la luarea în mod provizoriu a

măsurii de siguranţă a internării medicale, potrivit art.162 alin.1 Cod

pr.penală, după audierea prealabilă a  făptuitorului, în condiţiile prevăzute

de art.162 alin.1/1 Cod pr.penală, şi obţinerea avizului comisiei medicale

competente conform art.162 alin.2 Cod pr.penală.

In mod corect, curtea a apreciat că în situaţia în care nu este

posibilă audierea făptuitorului, datorită stării sănătăţii sale sau a faptului

că este netransportabil, chiar dacă locuieşte în altă localitate, se impune

audierea sa fie prin comisie rogatorie sau să se procedeze potrivit art.74

Cod pr.penală, la ascultarea învinuitului sau inculpatului la locul unde se

află.

In acelaşi timp, potrivit art.162 alin.2/2 Cod pr.penală,

instanţa trebuia să ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a internării

medicale provizorii şi, totodată, sesizează comisia medicală competentă

să avizeze internarea bolnavilor mintali şi a toxicomanilor periculoşi.

Confirmarea se face pe baza avizului comisiei care, potrivit art.162 alin.4

Cod pr.penală, trebuie comunicat instanţei în termen de 45 de zile.