Anulare proces verbal de contravenţie

Decizie 1039 din 18.12.2013


Potrivit disp.art.653 al 1 din HG 707/2006, „dacă la săvârşirea contravenţiilor prev.la art.651-653 sunt folosite mijloace de transport modificate în scopul disimulării mărfurilor sau bunurilor, autoritatea vamală dispune, pe lângă celelalte sancţiuni contravenţionale prevăzute, şi confiscarea mijloacelor de transport astfel modificate.

Noţiunea de modificare a autovehiculului petentului presupune schimbarea firmei, conţinutului, transformarea acestora.

În speţă, chiar dacă autovehiculul era echipat cu baterii duble, scopul celei de a II-a baterii fiind de a alimenta accesoriile când motorul e oprit, cele 40 pachete de ţigări au fost depistate de inspectorii vamali în această a doua baterie fiind ascunse în carcasă. Existenţa bateriei a doua din construcţia maşinii presupune că aceasta să fie funcţională însă în cauză s-a constatat tăierea capacului, înlăturarea electrozilor şi scoaterea acidului, acţiune ce înseamnă modificarea acestuia în scopul  ascunderii mărfii sustrase de la controlul vamal.

Având în vedere aceste considerente, instanţa de recurs a admis recursul declarat de  intimata D.R.A.O.V, a modificat sentinţa instanţei de fond şi în rejudecare a respins plângerea ca nefondată.