Chemare în judecată

Sentinţă civilă 3459 din 05.12.2011


JUDECĂTORIA MUN. M0INEST1 JUDEŢUL BACĂU JUDECĂTOR DANIEL DARIE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3459/5.12.20 î 1

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă,

Constată că prin acţiunea inregistrată pe rolul acestei instanţe la 25.07.2011, sub nr. 6022/260/2011, reclamantul C.LOCAL G. cu sediul in -

........a chemat in judecată pe pârâţii A.C. si S. M. cu domiciliul in--------

solicitând inregistrarea tardiva a minorului A.C, născut la......

Acţiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de ----—s-a născut minorul A. C, fiul numitei S. M. ,

Atestarea naşterii se face cu scrisoare medicale de consult la 40 săptămâni de sarcina a mamei rară ca aceasta să arate printr un act unde a născut.

Ulterior, Serviciul de Asistenta Socială al corn. G. solicita prin acţiunea de faţă constatarea si inregistrării tardive a naşterii acestui minor.

In fata instanţei s-au prezentat atât mama S, M.  cat si tatăl indicat de aceasta A. C.

Părinţii au arătat ca minorul se alia in grija acestora, tatăl recunoscând astfel copilul.

Din referatul primăriei si din verificările făcute la politie rezulta ca minorul se află in grija părinţilor, este ingrijit de către aceştia in mod corespunzător.

Instanţa faţă de probatoriul cauzei va constata că minorul a fost născut de către mama S. M. si va dispune inregistrarea tardiva a acestui minor A.C. născut la — cu părinţii S.M.si A,C.conform prevederilor Lg 119/1996 modificata si competata.

De asemenea, va lua act privind recunoaşterea de către numitulA.C. a minorului in cauza.

Va lua act ca nu s au solicitat chelt de judecata.