Asigurări sociale. recalcularea pensiei pentru limită de vârstă. perioada de cotizare avută în vedere.

Decizie 74/R-CA din 12.06.2007


. ASIGURĂRI SOCIALE. RECALCULAREA  PENSIEI

PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ. PERIOADA DE COTIZARE

AVUTĂ ÎN VEDERE.

Art.95 din Legea nr.19/2000

Art.95 din Legea nr.19/2000, care limita posibilitatea

recalculării pensiei la realizarea unui stagiu de cotizare de

minimum 12 luni, a fost declarat neconstituţional prin decizia

Curţii Constituţionale nr.264/20 martie 2007 care a stabilit că

recalcularea pensiei poate fi făcută indiferent de perioada de

cotizare.

(Decizia civilă nr.74/R-CA/12 iunie 2007, pronunţată de

Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilă, pentru cauze privind Conflicte de

Muncă şi Asigurări Sociale şi pentru cauze cu Minori şi de Familie)

Constată că, la data de 05 decembrie 2006, R.Ş. a solicitat în

contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea emiterea unei noi

decizii de pensionare cu luarea în considerare a stagiului de cotizare

efectuat ulterior pensionării prin munca prestată la Şcoala cu clasele I-

VIII Frânceşti judeţul Vâlcea, în perioada 2002-2003, precum şi 11 luni

într-o altă activitate.

Tribunalul Vâlcea, prin sentinţa civilă nr.340/26 martie 2007

a respins acţiunea.

S-a motivat că, începând cu data de 01 septembrie 1996,

potrivit deciziei din data de 17 noiembrie 2006, contestatorul a devenit

pensionar pentru limită de vârstă.

În anul şcolar 2002-2003 a desfăşurat activitate didactică la

Şcoala cu clasele I-VIII Frânceşti, judeţul Vâlcea, însă potrivit art.95 din

Legea nr.19/2000 beneficiarii pensiei pentru limită de vârstă pot solicita

recalcularea pensiei numai după realizarea unui stagiu de cotizare de

minimum 12 luni.

Deosebit, potrivit art.2 din acelaşi act normativ, fondurile de

asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de

persoanele fizice şi juridice, stagiul de cotizare fiind, potrivit art.8,

constituit din perioadele în care persoanele au plătit contribuţii de

asigurări sociale în sistemul public.

Or, din actele şi lucrările dosarului rezultă că pentru

contestator  s-au virat contribuţii de asigurări sociale pentru o perioadă

mai mică de  12 luni, nefiind astfel îndreptăţit la emiterea unei noi

decizii de pensionare, cu luarea în considerare a stagiului de cotizare

realizat în perioada cât a prestat activitate la Şcoala cu clasele I-VIII

Frânceşti, judeţul Vâlcea.

Instanţa a înlăturat susţinerea contestatorului că a realizat un

stagiu de cotizare de 18 luni, compus din perioada lucrată anterior

pensionării, precum şi 8 luni după pensionare, întrucât art.95 din Legea

nr.19/2000 se referă la stagiul minim de cotizare de 12 luni realizat după

pensionare.

Contestatorul a declarat recurs împotriva sentinţei de mai sus,

pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, fiind incidente

dispoziţiile art.304 pct.9 şi art.3041 Cod procedură civilă, susţinând, în

esenţă, că instanţa a încălcat legea şi a dat o apreciere greşită probelor

administrate, întrucât nu  i-a luat în considerare perioada de 11 luni

lucrată anterior pensionării, precum şi perioada lucrată după pensionare

la Şcoala cu clasele I-VIII Frânceşti, judeţul Vâlcea.

Recursul a fost privit ca fondat.

Potrivit art.95 din Legea nr.19/2000, beneficiarii pensiei

pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea pensiei după realizarea

unui stagiu de cotizare de  minimum 12 luni.

Din economia textului se desprinde că recalcularea pensiei se

face în raport de stagiul de cotizare realizat după pensionare pentru

activitatea prestată după ce beneficiarul pensiei a dobândit această calitate

şi nu pentru perioada lucrată anterior.

Din acest punct de vedere se prezumă că la emiterea deciziei

de pensionare, iniţială, a fost valorificată întreaga activitate desfăşurată

până la această dată, existând şi posibilitatea contestării deciziei de

pensionare şi a revizuirii, dacă nu au fost luate în calcul toate perioadele

de muncă.

Or, în situaţia contestatorului, perioada lucrată anterior

pensionării a fost avută în vedere la emiterea deciziei de pensionare din

data de 13 august 2005, în discuţie fiind doar perioada lucrată ulterior la

Şcoala cu clasele I-VIII Frânceşti.

Sub acest aspect este de remarcat că art.95 din Legea

nr.19/2000, care limita posibilitatea recalculării pensiei la realizarea unui

stagiu de cotizare de minimum 12 luni, a fost declarat neconstituţional

prin decizia Curţii Constituţionale nr.264/20 martie 2007 care a stabilit

că recalcularea pensiei poate fi făcută indiferent de perioada de cotizare.

Ignorând această dispoziţie, instanţa a pronunţat, într-adevăr, o hotărâre

nelegală ce a fost modificată prin admiterea recursului, potrivit art.312

Cod procedură civilă, cu consecinţa admiterii pe fond a contestaţiei şi

obligării intimatei să emită o nouă decizie de pensionare, în care să fie

evidenţiată perioada lucrată după pensionare.