Minori şi familie – pensie întreţinere

Sentinţă civilă 479 din 12.05.2009


Pe rol solutionarea amânarii pronuntarii cauzei civile, având ca obiect „majorare pensie întretinere - încredintare minori”, actiune formulata de reclamanta PR, împotriva pârâtului AD si în contradictoriu cu autoritatea tutelara PRIMARIA S, JUD. C.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 05.05.2009, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta, iar instanta având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea la 12.05.2009, când în urma deliberarilor a pronuntat urmatoarea sentinta:

I N S T A N T A:

Asupra actiunii civile de fata:

Prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 23.01.2009 si înregistrata sub nr. 88/249, reclamanta PR, l-a chemat în judecata si personal la interogatoriu pe pârâtul AD, pentru ca pe baza hotarârii ce se va pronunta, sa se dispuna majorarea pensiei de întretinere la care a fost obligat prin sentinta civila nr. 615/24.06.1999 pronuntata de  Judecatoria LG, în dosarul nr. 685/1999.

În motivarea actiunii reclamanta arata ca prin hotarârea mai sus mentionata, pârâtul a fost obligat sa plateasca lunar câte 50.000 lei vechi, pensie de întretinere pentru minorii ALI si AAM.

Mai arata ca la stabilirea acestei pensii s-au avut în vedere nevoile minorilor si posibilitatile  materiale ale pârâtului,  însa  aceasta situatie de fapt s-a schimbat, întrucât nevoile minorilor au crescut si în acelasi timp au crescut si posibilitatile  materiale ale pârâtului, astfel încât, având în vedere  schimbarea împrejurarilor, respectiv a nevoilor minorilor precum si posibilitatile materiale ale pârâtului, solicita sa se dispuna majorarea pensiei de întretinere.

Pentru stabilirea pensiei de întretinere, solicita sa se ia în calcul venitul minim pe economie, care se cifreaza de la 01.01.2009, la suma de 600 lei ron.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 44 raportat la art. 94 Codul familiei.

În dovedirea actiunii, reclamanta a solicitat probele cu interogatoriul pârâtului si acte.

Alaturat actiunii, reclamanta a atasat în xerocopie urmatoarele acte: sentinta civila nr. 615/24.06.1999 pronuntata de Judecatoria LG în dosarul nr. 685/1999, irevocabila prin neapelare; certificatul de nastere al minorului ALI si certificatul de nastere al minorei AAM.

În sedinta publica din 18.02.2009, pârâtul a precizat ca locuieste în com. S, sat P, jud. C.

În sedinta publica din 08.04.2009, avocatul pârâtul a depus la dosar o cerere de chemare în judecata, precizând ca, pe rolul Judecatoriei LG se afla înregistrat dosarul nr. 496/249/2009, cerere prin care pârâtul din cauza de fata, în calitate de reclamant, a solicitat sa-i fie încredintati minorii spre crestere si educare si obligarea pârâtei PR la întretinerea minorilor si la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu acel proces, iar în temeiul art. 244 pct. 1 C.pr.civ., a solicitat suspendarea cauzei de fata pâna la judecarea cererii privind încredintarea minorilor.

Astfel, prin actiunea introdusa la aceasta instanta la data de 08.04.2009 si înregistrata sub nr. 496/249, reclamantul AD, a chemat-o în judecata si personal la interogatoriu pe pârâta PR, pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate în cauza sa se pronunte o hotarâre prin care: sa-i fie încredintati spre crestere si educare minorii ALI si AAM; sa fie obligata pârâta sa contribuie la întretinerea minorilor în  raport de veniturile pe care le realizeaza si obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii reclamantul arata ca prin sentinta civila nr. 615/24.06.1999 pronuntata de Judecatoria LG, minorii ALI si AAM au fost încredintati spre crestere si educare pârâtei PR, iar în prezent minora AAM se afla în îngrijirea sa de mai bine de doua luni de zile, fiind nevoit sa o înscrie la scoala de care apartine  acesta, întrucât fetita nu mai doreste sa se întoarca sa locuiasca cu pârâta PR.

Mai arata ca dupa despartirea în fapt pârâta PR a luat minorii si s-a dus sa locuiasca împreuna cu concubinul sau si nu le-a asigurat copiilor o locuinta corespunzatoare, locuind toti membri familiei într-o camera insalubra, neexistând conditii materiale suficiente necesare cresterii si educarii copiilor.

De asemenea, mai arata ca le poate asigura celor doi minori conditii corespunzatoare pentru dezvoltarea lor întrucât are un serviciu stabil, cât si pentru faptul ca de putina vreme si-a construit o casa (parter + etaj), astfel încât poate asigura câte o camera la fiecare copil pentru a se putea pregati corespunzator pentru scoala si cum pâna în prezent fetita a fost crescuta de acesta, având în vedere si împrejurarea ca se poate ocupa personal de cresterea si educarea sa, având conditii materiale mai bune decât pârâta, solicita sa-i fie încredintati spre crestere si educare atât minora AAM, cât si minorul ALI, urmând ca pârâta sa fie obligata la întretinerea minorilor, în raport de veniturile pe care le realizeaza si de nevoile copiilor.

În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat probele cu înscrisuri, interogatoriu, martori precum si ancheta sociala pe care sa o faca autoritatea tutelara.

În drept reclamantul si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 100 rap. la art. 42 din Codul Familei, art. 107, art. 86 si 94 Cod fam.

Actiunea este legal timbrata.

Alaturat actiunii reclamantul a atasat certificatele de nastere ale minorilor.

În sedinta publica din 08.04.2009, instanta, având în vedere strânsa legatura dintre cauza de fata si cea repartizata aceluiasi complet (C1), cauza având aceleasi parti, cu termen de judecata la data de 05.05.2009, ce formeaza obiectul dosarului nr. 496/249/2009 având ca obiect „reîncredintare minori”, impunându-se administrarea acelorasi probe, în conformitate cu prevederile art. 164 al.1 C.pr.civ., dupa punerea în discutia partilor, a dispus conexarea dosarului nr. 496/249/2009 la dosarul de fata (dosarul 88/249/2009), cauza urmând sa poarte cel din urma numar, având ca obiect „majorare pensie întretinere-încredintare minori”, dosarul conexat urmând sa aiba caracterul unei cereri reconventionale.

Urmare a solicitarii instantei, cu adresa nr. 1604/30.04.2009 Primaria com. S – Colectivul de Sprijin a înaintat referatele de ancheta sociala efectuata la domiciliile partilor.

Astfel, din referatul întocmit la domiciliul pârâtului reclamant AD rezulta ca acesta locuieste într-un imobil proprietate personala format din 3 camere, baie, bucatarie, finalizat în proportie de 80 %, împreuna cu socrul sau (tatal reclamantei), iar din discutiile purtate cu acesta a reiesit faptul ca pârâtul - reclamant este o persoana interesata de familie, de copii, acordându-i nenumarate sanse de împacare reclamantei - pârâte, care de fiecare data parasea domiciliul conjugal, luându-i si pe minori.

Mai rezulta ca minora AAM locuieste, la dorinta sa expresa, în casa tatalui sau unde are conditii bune de crestere si educare, ca veniturile pârâtului – reclamant constau în sumele obtinute de acesta din lucrarile din constructii pe care le efectueaza.

Din referatul întocmit la domiciliul reclamantei - pârâte PR rezulta ca aceasta locuieste într-un imobil – mostenire de la matusa sa – aflat într-o stare avansata de degradare, prezentând conditii improprii de locuit în siguranta, ca la momentul vizitei nu se afla nimeni la domiciliu, reclamanta fiind plecata la munca pentru diversi cetateni, cu ziua, pentru câstigarea banilor necesari existentei.

În sedinta publica din 08.04.2009, reclamanta a precizat ca locuieste în com. S, sat P, jud. C.

În sedinta publica din 05.05.2009, instanta a procedat la audierea minorilor în camera de consiliu astfel, minora a precizat ca în prezent locuieste cu tatal sau, dar au fost perioade când a stat când la un parinte când la celalalt si ar dori sa locuiasca în imobilul în care locuieste bunicul matern, ca acesta locuieste cu tatal sau si ar dori sa stea cu ambii parinti.

Minorul a precizat ca de când s-au despartit parintii, a stat numai la mama si ar dori sa stea împreuna cu ambii parintii, întrucât amândoi au grija de el.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, a retinut urmatoarea situatie de fapt:

Reclamanta – pârâta PR si pârâtul – reclamant AD s-au casatorit la data de 08.12.1995, casatorie din care au rezultat minorii AAM, si ALI.

Prin sentinta civila nr. 615/24.06.1999 a Judecatoriei LG, pronuntata în dosarul nr. 685/1999, definitiva si irevocabila prin neapelare, s-a dispus desfacerea casatoriei dintre parti din vina ambilor soti, iar minorii AAM si ALI i-au fost încredintati spre crestere si educare mamei, respectiv reclamantei - pârâte din cauza de fata.

Dupa divort, în repetate rânduri, partile si-au reluat convietuirea, din cauza copiilor, dar relatiile dintre ele nu au putut evolua favorabil, astfel ca reclamanta – pârâta a plecat cu copii, ducându-i la locuinta concubinului sau.

Pârâtul – reclamant a început edificarea unei locuinte în com. S, în care locuieste în prezent împreuna cu tatal reclamantei pârâte (fostul socru)

Reclamanta – pârâta, dupa plecarea de la locuinta concubinului, a venit sa locuiasca în casa batrâneasca mostenita de la o matusa a sa, locuinta aflata într-o stare avansata de degradare, oferind conditii improprii de locuit, mai ales pentru doi copii.

Ca minorii au fost dusi la locuinta concubinului reclamantei pârâte si ca nu aveau conditii bune de trai rezulta chiar din declaratiile martorilor propusi de aceasta. Astfel, martora DS a declarat: „Stiu ca dupa plecarea reclamantei de acasa aceasta a trait într-o relatie de concubinaj cu un barbat din C., luându-si copii cu ea, iar copii erau bine îngrijiti în aceasta perioada. Din discutiile purtate cu reclamanta, am înteles ca aceasta nu mai poate trai în locuinta concubinului, întrucât acesta nu mai are conditii si traiesc 12 persoane într-un imobil. Stiu ca în prezent reclamanta locuieste în casa batrâneasca, neavând conditii bune de trai, locuind împreuna cu cei 2 copii”.

Datorita conditiilor total neadecvate atât de la de la locuinta concubinului reclamantei, cât si de la locuinta reclamantei, pârâtul a luat-o pe minora, cu acordul acesteia, si a dus-o la rudele sale din S, trimitând în permanenta bani pentru întretinerea acesteia, dupa care a readus-o la locuinta sa din S împreuna cu martorul FI.

Ca imobilul în care locuieste reclamanta este impropriu pentru cresterea unor copii, rezulta nu numai din declar martorilor audiati (ai ambelor parti), dar si din referatul de ancheta sociala. Astfel, martorul IV (propus de pârât) a declarat: „Stiu ca, ulterior, reclamanta a revenit în satul P, locuind în casele vechi, batrânesti ale unei rude a parintilor ei, împreuna cu copiii. Precizez ca imobilul mentionat este în stare avansata de degradare, conditiile fiind improprii de locuit.”

Cu ocazia audierii în camera de consiliu, ambii copii si-au exprimat dorinta de a locui împreuna cu ambii parinti. Asa ar fi benefic pentru evolutia acestora, numai ca, având în vedere relatia acestora, acest lucru este imposibil. De asemenea, din discutiile cu copii a rezultat însa ca acestia, în special fetita, sunt atasati de bunicul matern.

Nu se contesta faptul ca reclamanta nu-si iubeste copii si ca depune eforturi, pe cât posibil, sa faca rost de bani pentru existenta, pentru traiul zilnic,  dar conditiile oferite nu sunt optime pentru dezvoltarea a doi copii. Pentru ca nu avea locuinta sa reclamanta i-a dus pe copii la locuinta concubinului, unde conditiile erau si mai deplorabile, locuind împreuna 12 persoane, persoane cu care minorii nu aveau nicio legatura si cu care a trebuit sa se adapteze.

În privinta pârâtului - reclamant, din probele administrate rezulta ca acesta are o situatie materiala buna, locuieste împreuna cu fostul socru, tatal reclamantei, în locuinta edificata de acesta, finalizata în proportie de 80 %, dotata cu strictul necesar.

 Este adevarat ca si pârâtul - reclamatul lucreaza (executând lucrari de constructii), dar este ajutat în cresterea copiilor si de fostul socru, care se ocupa si de gospodarie, ceea ce duce la concluzia ca, în situatia în care copii i-ar fi încredintati acestuia, nu ar ramâne singuri acasa în lipsa tatalui, ci cu bunicul patern, bunic de care copiii sunt foarte atasati, potrivit precizarilor acestora.

Daca ar sta la reclamanta, cum aceasta va munci prin sat cu ziua, copiii vor ramâne singuri perioade mari de timp, fara supraveghere.

În legatura cu reclamanta – pârâta, unul din martorii pârâtului – FI a precizat ca „Din discutiile purtate cu alte peroane din localitate, precizez ca despre reclamanta am auzit numai lucruri rele, întrucât umbla cu mai multi barbati”. Se apreciaza ca acest aspect trebuie coroborat si cu atitudinea tatalui reclamantei fata de aceasta (propria sa fiica), care a preferat sa locuiasca cu fostul ginere, decât cu fiica sa si din precizarile facute de acesta reprezentantilor autoritatii tutelare, ceea ce duce la concluzia ca tatal dezaproba comportamentul fiicei (a se vedea relatiile furnizate de acesta reprezentantilor autoritatilor tutelare).

Instanta apreciaza ca, în raport de probele administrate, de situatia de fapt retinuta, s-au schimbat împrejurarile care au stat la baza încredintarii minorilor mamei prin sentinta de divort, copiii având în prezent 10 si respectiv 12 ani, nemaifiind chiar la o vârsta frageda, or, având în vedere posibilitatile materiale ale pârâtului - reclamant, dar si pozitia minorilor, este în interesul acestora sa fie reîncredintati tatalui spre crestere si educare.

Acest lucru se impune având în vedere interesul superior al copiilor, principiu promovat de art. 2 din Legea nr. 272/2004, iar potrivit art. 32 din Legea 272/2004, copilul are dreptul sa fie crescut în conditii care sa-i permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.

Fata de toate aceste considerente, în conformitate cu prevederile art. 42, 44 si 100 al. 3 Cod fam., instanta apreciaza neîntemeiata actiunea reclamantei – pârâte (având în vedere reîncredintarea minorilor), urmând a o respinge, si întemeiata cererea reconventionala a pârâtului - reclamant, urmând a o admite.

Urmeaza a dispune modificarea masurii în ce priveste încredintarea minorilor AAM si ALI, stabilita prin sentinta civila nr. 615/24.06.2009 a Judecatoriei LG, definitiva si irevocabila prin neapelare, pronuntata în dosarul nr. 685/1999.

Urmeaza a-i încredinta pârâtului - reclamant spre crestere si educare pe minorii ALI si AAM;

Dispozitiile art. 86 al.3 din Codul fam. instituie dreptul de întretinere al descendentului minor, oricare ar fi pricina nevoii în care el se afla.

Cum în speta, minorii se afla în întretinerea pârâtului - reclamant, si reclamanta - pârâta, la rândul sau, este obligata sa asigure întretinerea copiilor, nevoile acestora fiind prezumate de lege.

În ce priveste situatia materiala a pârâtei, aceasta nu este încadrata în munca, nu realizeaza venituri, situatie în care la stabilirea cuantumului pensiei de întretinere urmeaza a se avea în vedere salariul de baza minim pe tara, stabilit de art. 2 din H.G. nr. 1051/2008 (cuantum aplicabil începând cu 01 ian. 2009), urmând a stabili pensia pâna la cota de 1/3 din acest venit, dupa deducerea cotei de impozitare, conform art. 94 Cod fam.

Urmeaza a obliga reclamanta - pârâta la plata catre pârâtul - reclamant, în favoarea minorilor ALI si AAM, a sumei de 160 lei lunar (câte 80 lei pentru fiecare copil), începând de la data introducerii actiunii (08.04.2009) si pâna la majoratul fiecarui copil.

Fara cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta – pârâta PR, împotriva pârâtului - reclamant AD, si în contradictoriu cu autoritatea tutelara PRIMARIA COM. S, jud. C.

Admite actiunea formulata de pârâtul – reclamant AD  împotriva reclamantei - pârâte PR si în contradictoriu cu autoritatea  tutelara – PRIMARIA COMUNEI S.

Dispune modificarea masurii în ce priveste încredintarea minorilor AAM si ALI, stabilita prin sentinta civila nr. 615/24.06.2009 a Judecatoriei LG, definitiva si irevocabila prin neapelare, pronuntata în dosarul nr. 685/1999.

Încredinteaza pârâtului - reclamant AD spre crestere si educare pe minorii ALI si AAM;

Obliga reclamanta - pârâta la plata catre pârâtul - reclamant, în favoarea minorilor ALI si AAM, a sumei de 160 lei lunar (câte 80 lei pentru fiecare copil), începând de la data introducerii actiunii (08.04.2009) si pâna la majoratul fiecarui copil.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Domenii speta