Infractiuni

Sentinţă penală 282 din 31.05.2012


INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti nr. 2050/P/2011 a fost trimis în judecată inculpatul H.P., , cetăţean român, iară antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 279 alin. 1 C.penal. şi art. 42 alin. 1 lit. a. din Legea nr. 407/2006 modificată, cu aplicarea art. 33 lit. a. C.pen..

Se retine din actul de sesizare a instanţei, că la data de 10.07.2011 inculpatul a fost identificat pe fondul de vânătoare nr. 13 de pe raza corn. Dărmăneşti, jud. Bacău, în timp ce efectua acte de braconaj cu o armă confecţionată artizanal.

La termenul din 17 mai 2012 inculpatul a declarat că recunoaşte faptele descrise în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, conform art. 320 ind, 1 Cpp.(f.33 dos. inst.).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 10.07.2011 inculpatul a fost identificat pe fondul de vânătoare nr. 13 de pe raza corn. Dărmăneşti, jud. Bacău, în timp ce efectua acte de braconaj cu o armă confecţionată artizanal.

Faptele reţinute de instanţă reies din ansamblul probator, fiind recunoscute de către inculpat, care a avut o atitudine sinceră în faţa instanţei, dar oscilantă în cursul urmăririi penale.

Având în vedere declaraţiile inculpatului(f.33 dos. inst.), care se coroborează cu ansamblul probator, instanţa apreciază ca dovedită situaţia de fapt descrisă.

In drept, instanţa constată că, fapta inculpatului H.P., de a deţine şi folosi o armă de vânătoare confecţionată artizanal întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută art. 279 alin. 1 C.pen., pentru care instanţa va stabili pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

Fapta aceluiaşi inculpat care, cu aceeaşi ocazie a efectuat acţiuni de pândire, căutare, urmărire, a vânatului fără a deţine permis de vânătoare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj, prevăzută de art. 42 alin. 1 lit. a. din Legea nr. 407/2006, pentru care instanţa va stabili pedeapsa de 2 ani închisoare.

La individualizarea pedepsei instanţa a ţinut seama de gradul de pericol concret al faptelor, de împrejurarea că inculpatul a avut o atitudine oscilantă în faţa organelor judiciare, de lipsa antecedentelor penale, dar şi de limitele speciale de pedeapsă rezultate în urma aplicării art. 320 ind. 1 C.p.pen..

Văzând dispoziţiile art. 33 lit. a şi 34 lit. b C.pen. va aplica inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.

Având în vedere faptul că săvârşirea unor infracţiuni contra persoanei îl fac nedemn pe inculpat să fie ales într-o autoritate publică sau într-o funcţie electivă publică, precum şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, instanţa va aplica inculpatului pe lângă pedeapsa cu închisoarea şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a Ii-a şi lit.b C.Pen., în condiţiile prevăzute de art.71 C.Pen.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei aplicate poate fi atins şi fără executarea efectivă, motiv pentru care, în temeiul art.81 C.Pen. va suspenda condiţionat executarea pedepsei aplicată prin prezenta sentinţă pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 C.Pen., iar în baza art.71 alin. 5 C.Pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii aplicate prin prezenta sentinţă pe durata termenului de încercare.

în temeiul art. 359 alin.l C.Proc.Pen. va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 C.Pen. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

In baza art, 118 alin.l lit. b. şi f., C.penal, va dispne confiscarea de la inculpat a puştii cu ţeava lisă confecţionată artizanal, a cartuşului artizanal şi a tuburilor cartuş calibrul 16 mm, predate conform proces verbal seria AT nr. 0011453 din 03.02.2012.(f.55 dup)

Această măsură se impune având în vedere că obiectele amintite mai sus au fost folosite la săvârşirea infracţiunii şi deţinerea lor este interzisă de lege.

în baza art. 191 alin.l C.pr.penală, va obliga inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu.