Validare poprire

Sentinţă civilă 704 din 06.05.2011


Creditoarea, în contradictoriu cu debitoarea si cu tertul poprit, a solicitat validarea popririi pentru suma reprezentând drepturi salariale.

Instanta a respins actiunea pentru urmatoarele motive : prin sentinta civila a Tribunalului Suceava pârâtele de atunci (între care si actuala debitoare) au fost obligate sa-i plateasca reclamantei de atunci (actuala creditoare) drepturile salariale cuvenite în perioada 01.11.2008-31.12.2009. Poprirea reprezinta o forma a executarii silite indirecte prin intermediul careia creditorul urmareste sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri incorporabile urmaribile datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Poprirea se înfiinteaza la cererea creditorului, competenta materiala revenind executorului judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit; poprirea se înfiinteaza fara somatie prin adresa însotita de copie certificata de pe titlul executoriu, comunicata tertului poprit, înstiintându-se totodata si debitorul despre masura luata. Validarea popririi intervine daca tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin. Din adresa Trezoreriei Gura humorului rezulta ca nu a fost demarata procedura de înfiintare a popririi asupra debitorilor (cei din titlul executoriu – sentinta Tribunalului, inclusiv debitoarea din prezenta cauza). Instanta a constatat ca nu s-au respectat prevederile legale cu privire la procedura de înfiintare a popririi.

Domenii speta