Investire bilet la ordin

Sentinţă civilă 1679 din 25.05.2010


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 3416/270/2010 - investire bilet la ordin -

Înreg. 20.05.2010

SENTINTA CIVILA NR.1679

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 25.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

PRESEDINTE – ANGHEL LUMINITA

GREFIER – ANDREI MIHAELA

 Pe rol fiind cererea formulata de S.C. …. S.R.L.– cu sediul în com. ….., judetul BACAU, prin  care solicita investirea cu formula executorie a biletului la ordin: seria BTRL3BT nr. 8054642 emis la data de 18.08.2009 pentru suma de 1.464,46 lei de debitoarea  S.C. … S.R.L. ….. scadent la 19.09.2009.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

I N S T A N T A

- deliberând -

Asupra cererii de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 20.05.2010 sub nr. 3416/270/2010 creditoarea S.C. … S.R.L.– cu sediul în …., judetul BACAU a solicitat învestirea cu formula executorie a Biletului la Ordin seria BTRL3BT nr. 8054642 emis la data de 18.08.2009 pentru suma de 1.464,46 lei de debitoarea  S.C. ......, scadent la 19.09.2009.

Cererea a fost timbrata legal cu  4 lai taxa judiciara de timbru si 0,15 lei timbru judiciar.

Analizând Biletul la Ordin, instanta constata ca este emis de debitoarea S.C. .. ..în favoarea creditoarei S.C. …….. Data emiterii este 18.08.2009, locul emiterii este S.C. …. , data scadentei fiind 19.09.2009. La rubrica  „Locul platii” este mentionat: Bacau.

În cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 10 pct. 3 Cod de procedura civila potrivit carora, în cererile ce izvorasc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin, competenta este instanta locului platii.

Locul platii fiind localitatea Bacau , pe temeiul juridic mai sus indicat, cauza va fi declinata în favoarea Judecatoriei Bacau.

În conformitate cu dispozitiile art. 158 Cod de procedura civila, dosarul va fi trimis la aceasta instanta.

Pentru aceste motive

În numele legii

H O T A R A S T E :

Declina competenta de solutionare a cauzei privind pe creditoarea S.C. …….S.R.L.– cu sediul în ……, judetul BACAU si debitoarea S.C. …. – cu sediul în …., judetul BACAU în favoarea JUDECATORIEI BACAU.

Conform art. 158 cod procedura civila, trimite dosarul la aceasta instanta.

Cu recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica astazi, 25.05.2010.

 PRESEDINTE, GREFIER,