Principiul disponibilitatii si al contradictorialitatii. stabilirea corecta a cadrului procesual

Decizie 605 din 15.04.2008


MATERIE. PROCEDURA CIVILA

PRINCIPIUL DISPONIBILITATII SI AL CONTRADICTORIALITATII. STABILIREA CORECTA  A CADRULUI PROCESUAL

Potrivit principiului disponibilitatii, reclamantul este cel care stabileste cadrul procesului.

În speta, reclamantul a solicitat anularea unui act vizându-l pe numitul R.C., fara a-l chema în judecata, punându-l astfel în imposibilitatea de a se apara si de a discuta în contradictoriu toate aspectele cauzei.

( Decizia civila 605/15 aprilie 2008, dosar 1158/296/2007 al Curtii de Apel Oradea)

Prin Sentinta civila nr. 4307/29.06.2007 pronuntata de Judecatoria Satu Mare în dosar numar unic de mai sus, a fost respinsa actiunea civila formulata de reclamanta C. DE  C., I. SI A. SATU MARE împotriva pârâtei D. DE S. P.SATU MARE. Fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca prin rezolutia din 01.07.2005 pronuntata în dosar 3612/P/2004 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Satu Mare s-a dispus neînceperea urmaririi penale în cauza fata de numitul R. C. I. pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal, deoarece fapta nu este prevazuta de legea penala, apreciind astfel ca actiunea promovata de catre reclamanta este lipsita de temei legal si fara a justifica vreun interes.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea caii de atac promovate si casarea hotarârii atacate.

Prin decizia civila nr.321/Ap din 10 decembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Satu Mare, în dosar nr.1158/296/2007, a fost respinsa exceptia dreptului material la actiune.

A fost admis apelul declarat de  reclamanta C. DE C., I. SI A. SATU MARE str. Decebal nr. 4, împotriva Sentintei civile nr. 4307/2007, pronuntata de Judecatoria Satu Mare în contradictoriu cu S. J.SATU MARE - S. M.-L. si D. DE S. P. SATU MARE, a fost  schimbata în tot sentinta în sensul ca s-a admis actiunea promovata de C.C.I.A. SATU MARE în contradictoriu cu pârâtele-intimate si a fost anulat buletinul de analiza toxicologica nr. 1268/05.10.2004.

Spitalul Judetean Satu Mare  a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata în suma de 510,15 lei catre recurenta.

Pentru a pronunta în acest mod, tribunalul a retinut urmatoarele:

Calea de atac a fost calificata ca fiind cea a apelului.

Analizând cu prioritate exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, a respins-o  ca nefondata întrucât, pe de o parte, nu s-a dovedit ca actul contestat ar fi fost comunicat persoanei în cauza în scopul parcurgerii procedurii de control administrativ, pe de alta parte, accesul liber la justitie garantat prin art. 21 din Constitutie fundamenteaza demersul partii interesate de a sesiza instanta în conditiile Decretului 167/1958 privind prescriptia extinctiva, termenul de 15 zile introdus prin Instructiuni fiind prevazut doar pentru declansarea procedurii administrative, facultativa, care nu conditioneaza exercitarea dreptului de acces la instanta.

Apelul declarat de reclamanta a fost fondat.

Normele legale ce reglementeaza procedura recoltarii si analizarii probelor de sânge în scopul determinarii alcoolemiei au fost încalcate, aspect recunoscut si de catre partea intimata, apararile circumstantiale nefiind de natura a înlatura aplicarea sanctiunii instituite de art. 15 din Instructiunile IML "Mina Minovici" nr. A8/3/36/99 (fila 4 dosar fond), respectiv anularea caracterului probator al buletinului de analiza toxicologica întocmit cu nerespectarea formelor legale. În consecinta, acest act nu poate produce efecte juridice si nu probeaza prin el însusi existenta sau nivelul alcoolemiei persoanei analizate.

Împotriva acestei decizii, în termen a declarat recurs, intimatul recurent Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, solicitând modificarea în tot a hotarârii atacate în sensul respingerii actiunii formulate de reclamanta, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea recursului se arata ca instanta de apel a analizat probele existente la dosar în mod unilateral, starea de fapt fiind gresit retinuta, iar textele legale gresit aplicate.

Astfel, din concluziile Serviciului medico - legal nr.660/2007 rezulta ca nerecoltarea probei a II-a la interval de o ora s-a datorat starii grave prin politraumatismul cu multiple fracturi ce a suferit numitul R. C. si care a necesitat  tratament imediat si intensiv în sectia de reanimare.

Mai arata ca si în cazul în care nu ar fi fost respectate instructiunile I.M.L. nr. A 8/3136/1999 consecinta este anularea caracterului probator în justitie, si nicidecum anularea buletinului de analiza toxicologica.

În drept invoca dispozitiile art. 304 (8), 9, art. 312 Cod procedura civila.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, intimata C. de C., I. si A. Satu Mare a solicitat respingerea recursului ca nefondat, instantele de fond si apel apreciind în mod corect ca buletinul de analiza a încalcat procedura recoltarii si analizarii probelor de comportament si orientare a celui supus testului.

Examinând recursul,  prin prisma motivelor invocate, precum si din oficiu, Curtea a apreciat ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit Instructiunilor I.M.L. nr. A 8/3136/1999 pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta, cu seringa de unica folosinta, câte 2 probe de sânge, a 6-7 ml. fiecare la interval de o ora între probe, notându-se pe fiecare proba ora recoltarii ... .

În situatiile speciale, în care este imposibila cea de-a doua recoltare, se va specifica acest lucru la rubrica "observatie" a buletinului de examinare clinica, precizând motivul nerecoltarii. În aceste situatii exceptionale se vor recolta 10 ml. urina, sub supraveghere, în flacon spalat si care ulterior va fi supus aceleasi proceduri de sigilare ca si flaconul cu sânge.

Din actul depus la dosarul de fond (fila 26) de Serviciul medico legal Satu Mare, rezulta ca în urma accidentului de circulatie s-au recoltat probe biologice de sânge, cea de-a doua proba neputând fi recoltata datorita starii grave a pacientului care a suferit un politraumatism cu multiple fracturi, necesitând tratament imediat si intensiv.

Prin urmare nu se poate retine nerespectarea instructiunilor mai sus evocate, de natura sa atraga anularea buletinului de analiza toxicologica.

În alta ordine de idei, potrivit principiului disponibilitatii, reclamantul este cel care stabileste cadrul procesului.

Sub acest aspect este de observat faptul ca reclamanta a solicitat anularea unui act vizându-l pe numitul R. C., fara a-l chema pe acesta în judecata, punându-l astfel în imposibilitatea de a se apara, în conditiile în care de soarta actului în litigiu depindea antrenarea raspunderii civile a acestuia fata de intimata.

Fata de considerentele mai sus expuse, Curtea, în temeiul art. 312 alineat 1 combinat cu art. 316 si 296 Cod procedura civila a  admis recursul, a modificat decizia, a respins apelul sia  pastrat în totalitate hotarârea instantei de fond, substituind motivarea hotarârii cu considerentele prezentei decizii.

Fara cheltuieli de judecata, nefiind indicat cuantumul onorariului avocatial.