Contestatie decizi de concediere

Sentinţă civilă 726 din 18.02.2010


1. constatare grupa de munca

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante reclamantul T.D. a chemat în judecata  pârât COMPANIA  NATIONALA DE CAI FERATE-CFR-SA  SUCURSALA REGIONALA  CF CRAIOVA, pârât SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucuresti solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa  constate ca  si-a desfasurat activitatea în grupa I de munca  si , pe cale de consecinta, obligarea  pârâtei sa-i acorde grupa I de munca  pentru perioadele 15.07.1981-01.10.1983 si 03.01.1986-15.02.1990, precum si obligarea celei de-a doua pârâte  sa faca mentiunile corespunzatoare  hotarârii judecatoresti în carnetul de munca.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca  si-a desfasurat activitatea în cadrul Regionalei CF CRAIOVA,  respectiv în cadrul instalatiilor fixe  si de tractiune electrica, care  asigura alimentarea  cu energie electrica  a tuturor consumatorilor  din unitatile de cale ferata , conform perioadei mentionate în petit, având meseria de electrician IFTE, actualmente  fiind angajat al SC ELECTRIFICARE.

Felul muncii desfasurate  în functia detinuta, potrivit fisei postului si sarcinilor de serviciu , se regaseste în ordinul 50/1990 , anexa 1, la pct. 123, alin. 15, alin. 42, alin. 46.

Electromecanici si montatorii PRAM , electroalimentare,  telemecanizare, încadrati  actualmente în grupa a II a  concura în mod direct  la siguranta circulatiei , la fel ca si colegii sai, electromecanicii, masinistii,  si montatorii LC,  care sunt încadrati în grupa I de munca,  având instalatii de întretinere similare,  din punct de vedere al sigurantei circulatiei acestora.

Mai mult, sefii de districte  sunt încadrati în grupa I  în timp  ce personalul subordonat din care face parte,  care lucreaza efectiv în conditiile mentionate  este încadrat în grupa a II a , ceea ce constituie o anomalie.

A mai sustinut ca  desfasoara activitate pe baza unor autorizatii de lucru comune,  apartine aceleiasi structuri administrative  ca si electromecanici LC,  factorii de risc sunt aceeasi.

Pârâta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, a depus întâmpinare, solicitând  respingerea actiunii deoarece functia reclamantului  este nominalizata  expres în cuprinsul anexei 2 din ordinul 50/1990,  fiind încadrata în grupa a II a de munca,  reclamantul nu a contestat încadrarea sa în grupa a II a de munca, iar instantele nu au competenta de a efectua nominalizari în grupa superioara de munca.

Pârâta SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucuresti a solicitat respingerea actiunii  deoarece nu poate modifica carnetul de munca, atâta timp cât reclamantului nu i-a fost acordata grupa I de munca.

In scop probator s-au atasat acte si s-a efectuat o expertiza în specialitatea protectia muncii.

Examinând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Instanta este competenta sa examineze pretentiile reclamantului prin prisma dispozitiilor Legii 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, respectiv art.70 si urm  si art.281 si Codul Muncii, litigiul dedus judecatii fiind un conflict de munca.

Totodata, se constata ca  nu s-a  formulat cerere de nominalizare  într-o grupa sau alta de munca, prerogativa ce nu apartine instantei conform art. 6 din ordinul 50/1990,  ci  s-a cerut sa se constate ca activitatea desfasurata de reclamant  intra sub incidenta Ordinului 50/1990, anexa 1.

 Nu se poate nega dreptul reclamantului de a se adresa instantei pentru constatarea grupei I de munca  deoarece  acesta a parcurs procedura prealabila  adresându-se mai întâi angajatorului , procedura finalizata cu  încadrarea sa într-o alta grupa de munca.

Pentru aceste considerente instanta  apreciaza nefondate  apararile pârâtei  Compania Nationala de Cai Ferate CF Craiova.

Prin sentinta nr. 1003/10.03.2010 instanta a admis actiunea , în sensul ca a constat ca activitatea desfasurata de reclamant  în perioadele 05.07.1981 - 01.10.1983 , 03.01.1986 - 15.02.1990 la pârâta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Craiova se încadreaza în grupa I , conform ordinului 50/1990 si Ordinului 125/1990, anexa I, pct. 123 si a fost obligata pârâta sa faca în carnetul de munca, mentiunile privitoare la încadrarea în grupa I de munca, corespunzatoare prezentei hotarâri.

Prin actiunea dedusa judecatii reclamantul  a solicitat acordarea  beneficiului grupei I de munca, cu motivarea ca  în mod eronat a fost încadrat în grupa  a II a de munca de catre angajatorul sau.

 Actiunea  este întemeiata pentru considerentele ce vor fi aratate în continuare.

Astfel, potrivit Ordinului 50/1990  cu completarile ulterioare  " meseriile si functiile din unitatile de exploatare a cailor ferate  a caror activitati sunt legate  de siguranta circulatiei  " sunt prevazute  pentru acordarea grupei I de munca, anexa I , poz. 123 si 124, printre care " electrician LC",  " electromecanic SCB".

In Ordinul 50/1990  la punctul 210 din anexa 2,  sunt prevazute"  meseriile si functiile care concura la siguranta circulatiei din unitatile de exploatare a cailor ferate"., pentru acordarea grupei a II a de munca în care  este inclus  " electricianul electroalimentare" , meserie practicata  si de reclamant  în perioada dedusa judecatii.

Expertul desemnat în cauza,  în baza  documentele puse la dispozitie  si a verificarilor  pe teren a concluzionat ca reclamantul a  desfasurat activitati  de exploatare, revizie, verificare, reparare a instalatiilor electrice sub tensiune  în conditii deosebite de munca, similar  cu electricienii -electromecanici  LC, SCB, TTR.

Cu toate ca meseria  reclamantului este prevazute în grupa a II a de munca, întrucât  activitatea pe care a desfasurat-o în cadrul sectoarelor din Regionala CFR Craiova  prezinta similaritati atât în ceea ce priveste  conditiile de munca cât si în ceea ce priveste factorii de risc  de accidentare si/sau de îmbolnavire profesionala , cu activitatile cerute de meserii/functii nominalizate explicit pentru încadrarea în grupa I de munca, instanta apreciaza ca se justifica acordarea beneficiului grupei I de munca în speta de fata.

Instanta are în vedere ca  Ordinul 50/1990  nu nominalizeaza activitatile sau locurile de munca  ci numai functiile/ meseriile  personalului încadrat si, pentru o corecta încadrare  într-o grupa sau alta de munca  se impune examinarea  activitatilor concrete  desfasurate de salariat  si conditiile de lucru .

Fata de cele ce preced instanta a admis actiunea , în sensul ca a constat ca activitatea desfasurata de reclamant  în perioadele 05.07.1981 - 01.10.1983 , 03.01.1986 - 15.02.1990 la pârâta Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Sucursala Regionala CF Craiova se încadreaza în grupa I , conform ordinului 50/1990 si Ordinului 125/1990, anexa I, pct. 123 .

Având în vedere ca pârâta SC ELECTRIFICARE CFR SA  detine  carnetul de munca al reclamantului, în temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 130/1999  aceasta a fost obligata sa faca în carnetul de munca, mentiunile privitoare la încadrarea în grupa I de munca, corespunzatoare prezentei hotarâri.