Contestaţie la executare

Sentinţă penală 202 din 05.06.2012


Sentinta penala nr. 202

Data :05.06.2012

Autor: Dinu Iulian

Domeniu asociat: contestaţie la executare

Asupra  cauzei penale de faţă, constată :

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de 22.03.2012, contestatoarea A.N., în prezent deţinută în Penitenciarul T., a solicitat instanţei să se constate că a intervenit o cauză de stingere a pedepsei, rezultată în urma contopirii tuturor pedepselor care i-au fost aplicate.

În motivarea cererii formulate petenta a arătat că pedeapsa de 10 ani, aplicată prin sentinţa penală nr.1071/19.11.2003 a expirat la data de 05.06.2008, dată până la care nu a mai săvârşit nicio altă infracţiune. Mai mult, arată contestatoarea, din această pedeapsă a şi fost liberată condiţionat.

De asemenea arata ca in  mod gresit prin decizia penala  n.167/2011 a fost emis un nou mandat de executare, cu toate ca s-a constatat ca faptele erau concurente cu cele pentru care a fost condamnata prin sentinţa penala nr. 1071/2003, pedeapsa din care a fost liberata condiţionat anterior.

În dovedirea contestaţiei, A.N. a depus la dosarul cauzei M.E.P.I. nr.90/07.02.2012 emis de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală şi M.E.P.I. nr.1071/ 19.11.2003 emis de Tribunalul Bucureşti - Secţia a II-a Penală, iar la solicitarea instanţei Penitenciarul de femei T. a înaintat adresa nr.22506/05.04.2012 privind situaţia juridică a contestatoarei.

Prin sentinţa penală nr. 701/12.04.2012 Judecătoria Ploieşti  a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Prahova , având în vedere ca mandatul de executare a pedepsei a fost emis de Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala, iar competenta material să se pronunţe asupra contestaţiei este instanţa corespunzătoare în grad . în a carei raza teritoriala se află locul de deţinere, respectiv  în speţă, Tribunalul Prahova.

Pe rolul Tribunalului Prahova cauza a fost înregistrată sub nr. 12013/281/2012.

Tribunalul, constatând că este competent a soluţiona contestaţia la executare întemeiată pe cazul invocat de contestatoare , potrivit disp.art.461 alin.1 lit.d c.p.p.,în sensul că în situaţia în care se invocă orice cauză de stingere sau micşorare a pedepsei competenţa este alternativă, aceasta revenind fie instanţei de executare, fie  instanţei corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere al condamnatei.

Examinând actele şi lucrarile dosarului, prin prisma  motivului de contestaţie formulat de condamnată, tribunalul apreciază ca fiind întemeiată cererea condamnatei, potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare:

Contestatoarea A.N. se află în prezent în executarea M.E.P.I. nr.90/07.02.2012 emis de Tribunalul Bucureşti -Secţia I Penală în baza sentinţei penale nr.69/20.01.2011, prin care persoana privată de libertate a fost condamnată la o pedeapsă rezultantă de 11 ani închisoare.

Potrivit adresei nr.22506/05.04.2012 a Penitenciarului T., executarea pedepsei a început la data de 08.02.2012 şi expiră la 11.07.2016, din pedeapsa aplicată deducându-se perioada 05.06.1998 - 31.12.2004.

Conform disp. art.461 al.1 lit.d C.pr.pen., contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării.

Prin sentinţa penala nr. 69/2011 a Tribunalului Bucuresti Secţia I Penala  a fost condamnata contestatoarea A. N. la o pedeapsa de 12 ani închisoare pentru fapte concurente cu cele pentru care fusese condamnata anterior prin s.p.399/2000 si din care ulterior fusese liberat condiţionat, Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala aplicând pentru aceste fapte o pedeapsa de 12 ani închisoare si a dedus perioadele executate de la 5.06.1998 - 14.04.1999 si respectiv , de la 10.1.1998 - 31.12.2004.

Ca urmare a apelului formulat de condamnata prin decizia penala nr. 167/26 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti , s-a admis apelul acesteia, s-a redus pedeapsa aplicata  prin sentinţa penala nr.69/2011 a Tribunalului Bucuresti Sectia II a Penala la 5 ani închisoare si s-a constatat ca faptele din prezenta sunt concurente cu cele pentru care contestatoarea a fost condamnată prin sentinţa penala nr. 399/2000 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IIa Penala.

După descontopirea mai multor pedepse şi contopirea pedepsei aplicate , respectiv de 5 ani închisoare, a fost anulat mandatul de executare emis in baza sentintei penale nr. 927/2003 a Tribunalului Bucuresti Sectia a II a Penala, s-a aplicat pedeapsa cea mia grea, respectiv de 10 ani închisoare aplicata prin s.p. 399/2000 a Tribunalului Bucuresti Secţia a II a Penala si s-a sporit aceasta pedeapsa cu 1 an, urmând ca contestatoarea sa execute 11 ani de închisoare, emiţându-se un nou mandat de executare a pedepsei, respectiv nr. 90/7.02.2012 de către Tribunalul Bucuresti Sectia I Penala, în baza căruia a fost rearestata contestatoarea.

În mod evident, in urma efectului contopirii pedepselor , aşa cum apreciază atât doctrina cat si practica judiciara , respectiv art. 61 al.1. c.p. în cazul contopirii pedepselor sau a constatării ca fiind concurente mai multe fapte, în cazul în care pedeapsa rezultata in urma contopiirii tuturor pedepselor nu depăseste cuantumul pedepselor considerate executate , nu mai este posibila emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei.

In acest sens, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala a constatat ca faptele pentru care i-au aplicat pedeapsa de 5 ani închisoare sunt concurente cu cele pentru care  petenta a executat 10 ani închisoare, pedeapsa din care fusese liberata condiţionat, dar în raport de aceste constatări având în vedere ca de la momentul liberării condiţionate 31 mai 2004 si pana la data pronunţării ultimei hotărâri de condamnare, contestatoarea executase practic în întregime pedeapsa de 10 ani închisoare, Curtea de Apel Bucuresti nu trebuia  să emită un alt mandat de executare, cu atât mai puţin sa aplice un spor de pedeapsa la o pedeapsă rezultantă de 10 ani închisoare deja executată, din care practic contestatoarea fusese deja liberata condiţionat în anul 2004.

În raport de considerentele arătate mai sus, instanţa urmează ca în baza art.461 lit.d C.p.p. să admită contestaţia la executarea pedepsei de 11 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.69/20.01.2011 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, definitivă prin d.p. 328/ 06.02.2012 a I.C.C.J., condamnatei A.N.

Se va dispune  anularea mandatului de executare nr.90/07.02.2012 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală  .

Pe cale de consecinţă instanţa  în baza art.461 lit.d Cp.p. rap.la at.350 al.2 C.p.p. va dispune punerea în libertate a condamnatei A.N. de sub puterea mandatului  nr. 90/ 07. 02. 2012 al Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală , dacă nu este  reţinuta sau arestata in alta cauza. .

Potrivit art. 192 al.2. cheltuielile judiciare avansate de stat  urmeaza  a rămâne în sarcina acestuia.