Infracţiuni privind frontiera de stat a României

Sentinţă penală 68 din 14.05.2015


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Infracţiuni privind frontiera de stat a României . Trecerea ilegală a frontierei de stat. Suspendarea executării pedepsei.

Legea penală mai favorabilă se aplică global, neputându-se combina prevederi din ve-chea şi noua lege, conform Deciziei din 6 mai 2014 a Curții Constituționale.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia penală, sentinţa nr.68/14.05.2015

Prin rechizitoriul nr. …./P/20111 din data de 18.12.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  a trimis în judecată pe inculpaţii P  V  - pentru săvârşirea infracţiunii de intrare în ţară prin trecerea ilegală a frontierei  de stat prev. de art. 70 alin. 1 din OUG 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002 cu aplic. art. 75 alin. 1 lit. a şi c Cod penal constând în aceea că la data de 30.09.2011 a traversând râul Prut trecând din Republica Moldova în România; C  I  pentru săvârşirea infracţiunii de intrare pe teritoriul României , prin trecerea ilegală a frontierei, de către străinul căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare în ţară prev. de art. 139 alin. 1 din OUG 194/2002 aprobată prin Legea nr. 347/2007 cu aplic. art. 75 alin. 1 lit. a şi c Cod penal constând în aceea că a trecut ilegal frontiera din Republica Moldova în România prin traversarea râului Prut, ştiind că pe numele său era instituită măsura de nepermitere a intrării pe teritoriul României.

Analizând materialul probator administrat în cauză în cauză în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa a reţinut că fapta inculpatului P V  de a traversa înot râul Prut, în data de 30.09.2011, trecând ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de intrare în ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat  prev. de art. 70 alin. 1 din OUG 105/2001 aprobată prin Legea nr. 243/2002, iar fapta inculpatului C  I  de a trece ilegal fron-tiera din Republica Moldova în România prin traversarea râului Prut, la data de 30.09.2011, ştiind că pe numele său era instituită măsura de nepermitere a intrării pe teritoriul României, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de intrare pe teritoriul României, prin trecerea ilegală a frontierei, de către străinul căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare în ţară prev. de art. 139 alin. 1 din OUG 194/2002 aprobată prin Legea nr. 347/2007.

În sarcina inculpaţilor, s-au reţinut circumstanţele agravante prevăzute de art. 75 alin. 1 lit. a şi c Cod penal.

Referitor la instituţiile juridice care intră sub incidenţa legii penale mai favorabile prevăzute de art. 5 NCP, Curtea Constituţională a statuat că, în măsura în care aplicarea concretă a unei norme la o speţă dedusă judecăţii, indiferent de ramura de drept căreia îi aparţine, aduce o schimbare cu privire la condiţiile de încriminare, de tragerea la răspundere penală şi de aplicare a pedepselor, aceasta va cădea sub incidenţa legii penale mai favorabile.

La determinarea legii penale mai favorabile, instanţa a avut în vedere  Decizia din 6 Mai 2014 a Curţii Constituţionale care a stabilit că legea penală mai favorabilă se aplică global, neputându-se com-bina prevederei din vechea şi noua lege.

Cum în speţă erau îndeplinite condiţiile suspendării condiţionate a executării pedepsei, modali-tatea de individualizare judiciară a pedepsei care nu mai este prevăzută de Noul Cod Penal,  iar sus-pendarea executării pedepsei  sub supraveghere  prevăzută de Noul Cod Penal nu poate fi dispusă în lipsa acordului inculpaţilor de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa a apreciat că legea mai favorabilă este Codul penal din 1969.

În raport de gradul de pericol social concret al faptelor, de scopul în care au fost săvârşite, res-pectiv obţinerea unui loc de muncă în Italia, având în vedere că inculpaţii au avut o atitudine sinceră şi nu au antecedente penale, instanţa a apreciat că scopul educativ preventiv al pedepsei  poate fi atins fără privare de libertate, motiv pentru care, în baza disp. art. 81 Cod penal din 1969, a dispus suspen-darea condiţionată a executării pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 82 Cod penal.