Analizarea clauzelor contractuale nu semnifica depasirea atributiilor

Decizie 273 din 25.06.2012


Recursul  este nefondat  pentru următoarele considerente:

Motivul de recurs intemeiat pe disp.art.304 pct.4 c.p.c., referitor la depasirea atributiilor puterii judecatoresti , nu poate fi retinut. Interpretarea clauzelor unui contract de drept privat, intervenit intre partile din proces este atributia instantei in considerarea obligatiei sale de a motiva hotararea pronuntata in fapt si in drept, in baza actului juridic convenit intre parti. Aceasta interpretare este obligatorie si in niciun caz nu poate fi interpretata ca o depasire a atributiilor puterii judecatoresti in sensul aratat anterior , mai ales ca instant nu a stabilit reguli noi intre parti, neconvenite de acestea, ci a pronuntat o solutie in temeiul contractului deja incheiat. Aspectele referitoare la pretul ce trebuie platiti si proportia in care s-a realizat lucrarea contractata reprezinta de fapt obligatiile asumate de parti , ele fiind in primul rand supuse interpretarii, in cazul divergentei de opinie intre parti.

In ceea ce priveste adminsitrarea probatoriilor, instanta a procedat corect din punct de vedere procedural. Probele ce urmau a fi administrate au fost puse in discutia partilor si au fost incuviintate in masura in care erau pertinente, concludente si utile cauzei.

In mod corect prin incheierea din 14.04.2010 au fost respinse obiectiunile paratei-reclamante fata de raportul de expertiza intocmit in dosarul avand ca obiect asigurare de dovezi, fiind inadmisibila admiterea obiectiunilor formulate intr-un dosar, la un raport de expertiza instrumentat in alt dosar, avand un alt obiect si fiind solutionat in mod irevocabil.

Din punct de vedere procedural expertiza a fost corect efectuata doar pe baza inscrisurilor aflate la dosar, avand in vedere ca parata-reclamanta a fost cea care a impiedicat prin atitudinea sa desfasurarea normal a expertizei , expertul fiind in imposibilitate de a constata personal cantitatea si calitatea lucrarilor effectuate, intrucat nu i s-a permis accesul in imobil. In mod corect a fost avuta in vedere expertiza efectuata in dosarul de asigurare dovezi, intrucat acesta a fost insusi scopul sau, de a asigura partii care a cerut-o posibilitatea de a prevala intr-un process ulterior de constatarea stiintifica a starii in care s eafla bunul imobil in discutie. Or, parata-recurenta nu poate nega ulterior constatarile expertizei din dosarul de asigurare dovezi, facuta tocmai la solicitarea sa.

Pentru motivele anterior expuse , vazand si faptul ca nu s-au identificat alte motive de casare sau modificare a hotararii, care sa fie avute in vedere din oficiu, instanta urmeaza sa respinga recursul declarat de C. E. ca nefondat