Delapidare

Sentinţă penală 188 din 05.10.2011


Prin rechizitoriul P. de pe lânga Jud. R. de V. din data de 18 iulie 2011, înregistrat la aceasta instanta la nr. 3038/292 din 19 iulie 2011, a fost trimis în judecata, în stare de libertate inculpatul P. AL. pentru savârsirea infractiunilor de neglijenta în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale si delapidare, fapte prevazute de art. 249 al.1 C.p., art. 288 al. 1 si 2 C. p., art. 2151 al. 1 C.p. cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal, parti vatamate – parti civile fiind C. Nat. P. R. S.A. – D. Reg. de P. Pl.

Din analiza mijloacelor de proba administrate în faza de urmarire penala si faza de judecata, instanta a retinut ca în data de 01.03.2010 inculpatul P. Al., în calitate de factor postal la Of. Pos. nr.1  R. de V., a primit suma de 19.105,90 lei de la numita C.D., oficiant în cadrul aceluiasi oficiu, suma reprezentând contravaloarea unui numar de 62 mandate de pensii, pe care trebuia sa le achite la domiciliul destinatarilor si pentru primirea careia a semnat în condica F.55.

La înapoierea din sectorul de distributie repartizat, inculpatul s-a prezentat la verificarea gestiunii de catre oficiantul superior, respectiv numita P. El., ocazie cu care s-a constatat ca acesta a achitat doar un numar de 5 mandate de pensii în valoare de 962 lei, iar diferenta de 18.143,90 lei fiind minus nejustificat în gestiune, întocmindu-se un proces verbal de constatare a lipsei respective, pe care inculpatul l-a semnat fara obiectiuni.

În urma verificarilor efectuate de catre organele C.F.G, s-a constatat ca inculpatul a savârsit la diferite intervale de timp, în exercitarea atributiunilor de serviciu, anumite fapte ilicite, prin care a produs D. R. de P. Pl. un prejudiciu total în valoare de 18.383,28 lei.

Astfel, în urma cercetarilor efectuate de catre organele C.F.G din cadrul O.J.P Pl., s-a stabilit ca minusul nejustificat în gestiune în valoare de 18.143,90 lei s-a datorat asigurarii necorespunzatoare a valorilor materiale si banesti încredintate pentru achitarea pensiilor si mandatelor la domiciliul destinatarilor.

De asemenea, în cursul lunii ianuarie 2010, inculpatul, prin înscrierea la forma de achitare a unor date de legitimare fictive si semnare în fals de primire a sumei în locul beneficiarei de drept G. M., pe un mandat de plata a pensiei, si-a însusit suma de 234 lei, pe care a folosit-o în scop personal.

La data de 16.03.2010, Of. P. nr.1 R. de V. a procedat la achitarea sumei de 234 lei catre numita G.M., care a declarat cu ocazia audierii sale ca nu se constituie parte civila în procesul penal, întrucât si-a recuperat prejudiciul. La aceeasi data, suma de 234 lei a fost recuperata de la inculpat de catre Of. P. nr.1 R. de V., conform chitantei nr. 147/7731300.

Situatia de fapt astfel retinuta a fost  probata cu urmatoarele mijloace de proba : proces verbal de cercetare întocmit de D. R. de P. Pl., OJ.P Tel. - CFG; declaratii martori; declaratii inculpat, înscrisuri.

În cursul judecatii inculpatul nu s-a prezentat, însa audiat fiind în faza de urmarire penala acesta a recunoscut si regretat faptele savârsite, declarând totodata ca dupa ce a achitat un numar de 5 pensii, în valoare de 962 lei, a plecat pe traseu pentru achitarea restului de pensii, iar în momentul în care a vrut sa achite prima pensie, a observat ca îi lipsesc toti banii, motiv pentru care s-a întors la oficiul postal pentru a sesiza lipsa banilor.

Fata de probele administrate în faza de urmarire penala, faza de judecata si fata de pozitia procesuala a inculpatului care a recunoscut si regretat faptele, s-a apreciat ca s-a facut dovada savârsirii faptelor de catre acesta si ca în drept, acestea întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor de neglijenta în serviciu, fals material în înscrisuri oficiale si delapidare,  fapte prevazute de art. 249 al.1 Cod penal, art. 288 al. 1 si 2 Cod penal, art. 2151alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

La alegerea si individualizarea pedepsei ce i se va aplica inculpatului instanta a tinut seama de gradul de pericol social al faptelor comise, determinat de circumstantele reale si personale ale acestuia care a recunoscut si regretat fapta comisa si nu are antecedente penale.

Se apreciaza ca scopul educativ si preventiv, în contextul dispozitiilor art. 52 Cod procedura penala, al pedepsei ce s-a aplicat inculpatului poate fi atins prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea, într-un cuantum orientat spre minimumul prevazut de legea penala .

De asemenea, s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 81 Cod penal privind suspendarea conditionata a executarii pedepsei, s-a fixat un termen de încercare în limitele stabilite de art. 82 C.p. si s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal în sensul ca în cazul în care inculpatul comite o alta infractiune în cursul termenului de încercare, suspendarea va fi revocata iar inculpatul va executa atât pedeapsa aplicata prin prezenta hotarâre cât si pedeapsa pentru noua infractiune comisa.

S-au interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 al.1 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal în conditiile art. 71 Cod penal, de asemenea s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 71 alin. 5 Cod penal, în sensul ca, pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei închisorii s-a suspendat si executarea pedepselor accesorii.

Conform dispozitiilor art. 346 Cod procedura penala, art. 14 si urm. Cod procedura penala, instanta a obligat pe inculpat la plata catre partea civila C. Nat. P. R. S.A. – D. R. de P. Pl. la plata sumei de 18.383,28 lei reprezentând prejudiciul nerecuperat plus dobânda legala pâna la achitarea integrala, potrivit actelor depuse la dosarul cauzei.

Conform dispozitiilor art. 191 Cod pr. penala instanta a obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare catre stat, în cuantum de 200 lei si a acordat onorariu avocat oficiu în cuantum de 200 de lei pentru avocat I. C.St., suma care ce se va suporta din fondurile Ministerului Justitiei.

Domenii speta