Contestaţie la executare şi la titlu. Calilficarea obiectului cauzei. Aplicarea normelor de competenţă materială. Soluţie.

Decizie 915 din 14.09.2006


Contestaţie la executare şi la titlu. Calificarea obiectului cauzei. Aplicarea normelor de competenţă materială. Soluţie.

C. pr. civ. – art. 399, art. 400 alin. 1 şi 2

În situaţia în care cererea contestatorului are un dublu petit, respectiv este atât o contestaţie la titlu, dar şi o contestaţie la executare, se impune disjungerea acestora, dat fiind obiectul lor diferit.

 

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ,

 decizia nr. 915/R din 28 septembrie 2006

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la instanţă, contestatorul persoană fizică a solicitat în contradictoriu cu intimaţii instituţii publice, a se anula executarea silită în dosarul execuţional nr. 3664/2005, a se dispune suspendarea acestei executări până la soluţionarea prezentei cereri, precizând că cererea este o contestaţie la titlu, formulată împotriva deciziei nr. 465/2006 a Curţii de Apel Timişoara, dar şi o contestaţie la executare.

Prin decizia civilă nr. 915/R din 28 septembrie 2006, pronunţată în dosarul nr. 4152/59/2006, Curtea de Apel Timişoara a disjuns contestaţia la titlu a contestatorului împotriva deciziei civile nr. 465 din 22 mai 2006, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosar nr. 3664/COM/2005 pentru care a fixat termen de judecată la această instanţă, cu citarea tuturor părţilor şi, admiţând excepţia invocată de intimata A.F.P. Timişoara a declinat competenţa de soluţionare a cauzei privind contestaţia la executare a contestatorului împotriva formelor de executare silită, la Judecătoria Timişoara.

În considerente Curtea a reţinut, în examinarea excepţiei invocată şi pusă în discuţia părţilor, coroborată cu înscrisurile de la dosar, că cererea contestatorului are un dublu petit, respectiv este o contestaţie la titlu, constând într-o decizie civilă a acestei instanţe în condiţiile art. 400 alin. 2 C. pr. civ., dar şi o contestaţie la executarea silită prin care se solicită anularea formelor de executare în conformitate cu art. 399 C. pr. civ.

În aceste condiţii se impune disjungerea acestor contestaţii având în vedere obiectul diferit al acestora şi mai ales competenţa materială diferită a instanţelor, sens în care contestaţia la titlu este potrivit dispoziţiilor art. 400 alin. 2 C. pr. civ. de competenţa instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută, în speţă a Curţii de Apel Timişoara, pentru care s-a fixat termen de judecată în dosar.

În ce priveşte contestaţia la executare silită, potrivit dispoziţiilor art. 400 alin. 1 C. pr. civ., aceasta se introduce la instanţa de executare, care este în speţă Judecătoria Timişoara.