Infractiuni

Sentinţă penală 136 din 13.03.2012


Judecătoria Moineşti Judecător: ANDREEA PRICHICI Sentinţa penală nr.136/13.03.2012 Cod:

Prin Rechizitoriul nr. 3664/P/2009 din data de 04.03.2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor Buzescu Luciana şi SC L. EXIM SRL pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 84 alin. 1 pct. 2 şi pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea că la data de 29.05.2009, prima inculpată a emis şi cea de a doua a acceptat emiterea, unei file CEC seria RZBR1BH0023011, cu dată falsă de 01.08.2009, semnată şi ştampilată de către inculpata persoană fizică şi asumată la plată de inculpata persoană juridică, în favoarea SC V. T.L.SRL, fără a avea disponibil în cont şi având data falsă.

s-a mai dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului B. F., cercetat pentru săvârşirea aceloraşi infracţiuni, deoarece nu este autorul faptei.

s-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că partea vătămată SC V. T. L. SRL a încheiat cu inculpata SC L. E. SRL, reprezentată prin învinuitul B.F., în calitate de administrator statutar, un contract de colaborare comercială în temeiul căruia s-au realizat activităţi comerciale ce au dat naştere unor obligaţii de plată în sarcina debitorului SC L. E.SRL.

Pentru plata creanţelor, la data de 29.05.2009, a fost emisă de către inculpata B. L. fila CEC seria RZBR1BH0023011, cu data falsă de 01.08.2009, filă ce a fost completată integral, semnată şi ştampilată de către inculpată, asumată la plată de societatea inculpată prin semnarea şi ştampilarea acesteia. Deoarece nu avea lichidităţile necesare pentru plata datoriei, fila cec a fost refuzată la plată.

Fapta a fost recunoscută, dar s-a arătat că emiterea filei CEC cu dată falsă şi fără a avea disponibil în cont a avut loc datorită constrângerii exercitată de către reprezentanţii societăţii creditoare, această constrângere morală reprezentând o cauză ce înlătură caracterul penal al faptei.

s-a apreciat prin rechizitoriu că pentru a fi îndeplinite condiţiile constrângerii morale, efectuată prin ameninţarea cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu poate fi înlăturată în nici un alt mod, este necesar ca pericolul să fie de aşa natură încât să nu poată fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei penale.

In cazul de faţă, însă, fila cec a fost înmânată creditorului prin reprezentanţii acestuia de bună voie, aşa cum a rezultat din declaraţia lui B. F. (fila 61 dup), potrivit căruia între părţi s-a iscat un conflict verbal caracterizat printr-o stare de teamă, însă teama nu privea integritatea corporală a emitentului filei cec.

5

S-a mai reţinut că nici nu s-a solicitat tragerea la răspundere penală a reprezentanţilor creditoarei pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, iar fapta a fost săvârşită cu intenţie şi ţinând cont de faptul că fila cec făcea parte dintr-un set de instrumente de plată anulate, iar societatea inculpată se afla în incidenţă bancară şi inculpata persoană fizică nici nu mai avea dreptul a mai emite fila cec deoarece societatea se afla în lichidare voluntară, fiind desemnat ca lichidator O. M..

Faţă de toate aceste motive s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute mai sus.

în cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martori, la cererea tuturor părţilor, declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar, s-a constatat imposibilitatea audierii martorului H. R. şi s-a dat citire declaraţiei date de acesta în cursul urmăririi penale.

A fost audiată şi inculpata B. L. care în fapt, şi-a menţinut declaraţiile date în cursul urmăririi penale în sensul că a recunoscut săvârşire faptelor datorită constrângerii exercitată de reprezentanţii creditoarei.

De asemenea, la ultimul termen de judecată a fost pusă în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care au fost trimise în judecată inculpatele din art. 84 alin. 1 pct. 2 şi pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în art. 84 alin. 1 pct. 2 şi pct. 3 din Legea nr. 59/1934, cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal, apărătorul inculpatei B. L. şi reprezentantul Ministerului Public fiind de acord cu schimbarea de încadrare.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză instanţa retine următoarele:

Intre cele două societăţi, respectiv inculpata SC L. E. SRL şi partea vătămată SC V. T. L. SRL, s-au desfăşurat raporturi comerciale, inculpata nerespectându-şi obligaţiile de plată.

Datorită acestui fapt, la data de 28.05.2009 mai multe persoane, printre care şi reprezentantul părţii vătămate, H. R., s-au deplasat în localitate D., jud. Bacău, pentru stabili împreună cu reprezentanţii SC L. E. SRL, o modalitate de recuperare a datoriei pe care această societate o avea faţă de creditoare, existenţa datoriei fiind recunoscută chiar de către inculpata Buzescu Luciana.

Toate părţile au declarat că s-au întâlnit cu persoanele care susţineau că reprezintă partea vătămată, că au stabilit în urma discuţiilor să se întâlnească a doua zi la sediul societăţii.

De asemenea, şi B. A., fiul inculpatei, audiat în calitate de martor la propunerea inculpatei, a declarat că părţile s-au întâlnit la data de 28.05.2009, iar că el personal s-a deplasat în seara acelei zile la pensiunea unde erau cazate persoanele care susţineau că reprezintă creditoare, unde a discutat cu aceştia şi au stabilit să aibă loc o nouă întâlnire, a doua zi dimineaţă, la sediul societăţii.

s-a stabilit a doua zi ca pentru plata datoriei să fie emise file CEC de către inculpata B. L. în numele societăţii inculpate, acesta fiind momentul în care a fost emisă fila cec cu data falsă de 01.08.2009 şi fără ca societatea să aibă disponibil în cont.

6

s-a susţinut de către inculpata B. L., precum şi de cei doi martori, fiul şi soţul său, B. A. şi B. F., că emiterea, semnarea, ştampilarea şi predarea filei cec a avut loc datorită ameninţărilor exercitate asupra lor de către reprezentanţii societăţii creditoare, fiindu-le creată o stare de teamă, iar în absenţa acesteia nu ar fi fost emisă fila cec, filă care de altfel a fost emisă pentru garantarea plăţii datoriei şi nu ca modalitate de plată efectivă.

Instanţa apreciază că existenţa acestei stări pe care a invocat-o inculpata Buzescu Luciana în apărarea sa, nu se confirmă din probatoriul administrat în cauză şi nici modalitatea de desfăşurare a evenimentelor.

Astfel, dacă într-adevăr reprezentanţii societăţii creditoare ar fi exercitat mai multe ameninţări asupra inculpatei şi asupra membrilor familiei sale, ameninţări de o asemenea gravitatea încât partea ar fi convinsă contrar voinţei ei, să încalce legea, ţinând cont că fila cec nu a fost emisă în aceiaşi zi ci abia la aproximativ 24 de ore mai târziu, oricare din persoanele care erau sau se simţeau vizate de aceste ameninţări, ar fi avut timpul necesar să sesizeze organele de poliţie pentru a lua măsurile prevăzute de lege.

Mai mult, la data de 29.05.2009, soţul inculpatei, una dintre persoanele care ar fi fost ţinta ameninţărilor reprezentanţilor creditoarei, a dat declaraţie la sediul Poliţiei oraşului D. şi a susţinut că în prima zi în care s-a întâlnit cu numitul H.R. şi cu celelalte persoane care îl însoţeau, nu au existat ameninţări, ci a două zi, a existat o singură ameninţare în opinia martorului, după care a fost emisă fila CEC.

Tot în faţa organelor de poliţie s-a precizat că nu se doreşte tragerea la răspundere penală a acelor persoane, precum şi faptul că societatea are desemnat un lichidator, se află în incidenţă de plată, situaţie în care oricum nu mai aveau dreptul, el sau soţia lui, inculpata B. L., să elibereze fila cec.

Pentru toate aceste motive, instanţa reţine că, în realitate, inculpata B. L. nu s-a aflat sub imperiul unei puternice ameninţări care să o fi determinat să comită fapta de emitere a filei cec cu dată falsă şi fără a avea disponibil în cont, neexistând constrângerea despre care face vorbire legea penală în sensul înţeles de către legiuitor.

De asemenea, se mai constată că nu a existat nici un fapt scuzabil pentru emiterea filei cec în forma amintită, din probatoriul administrat în cauză rezultând că fila cec a fost eliberată ca instrument de plată şi nu ca instrument de garantare a executării obligaţiei.

Pentru aceste considerente instanţa constată că inculpata B. L. se face vinovată de săvârşirea infracţiunilor pentru care a fost trimisă în judecată şi deoarece fila cec a fost emisă în numele şi interesul societăţii, pentru plata unei datorii a acestei persoane juridice către creditoarea sa, şi societatea inculpată se face vinovată de săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Datorită modalităţii de comitere a faptelor, fiind vorba despre un concurs ideal de infracţiuni în sensul art. 33 lit. b Cod penal, aceiaşi acţiune întrunind elementele constitutive ale celor două infracţiuni pentru care au fost trimise inculpatele în judecată, în baza art. 334 Cod procedură penală se va dispune

7

schimbarea încadrării juridice a faptelor în ce le priveşte pe ambele inculpate, din art. 84 alin. 1 pct. 2 şi art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în art. 84 alin. 1 pct. 2 şi art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 33 lit. b Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce vor fi aplicate vor fi avute în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.pen. si anume: gradul de pericol social al faptei, împrejurările concrete in care a fost comisă fapta, rezultatul acesteia, pentru inculpata B. L. urmând a se reţine că nu are antecedente penale, fiind la prima abatere de acest gen.

Pentru motivele arătate, art.84 alin.l pct.2 din. Legea 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal, va condamna pe inculpata B. L. la pedeapsa de 1000 lei amendă penală.

în baza art.84 alin.l pct.3 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal , va fi condamnată aceiaşi inculpată la pedeapsa de 1000 lei amendă penală.

în baza art. 33 lit. b şi 34 lit. c Cod penal, vor fi contopite pedepsele şi va fi aplicată cea mai grea, respectiv de 1000 lei amendă penală.

Se va atrage atenţia inculpatei că dacă se va sustrage cu rea credinţă de la plata amenzii, instanţa poate înlocui această pedeapsă, cu pedeapsa închisorii, conf. art.âS^.penal.

în baza art.84 alin.l pct.2 din Legea 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal, va fi condamnată inculpata SC L.E. SRL, la pedeapsa de 3000 lei amendă penală.

în baza art.84 alin.l, pct.3 din Legea 59/1934 , va fi condamnată SC L. E. SRL, la pedeapsa de 3000 lei amendă penală.

în baza art. 33 lit. b şi 34 lit. c Cod penal , vor fi contopite pedepsele ce vor fi aplicate şi va fi aplicată pedeapsa de 3000 lei amendă penală.

Se va atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art.479 indice 9 Cod proc. penală.

în baza art. 191 alin.l C. penal, vor fi obligate inculpatele la plata a câte 250 lei cheltuieli judiciare către stat.

8