Infracţiunii prev.de art. 20 rap.la art. 174 cod penal

Sentinţă penală 481 din 06.12.2012


Sentinta penala nr. 481

Data : 06 decembrie 2012

Autor:  Niţă Constantin

Domeniu asociat:

Titlu :

Prin Rechizitoriul nr. 199/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova prin care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G. P. pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 20 rap.la art. 174 cod penal.

In motivarea rechizitoriului mai sus menţionat s-a arătat că la data de 19.11.2011 inculpatul l-a lovit cu un briceag în zona cervicală pe P. L. A., provocându-i leziuni grave ce au necesitat 90-100 zile îngrijiri medicale.

Analizând actele şi lucrările dosarului, atât a celor din faza de urmărire penală cât şi a celor administrate nemijlocit în faţa instanţei de judecată, cu ocazia cercetării judecătoreşti potrivit principiului libertăţii de apreciere a probelor în scopul aflării adevărului, instanţa reţine pe baza acestora următoarea situaţie de fapt:

In ziua de 19.11.2011 G. P. a consumat băuturi alcoolice în oraşul B. după care conducând un moped s-a deplasat spre locuinţa sa în aceeaşi localitate.

Pe drum, fiind sub influenţa băuturilor alcoolice s-a rătăcit si întâmplător a intrat pe proprietatea numitului R.G., unde acesta are o stâna de oi.

Imediat G.P. a fost înconjurat de câinii de pază ai turmei de lătratul câinilor a fost auzit de proprietar care 1-a trimis pe P. L. A. , persoana care-1 ajuta temporar la treburile gospodăreşti să vadă ce se întâmpla.

Acesta s-a înarmat cu o creanga de copac si s-a deplasat la stâna unde 1-a găsit pe G. P. pe moped înconjurat şi lătrat de câini.

P. L.A. a mers la învinuit si i-a împins casca de protecţie de pe cap pentru a-1 recunoaşte, gest în urma căruia inculpatul s-a dezechilibrat şi a scăpat din mâna telefonul mobil, care a fost luat de unul din câini si mutat câţiva metri.

P. L. A. a mers sa recupereze telefonul si când s-a aplecat sa-1 ia în mâna a fost atacat din spate de inculpat care cu un briceag ce-1 avea asupra sa 1-a lovit de mai multe ori în zona cervicală şi în faţă.

Unele din aceste lovituri au interesat măduva spinării si s-au complicat cu hemipareză dreapta şi tulburări sfincteriene de tip retenţie urinară.

Inculpatul 1-a abandonat căzut la pământ pe partea vătămata si a plecat de la locul faptei.

Alertat de întârzierea persoanei vătămate la stâna de oi, R. G. a mers si el să vadă ce se întâmpla şi 1-a găsit pe P. L. A. doborât la pământ si plin de sânge, fapt pentru care a anunţat SMSURD pentru acordarea de îngrijii medicale.

Această situaţie de fapt se reţine în urma analizării întregului ansamblu probator, respesctiv : procesul verbal de cercetare la faţa locului, declaraţia părţii vătămate P.L.A., declaraţia martorului R. G., raport expertiza medico legala psihiatrica, raportul medico legal nr.906/23.11.2011, declaraţia inculpatului. In faza de cercetare judecătorească a fost reaudiat inculpatul, partea vătămată, martorul R.G. pe situaţia de fapt, în circumstanţiere martorul V. V. I, totodată fiind administrată şi proba cu înscrisuri în circumstanţiere.

Aşadar, aşa cum am arătat şi mai sus, situaţia de fapt mai sus menţionată se reţine din întreg materialul probator administrat în cauză, material probator ce se coroborează şi cu declaraţiile date de inculpat, declaraţii în care acesta relatează incidentul petrecut cât şi faptul că acesta 1-a lovit pe partea vătămată cu briceagul.

Astfel, raportat la cele mai sus menţionate tribunalul nu poate reţine susţinerea inculpatului că nu se simte vinovat, vinovăţia acestuia fiind dovedită aşa cum am arătat mai sus .

In drept, fapta comisa de inculpatul G. P. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativa de omor prev.de art. 20 rap.la art.174 cp.

Raportat la cere reţinute , tribunalul în baza art. 20 rap.la art. 174 cod penal, infracţiunea de tentativă de omor, faptă din data de 19.11.2011, parte vătămată P.L.A. condamnă inculpatul G.P. la pedeapsa de _8 (opt) ani închisoare şi 4(patru)ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.teza a II a şi b, Cp.

Va aplica inculpatului disp. art. 71 şi 64 lita, teza a II a şi lit.b Cp.

Totodată, având în vedere că fapta săvârşită de inculpat cu vinovăţie a produs prejudicii şi ca există legătură de cauzalitate între această faptă şi prejudiciile cauzate, tribunalul în baza art 998 şi urm cod civ. va obliga inculpatul la plata sumei de 1341,93 lei către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, reprezentând cheltuieli ocazionate cu spitalizarea părţii vătămate P.L.A., cât şi la plata sumei de 150 lei către partea civilă Spitalul Municipal Câmpina, reprezentând cheltuieli ocazionate de acordarea îngrijirilor medicale şi spitalizarea părţii vătămate P. L.A. ,la care se adaugă dobânda legală aferentă acestei sume, calculată de la data prestării serviciilor medicale şi până la data achitării efective a contravalorii acestora.

Va lua act că partea vătămată P. L. A. nu se constituie parte civilă în procesul penal.

In baza art. 118 alin.l lit. b cod penal va dispune confiscarea briceagului care a fost folosit de inculpat la comiterea faptei ,ridicat conform procesului verbal din data de 25.04.2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova,aflat la fila 86 din dosarul de urmărire penală.

Va obliga inculpatul la 3.200 lei cheltuieli judiciare către stat ,onorariul apărătorului din oficiu in cuantum de 200 lei fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova.

Domenii speta