Nemotivarea deciziei din apel, incidenţa cazului de casare prev. de art. 3859 pct. 9 c.pr.pen.

Decizie 917 din 16.12.2009


NEMOTIVAREA DECIZIEI DIN APEL, INCIDENŢA CAZULUI DE CASARE PREV. DE ART. 3859 PCT. 9 C.PR.PEN.

art. 383 C. pr.pen.

 art. 3859 pct. 9 C. pr.pen.

Faptul de a nu expune situaţia de fapt de către instanţa de apel în considerentele deciziei şi limitarea numai la fraza că situaţia de fapt a fost corect şi legal reţinută de către instanţa de fond, în cazul în care apelul este o cale devolutivă de atac echivalează cu o nemotivare a acestei hotărâri judecătoreşti fiind incident în cauză cazul de casare prev. de art. 3859 pct.9 Cod procedură penală.

Decizia nr. 917 din 16.12.2009

Prin sentinţa penală nr.30/27.02.2009 Judecătoria Pătârlagele a dispus condamnarea inculpatului  R I, pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 321 alin.1 cod penal, cu aplicarea art.37 lit.”a” cod penal, la pedeapsa de 2 ani închisoare, iar pentru infracţiunea prev.  de art. 11 pct.1 din Legea nr.61/1991 republicată, cu aplicarea art.37 lit.”a” cod penal, a condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de un an şi şase luni închisoare. Conform art.33 lit.”a” – 34 lit.”b” Cod penal, cele două pedepse au fost contopite dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.

În baza art.83 alin.1 cod penal, a  fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare aplicată anterior inculpatului prin sentinţa penală nr.256 din 12.05.2006  de către Judecătoria Pătârlagele, stabilind ca în final  inculpatul să execute 4 ani închisoare.

În baza art.71 cod penal, a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.”a” teza a II-a şi lit.”b” cod penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.118 lit.”b” cod penal, a dispus confiscarea specială a obiectului tăietor – înţepător (sabie), folosit de inculpat la săvârşirea faptei şi care a fost ridicat de organele de poliţie şi se află ataşat la dosarul cauzei.

În baza art.191 alin.1 cod procedură penală, a obligat inculpatul la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut că, în seara zilei de 12.08.2007, inculpatul s-a deplasat la discoteca SC „L” SRL Cătina, unde a consumat băuturi alcoolice împreună cu un grup de prieteni, până în jurul orei 23,30, când pe fondul unui conflict cu unul din clienţii barului a început să adreseze injurii şi ameninţări cu acte de violenţă persoanelor aflate în discotecă. Concomitent inculpatul a spart un pahar pe care îl adusese de acasă, tăindu-se la mână şi lăsând sângele să curgă pentru a impresiona pe cei prezenţi. Manifestările de violenţă ale inculpatului au creat panică în rândul participanţilor la discotecă, astfel încât, a fost întrerupt programul muzical, iar aceştia au părăsit localul. Deşi au intervenit organele de poliţie, inculpatul a continuat să se manifeste violent şi mai mult decât atât, a revenit în incinta localului înarmat cu un obiect tăietor înţepător tip sabie, în lungime de 67 cm., cu care a ameninţat persoanele aflate în preajmă, în final fiind dezarmat.

Împotriva acestei soluţii a declarat apel inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, fiind nemulţumit de cuantumul pedepsei aplicate.

 Această cale de atac a fost respinsă, de către Tribunalul Buzău, prin decizia penală nr.199/12.10.2009.

Pentru a dispune astfel , instanţa de apel a reţinut că prima instanţă a stabilit o situaţie veridică de fapt reţinând corect vinovăţia inculpatului, acesta a fost expertizat psihiatric şi s-a stabilit  că are discernământ, pedeapsa rezultantă de 2 ani la care se adaugă o pedeapsă suspendată de 2 ani, prin cumul aritmetic rezultând o pedeapsă de 4 ani închisoare.

De asemenea şi împotriva acestei decizii a declarat recurs inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub două aspecte. Astfel acesta a arătat că un prim aspect este acela al cuantumului pedepsei aplicate, pe care-l consideră prea mare în raport de fapta pentru care este judecat şi modalitatea de săvârşire a acesteia. Un alt aspect, fiind acela că motivarea instanţei de apel este una superfluă şi nu au fost administrate toate probatoriile.

Curtea, verificând hotărârea atacată, conform art. 38514 Cod procedură penală, pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, în raport de criticile invocate şi în limita cazurilor de casare prev. de art. 3859 Cod procedură penală, a constatat că recursul este fondat pentru cel de-al doilea motiv de casare (însuşit şi de reprezentantul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în cuvântul acordat), aspect care a făcut inutilă cercetarea concretă a primului motiv de casare.

Astfel, s-a constatat vicii majore în ceea ce priveşte motivarea deciziei nr.199 din 12.10.2009 a Tribunalului Buzău, în sensul că motivarea propriu zisă a deciziei este practic inexistentă, rezumându-se la 3 propoziţii precum „Tribunalul, examinând sentinţa penală apelată  constată că prima instanţă a stabilit o situaţie veridică de fapt reţinând corect vinovăţia inculpatului.Acesta a fost expertizat psihiatric şi s-a stabilit  că are discernământ. Faţă de inculpat se fac aplicabile prev. art. 37 lit.a cod penal ”.

 Se poate constata deci, că nici nu ne aflăm în prezenţa argumentaţiei efective a soluţiei alese fiind vorba doar despre o reluare aleatorie şi telegrafică a unor elemente privind persoana inculpatului, fără a se prezenta tocmai situaţia de fapt şi motivele pentru care judecătoria a dispus condamnarea acestuia.

Raportat la cele astfel constatate, Curtea a apreciat că în cauză este incident motivul de recurs prev. de art. 3859 al.1 pct. 9 Cod procedură penală invocat de recurentul inculpat, în sensul că hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia, drept pentru care, în temeiul art. 38515 al.1 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, a fost admis recursul formulat iar decizia instanţei de apel a fost casată şi cauza trimisă spre rejudecarea apelului la aceeaşi instanţă pentru a proceda în conformitate cu cele de mai sus menţionate.