Compunerea instantei – Nulitate absoluta

Decizie 316 din 17.10.2005


Compunerea instantei – Nulitate absoluta

Prin sentinta penala nr.183 din 10.05.2005 a Tribunalului Botosani, a fost condamnata inculpata pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta si complicitate la inselaciune prevazute de art.257 Cod penal si art.26 rap. la art.215 alin.1, 2 Cod penal cu aplic. art.41 alin.2, 42 Cod penal si 33 lit.”a” Cod penal, la pedeapsa rezultanta a inchisorii si cea complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia de asistent medical pe timp de 3 ani.

S-a retinut ca avand calitatea de asistent medical in cadrul Spitalului Judetean Botosani, inculpata in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a pretins si primit in repetate randuri, de la diferite persoane, bani si bunuri in scopul de a interveni pe langa membrii comisiei de expertiza medicala din cadrul Casei Judetene de Pensii Botosani, in vederea intocmirii dosarelor medicale necesare pensionarii pe caz de incapacitate de munca, si ca a procurat persoanelor mentionate mai multe decizii asupra capacitatii de munca falsificate prin contrafacerea stampilei, parafei si semnaturii medicului.

Sentinta a fost apelata de catre inculpata care printre altele a invocat nulitatea absoluta a hotararii motivand ca au fost incalcate regulile referitoare la compunerea instantei, nulitate ce potrivit art.197 alin.2, 3 Cod penal nu poate fi inlaturata in nici un mod.

Critica s-a dovedit a fi intemeiata si prin decizia penala nr.316 din 17.10.2005 Curtea de Apel Suceava a admis apelul, desfiintat sentinta si a trimis cauza aceleiasi instante pentru a fi rejudecata in complet legal constituit.

La data sesizarii instantei, 19 decembrie 2003, s-a apreciat ca aceasta cauza intra sub incidenta dispozitiilor art. 29 din Legea nr. 78/2000, asa cum a fost modificata prin Legea nr. 161/2003, astfel incat completul de judecata a fost compus din doi judecatori.

Ulterior, ca urmare a interpretarii date prin decizia nr. 1436/2004 a Curtii Supreme de Justitie – sectia penala, tribunalul a apreciat ca prezenta cauza se judeca in prima instanta de un singur judecator, potrivit dreptului comun, intrucat inculpata, asistenta medicala, nu face parte din categoria persoanelor prev. de art. 1 din Legea nr. 78/2000.

In aceasta situatie, instanta avea obligatia sa reia administrarea intregului probatoriu, intrucat actele indeplinite de un complet de judecata nelegal constituit sunt lovite de nulitate absoluta.

Ori, mentinand actele indeplinite in completul initial, prima instanta a pronuntat o hotarare nula absolut, nulitate prevazuta in mod expres de disp. art. 197 alin. 2 Cod procedura penala si care, in conformitate cu alin. 3 al aceleiasi articol, nu poate fi inlaturata in nici un mod.

In consecinta, daca la unul din termene, cand instanta a audiat martori, completul a fost format contrar dispozitiilor legale, sentinta pronuntata in cauza este lovita de nulitate absoluta, prevazuta de art.197 alin.2 C.pr.pen.. 1 (Tribunalul Suprem, sectia penala, decizia nr.3082/1975, Repertoriu de practica judiciara in materie penala pe anii 1976-1980 de Vasile Papadopol, Mihai Popovici, pag.62)