Contestatie la executare

Sentinţă civilă 196 din 20.01.2012


R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5830/270/2011

Înreg. 26.09.2011 - contestatie la executare–

SENTINTA CIVILA NR. 196

Sedinta publica din data de 20.01.2012

INSTANTA CONSTITUITA DIN:

Presedinte –  ….

Grefier -  ….

Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect contestatie la executare formulata de contestatorii ….., …. si … în contradictoriu cu intimata …

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns contestatoarea  …..personal si asistata de avocat ….. care reprezinta si contestatorii  ….. si ….., lipsind contestatorul ….. si intimata.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care,

Avocat …. depune la dosar recipisa de consemnare nr. 742916/1 din data de 20.01.2012 în valoare de 10.000 lei, reprezentând cautiunea stabilita de catre instanta pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Instanta dispune comunicarea acestei recipise catre Camera de Valori a Judecatoriei Onesti.

Instanta acorda cuvântul pentru probe.

Avocatul contestatorilor, fata de contestatia la executare solicita proba cu înscrisuri si cu expertiza contabila si de asemenea  sa se aiba în vedere cele doua contracte de credit.

Instanta constând ca proba cu înscrisuri este utila, concludenta si pertinenta solutionarii cauzei, o încuviinteaza si respinge proba cu expertiza contabila ca nefiind utila cauzei.

Instanta pune în discutie cererea de suspendare a executarii silite.

Avocat …. arata ca mai sunt de depus înscrisuri la dosar, fata de obiectul cauzei si, având în vedere dispozitiile art. 403 al. 1 Cod procedura civila, solicita suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva a cauzei.

Instanta pune în discutie exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, invocata de catre intimata prin întâmpinare.

Avocat ….. solicita respingerea exceptiei tardivitatii invocata de catre intimata.

Instanta ramâne în pronuntare pe exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare si pe cererea de suspendare a executarii silite.

INSTANTA

Deliberând asupra cererii de suspendare a executarii si asupra exceptiei invocate, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 26.09.2011 sub nr. 5830/270/2011, contestatorii ….. si ….., ambii domiciliati în …. si ….., cu sediul în comuna ……, au formulat contestatie la executarea începuta prin emiterea somatiei nr. 28 si 29 din 12.05.2011, în contradictoriu cu intimata ….. cu sediul în ……, pentru Sucursala …., cu sediul în …., considerând ca sunt necesare lamuriri cu privire la întinderea, întelesul si aplicarea titlurilor executorii.

În motivare, contestatorii au aratat ca în anul 2006 au împrumutat suma de 100.000 lei si, desi pâna în prezent a restituit bancii aproximativ 250.000 lei, banca îi considera datori cu înca 150.000 lei, fiind emisa somatie în acest sens. Contesta cuantumul datoriei, solicita anularea formelor de executare si sa se constate ca art. 6.3 din contractul de creditare nr. 10/5062 din 26.07.2006, art. 2.1 din anexa nr. 1 la contractul de credit nr. 19/5641 din 16.04.2008si art. 4.11 din anexa nr. 1 la contractul nr. 10/2006 si 3.10 din anexa nr. 1 la contractul nr. 19/2008, constituie clauze abuzive.

În drept, cererea nu a fost motivata.

Actiunea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 196 lei si timbru judiciar de 5 lei.

 

Prin întâmpinarea depusa la dosar intimata a invocat mai multe exceptii, printre care si exceptia tardivitatii formularii contestatiei, întrucât nu a fost respectat termenul de 15 zile prevazut de art. 401 Cod procedura civila, iar pe fond a aratat ca executarea silita a fost pornita pentru o creanta certa, lichida si exigibila. 

La solicitarea instantei a fost depus la dosar în copie dosarul de executare silita nr. 29/2011 (filele 25-65).

Fata de capatul de cerere privind suspendarea executarii silite, la solicitarea instantei, contestatorii au depus o cautiune în cuantum de 10.000 lei.

Instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, concludenta si pertinenta solutionarii cauzei si a respins proba cu expertiza contabila ca nefiind utila cauzei.

Analizând în vedere înscrisurile de la dosar, instanta retine urmatoarele:

În fapt, între …….., în calitate de împrumutator, si …., în calitate de împrumutat si …. si ….., în calitate de garanti s-a încheiat la data de 26.07.2006 contractul de facilitate de credit multiprodus nr. 10/5062, modificat prin actele aditionale ulterioare, pentru suma de 100.000 lei. De asemenea, între ….., în calitate de împrumutator, si …., în calitate de împrumutat si …. si …., în calitare de garanti ipotecari s-a încheiat la data de 16.04.2008 contractul de credit nr. 19/5641, modificat prin actele aditionale ulterioare, pentru suma de 40.000 lei. Pentru garantarea creditelor, au fost încheiate contractul de ipoteca nr. 10/5062 din 26.07.2006 autentificat sub nr. 1332 si cel cu nr. 19b/5641 din 16.04.2008 autentificat sub nr. 522, precum si contractele de fidejusiune nr. 19c/5641 din 16.04.2008 si nr. 10c/2166 din 23.07.2009.

Ca urmare a neachitarii sumei împrumutate, …. a formulat la data de 18.10.2010 cerere de executare silita împotriva …., …… si …., formându-se, astfel, dosarele de executare silita nr. 28/2011 si 29/2011.

Prin încheierea din 07.04.2011, pronuntata în dosarul nr. 2050/270/2011 al Judecatoriei Onesti, a fost încuviintata executarea silita a ……. si a numitilor ….. si …., garanti ipotecari si fidejusori, în baza titlurilor executorii – contractele de credit aratate anterior.

În cadrul dosarelor de executare silita au fost emise somatiile nr. 28 si 29 din 12.05.2011 (filele 6-7), ambele pentru aceeasi suma, respectiv 149.203,53 lei, însa cea cu nr. 29 pentru executare silita mobiliara, iar cea cu nr. 28 pentru executare silita imobiliara. Somatiile au fost primite de contestatorii ….si ……, aceasta din urma si în calitate de administrator al …… la data de 12.05.2011 (fila 25 dosar).

Prin prezenta actiune se contesta executarea silita începuta prin emiterea acestor somatii, actiune introdusa la instanta de judecata la data de 26.09.2011. 

 Conform art. 401 alin. 1 lit. c din codul de procedura civila, contestatia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când „debitorul care contesta executarea însasi a primit somatia ...”. Din cele aratate mai sus, rezulta ca debitorul a formulat contestatia la executare la mai mult de 15 zile de la primirea somatiei.

Fata de cele aratate, având în vedere data formularii contestatiei si prevederile legale aratate anterior, instanta urmeaza sa admita exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, invocata de intimata si, în consecinta, sa respinga contestatia ca tardiv formulata.

Având în vedere admiterea exceptiei tardivitatii formularii contestatiei la executare, instanta nu va mai analiza si celelalte exceptii sau alte aspecte legate de fondul cauzei.

 

Desi contestatorii au aratat înca de la primul termen de judecata ca detin înscrisuri din care rezulta ca au mai achitat sume de bani din debit, acestea nu au fost depuse la dosar, cu toate ca si instanta le-a pus în vedere acest lucru la termenul din data de 21.10.2011. Având în vedere acest aspect, precum si data formularii contestatiei la executare, respectiv la aproape patru luni de la primirea somatiilor, instanta apreciaza ca în cauza nu se impune suspendarea executarii silite care, de altfel, nici nu a fost motivata de contestatori, motiv pentru care va respinge cererea privind suspendarea executarii silite.

Având în vedere art. 723? alin. 3 din codul de procedura civila, urmeaza a se dispune restituirea de îndata catre contestatorii …. si …., la cererea acestora, a sumei de 10.000 de lei, achitata cu titlu de cautiune, conform recipisei de consemnare nr. 742916/1 din data de 20.01.2012. 

Fata de prevederile art. 274 din codul de procedura civila, va fi respins capatul de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptie invocata de intimata ….. pentru …..

Respinge ca tardiva contestatia la executare formulata de contestatorii ….. si ….., ambii domiciliati în …… si ….. cu sediul în ……., în contradictoriu cu intimata …..., cu sediul în …., pentru …, cu sediul în …….

Respinge cererea privind suspendarea executarii silite.

Dispune restituirea de îndata catre contestatorii ….. si ……, la cererea acestora, a sumei de 10.000 de lei, achitata cu titlu de cautiune, conform recipisei de consemnare nr. 742916/1 din data de 20.01.2012. 

Respinge capatul de cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata. 

Cu drept la recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 20.01.2012.

 

PRESEDINTE, GREFIER,