Decizia penală nr. 563/r/23.10.2006

Decizie 563 din 23.10.2006


Dacă pentru trei infracţiuni concurente, prin hotărârea rămasă definitivă anterior actului de graţiere , s-a stabilit o pedeapsă rezultantă şi ulterior condamnatul beneficiază de graţiere doar pentru două dintre pedepse, în cazul revocării graţierii condamnatul va executa, alături de pedeapsa stabilită pentru noua infracţiune restul din pedeapsa rezultantă neexecutat ca efect al graţierii.

Prin sentinţa penală nr. 1746/30.06.2006 a  Judecătoriei Galaţi, inculpatul Gîtlan Nicolae-Andrei a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208  alin. 1 – 209 alin. 1 lit. e, g Cod penal, cu  aplicarea art. 37 lit. a Cod penal – faptă din 03.12.2005.

Conform disp. art. 61  alin. 1 teza II  Cod penal s-a revocat liberarea condiţionată din pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 135/20.01.2003 a Judecătoriei Galaţi, rest rămas neexecutat = 592 zile  închisoare.

S-a contopit restul de 592 zile închisoare cu pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 1 lună închisoare.

Potrivit art. 7 din Legea nr. 543/2002, s-a dispus revocarea graţierii integrale şi condiţionate pentru cele două pedepse de câte 3 ani închisoare fiecare, pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 135/20.01.2003 a Judecătoriei  Galaţi şi a căror graţiere a fost constatată prin sentinţa penală nr. 1592/16.05.2003 a Judecătoriei Galaţi.

În baza  art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-au contopit cele două pedepse de câte 3 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 1 lună închisoare.

Conform art. 7  din Legea nr. 543/2002, s-a dispus ca pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 1  lună închisoare să fie executată alături de pedeapsa de 3 ani şi 1 lună închisoare, urmând ca în total inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 6 ani şi 2 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 382/31.07.2006 a Tribunalului Galaţi apelul declarat de inculpatul Gîtlan Nicolae-Andrei împotriva sentinţei penale nr. 1746/30.06.2006 a Judecătoriei Galaţi a fost respins ca nefondat.

Prin decizia penală nr.563/R/23.10.2006 a Curţii de Apel Galaţi recursul declarat de inculpatul GÎTLAN NICOLAE -ANDREI a fost admis.

S-a constatat că modalitatea de soluţionare a antecedentelor penale este greşită, din următoarele considerente:

Prin sentinţa penală nr. 135/20.01.2003 a Judecătoriei Galaţi, inculpatul Gîtlan Nicolae-Andrei a fost condamnat la :

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1-209 alin. 1 lit. e Cod penal – fapta din 17.05.2002;

- 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii  de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1lit. e Cod penal – fapta din 29.05.2002;

În baza art. 36  alin. 1 rap. la art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal, s-au contopit cele două pedepse de câte 3 ani închisoare cu pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 130/21.03.2002 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv pedeapsa de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare.

Prin sentinţa penală nr. 1592/16.05.2003 a Judecătoriei Galaţi s-a admis contestaţia la executare formulată de Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Galaţi.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare în pedepsele componente, respectiv, pedeapsa de 3 ani închisoare şi pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 135/20.01.2003 şi pedeapsa de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 130/21.03.2002 a Tribunalului Galaţi.

În baza disp. art. 1 din Legea nr. 543/2002, s-a constatat că cele două pedepse de câte 3 ani închisoare, aplicate prin sentinţa penală nr. 135/20.01.2003 a Judecătoriei Galaţi sunt graţiate integral şi condiţionat şi, pe cale de consecinţă, s-a dispus ca inculpatul să execute numai pedeapsa de 5 ani închisoare.

A fost anulat mandatul de executare nr. 178/2003, emis în baza sentinţei penale nr. 135/2003 a Judecătoriei Galaţi şi, în baza sentinţei penale nr. 1592/16.05.2003 a Judecătoriei Galaţi, pentru  pedeapsa de 5 ani închisoare, a fost emis mandatul de executare nr. 2162/2003.

Din datele de mai sus, rezultă cu certitudine că, în urma graţierii celor două pedepse de câte 3 ani închisoare, inculpatul Gîtlan Nicolae-Andrei în loc să execute o pedeapsă de 6 ani închisoare a executat o pedeapsă de 5 ani închisoare, situaţie în care restul neexecutat ca efect al graţierii este de 1 an închisoare.

Aşa fiind, după revocarea  graţierii pentru cele două pedepse de câte 3 ani închisoare, s-a dispus ca,  potrivit art. 7 din Legea nr. 543/2002, doar restul de 1 an închisoare să fie executat separat de pedeapsa de 3 ani şi 1 lună închisoare, urmând ca în total inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 4 ani şi 1 lună închisoare.