Validarea popririi: condiţia neexecutării obligaţiei de către terţul poprit şi nu de către debitor

Decizie 406 din 11.05.2012


Prin cererea înregistrata sub nr. 4965/292/7.12.2011 la Judecatoria Rosiorii de Vede, creditoarea S.C. „H.O.” S.R.L. a solicitat instantei, în contradictoriu cu debitoarea Comuna O – prin primar si tertul poprit Trezoreria orasului V., sa se dispuna validarea popririi înfiintata în dosarul de executare nr. 257/2010 si obligarea tertului poprit sa vireze suma de 273.574,02 lei, în contul acesteia.

A motivat creditoarea ca la data de 15.04.2011 BEJ  A.I. a înfiintat poprire dar desi au trecut mai mult de 3 luni, tertul poprit a virat numai partial suma datorata  de debitoare, ramânând o diferenta de 273.574,02 lei.

A sustinut ca pârâta are un comportament nelegal, tertul poprit suspendând executarea în afara unei proceduri judiciare.

A mai solicitat creditoarea amendarea tertului poprit, în baza art. 460 alin. (2) Cod Procedura Civila, având în vedere principiul preeminentei dreptului si prevederile art. 16 alin.1, din Constitutia României.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp. art. 460 Cod Procedura Civila.

În dovedire, creditoarea a depus înscrisuri.

Tertul poprit Trezoreria orasului V. a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de validare a popririi, cu motivarea  ca, creditoarea nu a facut dovada existentei  încheierii  instantei de încuviintare a executarii silite.

Pe fondul pricinii, a solicitat respingerea cererii, ca nefondata, întrucât si-a îndeplinit obligatia de a vira în contul creditoarei sume de bani.

Prin sentinta civila nr. 443/27.02.2012, Judecatoria Rosiorii de Vede a respins ca nefondata exceptia inadmisibilitatii cererii, invocata de tertul poprit. De asemenea, a obligat tertul poprit sa plateasca diferenta de 273.574,02 lei, catre creditoare, precum si cheltuieli de executare în suma de 10.698,30 lei. A respins, ca nefondat, capatul de cerere  privind amendarea tertului poprit.

În ce priveste exceptia inadmisibilitatii cererii, prima instanta a retinut ca aceasta este nefondata, întrucât prin încheierea nr. 938/6.10.2010 a Judecatoriei Rosiorii de Vede s-a încuviintat executarea silita a titlului executoriu -  sentinta civila nr. 324/16.02.2010.

Pe fondul pricinii, a retinut ca sunt îndeplinite cerintele prevazute de art. 456 alin. (1) Cod Procedura Civila: calitatea de debitor a tertului poprit fata de debitorul poprit, precum si neexecutarea de catre tertul poprit a obligatiilor privind efectuarea popririi.

Sub acest aspect, a retinut ca tertul poprit a recunoscut ca datoreaza sume de bani debitorului, respectiv ca s-a facut dovada ca tertul poprit si-a încalcat obligatiile întrucât termenul de 15 zile a expirat,  fara ca acesta sa fi consemnat întreaga suma la dispozitia creditoarei.

În fine, a apreciat ca lipsa disponibilitatilor în contul debitoarei nu împiedica nici înfiintarea si nici validarea popririi, debitoarea fiind obligata potrivit art. 2 si 3 din OG nr. 22/2002, ca în termen de 6 luni sa faca demersurile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor de plata.

În ce priveste cererea de amendare a tertului poprit, conform art. 460 alin. (2) Cod Procedura Civila a retinut ca nu s-a facut dovada relei-credinte a acestuia.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal, a declarat recurs tertul poprit, criticând-o ca fiind  netemeinica si nelegala, potrivit art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila.

A motivat recurenta-tert poprit ca nu s-a facut dovada ca nu si-a îndeplinit obligatiile ce îi reveneau, respectiv ca, fata de calitatea intimatei-debitoare-institutie publica, achitarea creantelor se face, în conditiile art. 1 si 2 din O.G. nr. 22/2002, din conturile de cheltuieli în care se încadreaza obligatia de plata stabilita prin hotarâre judecatoreasca.

Prin decizia civila nr. 406 din 11.05.2012 s-a admis recursul declarat de tertul poprit si a fost modificata sentinta atacata în sensul respingerii cererii de validare a popririi formulata de creditoarea S.C. „H.O.” S.R.L. A fost mentinuta dispozitia privind respingerea cererii de validare a popririi.

Pentru a decide astfel, tribunalul a retinut ca, spre deosebire de poprire, care consta în dispozitia data de executorul judecatoresc tertului poprit al datornicului de a nu plati acestuia din  urma  suma urmarita, validarea popririi este o procedura care are drept finalitate, dupa verificarea îndeplinirii unor conditii prevazute de lege, obligarea directa, pe cale judecatoreasca, a tertului poprit, fata de creditorul popritor, la plata sumei de bani urmarita.

A mai retinut ca din interpretarea dispozitiilor art. 460 alin. (1) Cod Procedura Civila rezulta ca validarea popririi este o sanctiune aplicata tertului poprit pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor ce îi revin acestuia prin efectul popririi, astfel încât, în lipsa unor raporturi juridice directe între tert si creditorul urmaritor, tertul nu va fi obligat în mod direct la plata sumei urmarite, substituindu-se creditorului sau.

A apreciat ca, în speta, recurentul-tert poprit si-a îndeplinit obligatiile virând o parte din sumele prevazute în titlul executoriu, în limitele si cu respectarea dispozitiilor art. 1 alin. (2) O.G nr. 22/2002, potrivit carora creantele nu se pot achita din sumele destinate cheltuielilor de organizare  si functionare ale institutiilor si nici din sumele destinate cheltuielilor de personal.

A concluzionat instanta de recurs ca prevederile art. 2 si 3 din O.G. nr. 22/2002 nu au relevanta, în cauza, în procedura validarii fiind  analizata îndeplinirea sau neîndeplinirea obligatiilor de catre tertul poprit si nu de catre debitor care, de altfel, se afla deja în procedura executarii silite.

Domenii speta