Contestatie la executare – infiintarea popririi la un tert poprit cu sediul in afara razei de competenta teritoriala a instantei care a dispus incuviintarea executarii silite

Hotărâre 8763 din 22.06.2010


DOSAR NR. 379/301/2010, SENTINTA CIVILA NR. 8763/22.06.2010

Contestatie la executare – infiintarea popririi la un tert poprit cu sediul in afara razei de competenta teritoriala a instantei care a dispus incuviintarea executarii silite

Asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 08.01.2010 sub nr. 379/301/2010, contestatoarea C a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata E, impotriva popririi infiintata asupra conturilor deschise la B Bucuresti si la R Bucuresti, pentru suma de 50126,62 lei, in baza facturii fiscale nr. 5117308/31.05.2009.

In motivare, contestatoarea arata ca executarea silita nu se efectueaza in temeiul unui titlu executoriu, factura fiscala nefiind un astfel de titlu, iar creanta nu este certa, lichida si exigibila. In plus, arata ca factura fiscala nr. 5117308/31.05.2009 a fost achitata cu OC nr. 7933247/17.06.2009, astfel incat executarea silita nu are obiect.

Contestatia nu este motivata in drept.

Prin contestatia formulata, nu s-au solicitat probe.

Contestatia a fost legal timbrata cu 194 lei taxa de timbru si 0,5 lei timbru judiciar.

Intimata a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei.

In motivare, intimata arata ca Judecatoria Targoviste este instanta de executare, competenta sa solutioneze aceasta cauza. Pe fondul cauzei, a aratat ca facturile de energie electrica sunt titluri executorii, conform art. 5 pct. 3 din HG nr. 675/2007.

Intampinarea nu este motivata in drept.

Prin intampinarea formulata, intimata nu a solicitat probe.

In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri, constand in actele depuse la dosar de catre parti si in actele din dosarul de executare nr. 694/2009 al BEJ „M.A.D.”.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 31.05.2009, intimata a emis pe numele contestatoarei factura fiscala nr. 5117308, aflata in copie la dosar (f. 22), pentru suma de 101.449,15 lei reprezentand contravaloare energie electrica, scadenta la data de 10.06.2009. In urma cererii de executare silita formulata de intimata, pe rolul BEJ M.A.D. s-a format dosarul de executare nr. 694/2009, in care s-a obtinut incuviintarea  executarii silite a facturii fiscale mai sus mentionate, prin incheierea pronuntata la data de 25.11.2009 de Judecatoria Targoviste, in dosarul nr. 9919/315/2009. In cadrul acestui dosar de executare, BEJ M.A.D. a emis catre B Bucuresti adresa de infiintare a popririi, din data de 16.12.2009 (f. 30), pana la concurenta sumei de 50.126,62 lei reprezentand contravaloare debit, onorariu si cheltuieli de executare. Prin adresa nr. P336264/08.01.2010 (f. 34), B Bucuresti a confirmat executorului judecatoresc infiintarea popririi dispuse.

Conform art. 399 alin. 1 Cpc, împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

In cauza de fata, contestatoarea invoca drept motiv al contestatiei la executare imprejurarea ca factura fiscala nr. 5117308/31.05.2009, in baza careia s-a pornit executarea silita, nu constituie titlu executoriu. Instanta apreciaza neintemeiata aceasta sustinere a contestatoarei, avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. 3 din HG nr. 675/2007, conform carora facturile de energie electrica reprezinta titluri executorii.

Pe de alta parte, instanta constata ca, in dosarul de executare nr. 694/2009, s-a obtinut incuviintarea executarii silite doar din partea Judecatoriei Targoviste, insa executorul judecatoresc a procedat la emiterea unei adrese de infiintare a popririi catre un tert cu sediul in sectorul 3 Bucuresti, respectiv catre B. Or, conform art. 3731 Cpc, competenta de incuviintare a executarii silite revine instantei de executare, iar conform art. 373 alin. 2 Cpc, instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea. Vazand aceste dispozitii legale, instanta apreciaza ca poprirea infiintata de executorul judecatoresc in dosarul de executare nr. 694/2009 asupra conturilor detinute de contestatoare la tertul poprit B Bucuresti este nelegala, intrucat s-a realizat fata a se obtine in prealabil incuviintarea executarii silite din partea instantei de executare, respectiv a instantei de la sediul tertului poprit, care este Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Instanta apreciaza ca, avand in vedere normele de competenta teritoriala absoluta, reglementate de art. 3731 Cpc, prin incheierea pronuntata la data de 25.11.2009 de Judecatoria Targoviste, in dosarul nr. 9919/315/2009, a fost incuviintata executarea silita doar in raza de competenta a acestei instante, iar nu pe intreg teritoriul Romaniei, astfel incat, inainte de a proceda la infiintarea popririi asupra conturilor detinute de intimata la B, executorul judecatoresc avea obligatia de a solicita incuviintarea executarii silite din partea Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, lucru care insa nu a fost realizat, la dosarul cauzei nefiind depusa nicio dovada in acest sens. In atare conditii, lipsind incheierea de incuviintare a executarii silite din partea instantei de executare, poprirea infiintata la tertul poprit B este apreciata de instanta nelegala, urmand a fi anulata, din actele dosarului de executare (f. 30, 31, 32, 34) reiesind ca adresa de infiintare a popririi a fost transmisa de executorul judecatoresc la sediul central al acestei unitati bancare, care se afla in sectorul 3 Bucuresti.

Referitor la contestarea popririi infiintate de executorul judecatoresc la tertul poprit R Bucuresti, instanta constata ca, din actele dosarului de executare, transmise in copie de catre executorul judecatoresc, nu rezulta infiintarea unei popriri la acest tert poprit, ci doar la B Bucuresti. In aceste conditii, instanta apreciaza neintemeiata contestatia la executare cat il priveste pe tertul poprit R Bucuresti, urmand a o respinge ca atare.