PENAL.infracţiunea de cruzime faţă de animale

Decizie 119/2010 din 22.12.2010


Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr…./3.12.2009 Judecătoria Buzău a hotărât următoarele :

În baza art. 23, alin.11, lit.c, raportat la art.6, alin.2, lit.h din Legea nr. 205/2004, modificată şi completată, cu aplicarea art. 37, lit.b, Cod penal,  condamnă inculpatul A. F., la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru infracţiunea de cruzime faţă de animale, săvârşită în data de 16.03.2008.

În baza art. 33, lit. a, Cod penal constată că  prezenta infracţiune este concurentă cu cele şapte infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare prin Sentinţa penală nr. … din 05.02.2009 a Judecătoriei Buzău, pronunţată în dosarul nr. …/200/2008.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. … din 05.03.2009 a Judecătoriei Buzău în pedepsele componente: 300 lei amendă penală, 300 lei amendă penală, 300 lei amendă penală, 2 luni închisoare, 2 luni închisoare, 500 lei amendă penală şi 1 an închisoare.

 În baza art. 36, alin. 1, Cod penal cu aplicarea art. 34, alin.1, lit. e, Cod penal contopeşte cele şapte pedepse cu pedeapsa aplicată  inculpatului prin prezenta sentinţă, acesta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, sporită cu 2 luni, în final 1 an şi 2 luni închisoare.

În baza art. 71, alin.2, Cod penal interzice inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal.

În baza art. 36, alin. 3, Cod penal scade din pedeapsa aplicată  perioada pe care inculpatul a executat-o din pedeapsa anterioară, respectiv 18.03.2009-3.11.2009.

În baza art. 191, Cod procedură penală obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt :

În ziua de 16.03.2008,numitul I G,proprietar al unui atelaj tractat de 2 cai a consumat băuturi alcoolice împreună cu inculpatul A F până în jurul orelor 21,00 după care s-au deplasat cu căruţa la locuinţa martorului T V din comuna …sat …,unde au continuat să consume bere.

La un moment dat,între inculpatul A F si numitul I G, au început discutii contradictorii pentru ca,după un anumit interval de timp,inculpatul să iasă afară,motivând că merge la toaletă.

Odată ajuns în curte inculpatul s-a deplasat la caii înhămaţi la căruţă şi  tăiat cu un cuţit limba iepei în proporţie de 75%.

La ieşire din casă,I G a constatat că iapa avea sânge la bot şi era speriată iar a doua zi a observat  că nu putea mânca si a constatat că are limba tăiată,motiv pentru care a consultat medicul veterinar.

Din foaia de observaţie clinică din 3.04.2008,rezultă că animalul prezintă „ plagă secţionată limbă pe o porţiune laterală 75%,nu poate mastica si degluti,decât cu mare greutate,gestantă 10 luni”.

În drept,instanţa a stabilit că fapta acestuia întruneste elementele constitutive ale infracţiunii de cruzime faţă de animal prev.de art.23 alin.11 lit.c rap.la art.6 alin.2 lit.h din Lg 205/2004 şi l-a condamnat la o pedeapsă de 1 an închisoare .

Împotriva acestei hotărîri judecătoresti a declarat pel inculpatul A F,criticând-o pentru nelegalitate,solicitând achitarea sa în temeiul art.10 lit.c cod pr.penală întrucât nu el a săvârşit această infracţiune.

A solicitat prelungirea probatoriului cu martorii A C si I G,cerere ce i-a fost admisă de instanţă.

Tribunalul,analizând apelul declarat de inculpat,constată că acesta este nefondat,urmând a fi respins pentru următoarele considerente :

Deşi a susţinut că nu el a fost cel care a tăiat limba calului,la dosarul cauzei sunt suficiente probe ( indirecte dar care au aceeiasi valoare ca si celor directe  ) din care rezultă vinovăţia sa.

Astfel,rezultă cu certitudine că în domiciliul lui T V nu s-au aflat la acel moment decât acesta,inculpatul A F si proprietarul animalului I G.

Potrivit declaraţiilor lui T V si I G date în cursul urmăririi penale dar si in cursul cercetării judecătoresti rezultă că singurul care a iesit din imobil înainte ca proprietarul animalului să constate că iapa avea sânge la bot, a fost inculpatul.

Mai mult decât atât,anterior acestui fapt,inculpatul si proprietarul animalului au avut o discutie contradictorie,inculpatul reprosându-i că a fost martor într-un dosar în care el  fost cercetat spunându-i că „ nu îl va bate  dar se va razbun în alt fel pe el”( declaratie TV).

Potrivit acestui martor cuţitul folosit a fost găsit în giurgiuveaua de la gemul locuintei numitei L A (concubina inculpatului ),martorul T V declarând că acest cuţit a fost purtat la brâu de inculpat în seara de 16.03.2008.

Inculpatul a fost testat la poligraf ocazie cu care s-a stabilit că acesta a avut un comportament simulat.

Martorul propus de el în apărare,în faza de apel  a  făcut declaratii mincinoase arătând că s-a întâlnit cu inculpatul în seara respectivă şi cu fraţii I (acestia fiind cu căruţa) şi i-au spus că iapa are limba tăiată însă „deşi s-a uitat văzând puţin sânge,acest lucru nu era adevărat).

Declaraţia sa este contrazisă chiar de proprietarul animalului care a arătat tot în faza de apel că nu îl cunoaste pe A C şi că în acea seară,nu a fost însoţit si de fratele său.

Mai mult decât atât,de la domiciliul lui T V, a plecat singur cu căruţa nemaifiind însoţit de inculpat.

Toate aceste probe conduc în mod cert la concluzia vinovăţiei inculpatului,astfel că în baza art.379 pct.1 lit.b cod pr.penală,Tribunalul va respinge ca nefondat apelul său.

Văzând si disp.art.192 alin.2 cod pr.penală.