Respingerea cererii de înscriere în cartea funciară ca urmare a nerecepţionării documentaţiei cadastrale Art. 47-50 din Legea nr.7/1996; Art.10 din Ordinul nr. 634/2006 al a.n.c.p.i.

Sentinţă civilă 1473 din 14.07.2009


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1775/229/16.06.2009, petentul P.N. a solicitat inscrierea in cartea funciara a imobilului casa de locuit si a terenului aferent in suprafata de 1050 mp., imobile situate la adresa de domiciliu.

In motivarea cererii, petentul arata ca O.C.P.I.  a respins inscrierea in cartea funciara a imobilelor, pe motiv ca nu sunt respectate prevederile art.10 lit,.d si art.10 lit.a pct.4 din Ordinul nr.634/2006 al A.N.C.P.I. Chiar daca din acte rezulta ca petentul are o suprafata de teren de 1050 mp., iar dupa masuratori a rezultat o suprafata de 1041 mp., acesta este de acord sa i se deschida carte funciara pe suprafata gasita la fata locului.

Potrivit art.1 alin.1 din Legea nr.7/1996 cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

Conform art.47 alin.5 din Legea nr.7/1996 inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu. Cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea.

Potrivit art.48 din Legea nr.7/1996 in cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere daca imobilul este individualizat printr-un identificator teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara.

Conform art. 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si de copia cartii funciare.

Potrivit art.10 alin.1 lit.d din Ordinul nr. 634/2006 al A.N.C.P.I. receptia cadastrala consta in localizarea amplasamentului imobilului in baza de date grafica, cu verificarea corectitudinii incadrarii limitelor acestuia.

Conform art.10 alin.4 lit.a din Ordinul nr.634/2006 al A.N.C.P.I., daca documentatia nu a fost receptionata datorita nerespectarii prevederilor cu privire la convocarea pentru lamuriri sau depasirii termenului stabilit prin referatul de completare, sau a fost intocmita incorect, persoana care a verificat documentatia completeaza nota de respingere din referatul de completare si o transmite impreuna cu documentatia, asistentului – registrator in vederea intocmirii incheierii de respingere. Prin documentatie intocmita incorect, se intelege integrarea imobilului in sistemul retelei geodezice de referinta si ridicarea punctelor de detaliu pe baza de masuratori gresite.

Avand in vedere ca din masuratorile efectuate a rezultat o suprafata a terenului aferent casei de locuit mai mica (1041 mp) fata de cea pe care a cumparat-o petentul (1050 mp), iar acesta nu s-a prezentat la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, la data convocarii, pentru a da relatii cu privire la neconcordantele care au aparut la dimensiunile terenului si pentru a se pune de acord cu vecinul sau, numitul N. S. instanta a apreciat ca nu se poate efectua intabularea imobilelor, proprietatea petentului, in cartea funciara, astfel ca a respins cererea ca fiind neintemeiata.