Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 16 din 14.02.2012


ROMÂNIA

JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2827

DOSAR NR.

SENTINTA PENALA NR.16/2012

Sedinta publica din 14 februarie  2012

Presedinte :

Grefier :

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror .. din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu.

S-a luat în examinare  cauza  penala privind pe inculpatul T.F., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. si ped. de art.184 al.1 si 3 cod penal. 

La apelul nominal se prezinta inculpatul  asistat de avocat C.N., avocat C. M. pentru partea civila P.D. si martorul R.L., lipsa fiind partea civila Spitalul  Clinic Judetean Arad si partea responsabila civilmente Fondul de Protectie a Victimelor Strazii.

Procedura de  citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta,  dupa care instanta procedeaza la ascultarea martorului R.L. declaratie consemnata în proces verbal atasata la dosarul cauzei.

Partile arata ca nu mai au de formulat alte cereri sau de administrat probe, sens în care  instanta  a declarat încheiata faza  cercetarii judecatoresti si a acordat cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Reprezentantul Parchetului de  pe lânga Judecatoria Ineu, expune rechizitoriu si pune concluzii  de condamnare a inculpatului  la o pedeapsa cu  închisoarea  redusa cu 1/3 si facând aplicarea art.320/1 c. p. penala, si având în vedere ca scopul pedepsei poate fi atins si fara privare de libertate, solicita a se face  aplicarea  art.81 cod penal, si a se suspenda conditionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare, cu interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a si b cod penal, mai putin dreptul de a alege conform art. 71 cod penal, iar în baza art. 191 al.1 c.pr. penala obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare  catre stat, admiterea actiunii civile a partii civile în masura în care a fost dovedita, cu obligarea inculpatului la plata despagubirilor civile alaturi de partea responsabila civilmente Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, a se lua act ca partea civila Spitalul  Clinic Judetean Arad nu s-a constituit parte civila în cauza.

Avocat C.M. pentru partea vatamata P.D. solicita admiterea actiunii civile, respectiv obligarea inculpatului la plata daunelor materiale si morale alaturi de  Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, arata ca partea civila a suferit leziuni care au necesitat un numar mare de îngrijiri medicale pentru vindecare si depune la dosar copia certificatului de casatorie a partii civile si chitante privind achitarea onorariului de aparator ales, cu cheltuieli de judecata.

Avocat C.N. pentru inculpat solicita retinerea în favoarea inculpatului a circumstantelor atenuante prevazute de art.74 cod penal, respectiv faptul ca acesta este infractor primar si nu a mai savârsit fapte de natura penala si aplicarea unei pedepsei redusa cu 1/3 cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei conform art.81 cod penal, ca urmare a aplicarii dispozitiilor art.320/1 c.p.p.

În  latura civila avocat C.N., arata ca autoturismului implicat în accidentul de circulatie i s-a efectuat o expertiza tehnica auto care a stabilit prejudiciu ca fiind la suma de 1890,90 lei si ca acesta este suficient pentru recuperarea prejudiciului material, iar pentru daune morale  arata ca inculpatul a depus staruinta si a oferit suma de 1500 euro partii civile, solicitând obligarea la plata acestei sume.

Inculpatul personal solicita  arata ca regreta fapta si se raliaza concluziilor aparatorului sau.

 

J U D E C A T A

Constata ca prin rechizitorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Ineu cu nr.. din 04.11.2011, înregistrat  la aceasta instanta la data de 07.11.2011, a fost trimis în judecata în stare de libertate inculpatul T.F., trimis în judecata pentru savârsirea infractiunii de  vatamare corporala din culpa prev. si ped. de art.184 al.1 si 3 cod penal, comisa prin aceea ca în data de 27.12.2010 în jurul orelor 08,30  inculpatul a condus autoturismul marca.. cu nr. de înmatriculare .. pe DJ 709, dinspre oras Pâncota  spre localitatea Seleus, cu viteza neadecvata conditiilor de trafic (ninsoare si carosabil alunecos), în momentul când a încercat sa depaseasca un biciclist care se deplasa în acelasi sens de mers, si a pierdut controlul volanului, intrând pe contrasens, tamponându-se frontal cu autoturismul marca.. cu nr. de înmatriculare .. condus regulamentare de P.D.

În urma impactului partea vatamata P.D., pasagera în autoturismul .., pe scaunul din dreapta fata, a suferit leziuni traumatice care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale, asa cum rezulta din certificatul medico-legal nr../A2/18.01.2011  eliberat de SJML Arad.

Partea vatamata a fost internata în perioada 27.12.-31.12.2010 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad - sectia chirurgie generala.

Partea vatamata P.D. s-a constituit parte civila în cauza fila 15-17 dosar si a solicitat suma de 21.160 euro, sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua platii, reprezentând despagubiri civile, reprezentând suma de 1160 euro cheltuieli pentru tratament si diferenta de salariu de 300 euro, constând din examinari medico-legale, consult, analize, medicamente (900 lei), salariu diminuat în 3 luni (378 lei ); contravaloare autoturism ..- 800 euro, plus impozite si taxe aferente - 60 euro (rovinieta -30,07 lei, asigurare RCA -152,38 lei, impozit -70 lei); si suma de 20.000 euro daune morale, alaturi de Fondul de Protectie a Victimelor Strazii.

Partea vatamata Spitalul Clinic Judetean Arad  nu s-a constituit parte civila în cauza nici în faza de urmarire penala si  nici în faza de judecata, desi a fost citata atât în timpul urmaririi penale cât si a cercetari judecatoresti.

Din coroborarea acestor probatiuni, instanta retine în fapt urmatoarele:

În data de 27.12.2010 în jurul orelor 08,30, inculpatul a condus autoturismul marca .. cu nr. de înmatriculare .. pe DJ 709, dinspre oras Pâncota  spre localitatea Seleus, cu viteza neadecvata conditiilor de trafic (ninsoare si carosabil alunecos), iar în momentul când a încercat sa depaseasca un biciclist care se deplasa în acelasi sens de mers, a pierdut controlul volanului, intrând pe contrasens, tamponându-se frontal cu autoturismul marca .. cu nr. de înmatriculare .. condus regulamentar de P.D.

În urma impactului partea vatamata P.D., pasagera în autoturismul.., pe scaunul din dreapta fata, a suferit leziuni traumatice care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale, asa cum rezulta din certificatul medico-legal nr../A2/18.01.2011  eliberat de SJML Arad.

În cauza, partea vatamata P.D. s-a constituit parte civila fila 15-17 dosar, solicitând în total suma de 21.160 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din ziua platii, reprezentând despagubiri civile, respectiv suma de 1160 euro cheltuieli pentru tratament si diferenta de salariu de 300 euro, constând din examinari medico-legale, consult, analize, medicamente (900 lei), salariu diminuat în 3 luni (378 lei ); contravaloare autoturism ..- 800 euro, plus impozite si taxe aferente - 60 euro (rovinieta -30,07 lei, asigurare RCA -152,38 lei, impozit -70 lei); si suma de 20.000 euro daune morale, si obligarea inculpatul la plata sumelor de mai sus alaturi de Fondul de Protectie a Victimelor Strazii.

Din certificatul medico-legal nr../A2/18.01.2011 eliberat de Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad, se atesta faptul ca în urma traumatismelor suferite prin accident, partea vatamata P.D. a suferit leziuni care au necesitat 40-45 zile de îngrijiri medicale, pentru vindecare, iar dupa externare desi a continuat tratamentul medical a resimtit dureri puternice la nivelul pieptului, fiind nevoita sa ramâna în repaus la pat si în concediu medical mai multe saptamâni la rând asa cum rezulta din actele medicale depuse la dosar.

În cauza a fost introdusa ca si parte responsabila civilmente Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, deoarece asa cum a sustinut inculpatul acesta la momentul producerii accidentului nu a avut polita de asigurare valabila, aceasta parte având calitate de garant conform art.11 alin.2 din Ordinul Presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.1/2008 în care se arata ca „fondul are legitimitate procesuala pasiva, în calitate de garant al obligatiei de despagubire, în limitele si în conditiile prevazute de reglementarile legale în vigoare”.

Instanta, în acord cu dispozitiile art.251 din Legea nr. 32/2000 coroborate cu dispozitiile art.11 din Normele privind Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, puse în aplicare prin Ordinul Presedintelui Comisiei de supraveghere a Asigurarilor nr.1/2008, în vigoare la data producerii accidentului, care prevad ca „fondul va garanta plata despagubirilor cuvenite partii vatamate daca vor fi îndeplinite cumulativ, urmatoarele conditii: inculpatul va fi gasit vinovat pentru producerea accidentului de circulatie din 27.12.2010 si acesta nu va putea face dovada existentei unei polite de asigurare de  raspundere civila pentru prejudiciile produse prin accidente de autovehicule, valabila la data producerii accidentului, conditii îndeplinite.

Dupa producerea accidentului de circulatie ambii conducatori auto au fost testati în vederea stabilirii alcoolemiei si din buletinele de analiza toxicologica rezulta ca aveau alcoolemia 0 (absent) si de asemenea urmeaza a se retine ca vinovat de producerea accidentului de circulatie este inculpatul care a condus cu o viteza neadecvata si nu a luat masuri de prevenire a accidentului cu ocazia depasirii.

În drept faptele savârsite de inculpatul T.F., întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de vatamare corporala din culpa prev. si ped. de art. 184 al.1 si 3 cod penal, fapta pentru care instanta  având în vedere si criteriile generale de stabilire a pedepsei, din art.72 cod penal, scopul pedepsei, persoana inculpatului si împrejurarile în care s-a comis fapta facând si aplicarea art.320/1 c. p. penala privind recunoasterea inculpaului, urmeaza a condamna pe acesta la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Instanta având în vedere ca inculpatul  a avut o conduita  buna în timpul urmaririi penale si a cercetarii judecatoresti, a recunoscut savârsirea faptei, urmeaza a face aplicarea art.81 C.penal  si a suspenda conditionat executarea pedepsei, va stabili termen de încercare de 2 ani si 6 luni conform art.82 C.penal si îi va atrage atentia  asupra prevederilor art.83 C.penal, iar în caz de executare a pedepsei va interzice drepturile prev. de art.64 lit. a,b  C.penal mai putin dreptul de a alege conform art.71 C.penal, a caror executare este suspendata conform art.71 al.5 cod penal.

În baza  art.14, art. 15 si art.346 c. pr. penala, instanta urmeaza a respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a partii civile referitor la despagubirile materiale privind contravaloarea autoturismului întrucât la dosar a fost depus antecontractul de vânzare cumparare dintre proprietarul autoturismului martorul R.L. si sotul partii civile, acesta din urma având si împuternicire speciala de transport depusa la dosar fila 60, iar din actele scrise depuse rezulta ca partea civila este sotia cumparatorului autoturismului, bun dobândit în timpul casatoriei, deci are calitate procesuala pentru a pretinde despagubiri  pentru autoturism si urmeaza a obliga în solidar inculpatul alaturi de partea responsabila civilmente  Fondul de Protectie a Victimelor Strazii, la plata sumei de 1160 euro daune materiale, reprezentând cheltuieli pentru tratament si diferenta de salariu de 300 euro, constând din examinari medico-legale, consult, analize, medicamente (900 lei), salariu diminuat în 3 luni (378 lei ); contravaloare autoturism ..- 800 euro, plus impozite si taxe aferente - 60 euro (rovinieta -30,07 lei, asigurare RCA -152,38 lei, impozit -70 lei), asa cum rezulta din înscrisurile depuse la dosar filele 19-36, în cursul cercetarii judecatoresti a cauzei.

Referitor la  daunele morale în suma de 20.000 euro , instanta urmeaza a avea în vedere numarul de zile de îngrijiri medicale a partii civile de 40-45 zile, ocupatia acesteia, modul sau de viata, suferinta fizica si psihica cauzata ca urmare a producerii accidentului din culpa inculpatului, precum si plafoanele despagubirilor în cazul vatamarilor corporale din culpa, fapt pentru care îl va obliga pe inculpat în conditiile de mai sus  si la plata sumei de 4000 euro daune morale, catre partea civila P.D. si urmeaza a se  lua act ca partea vatamata Spitalul Clinic Judetean Arad, nu s-a constituit parte civila în cauza, desi a fost citata atât în timpul urmaririi penale cât si a cercetarii judecatoresti ca urmare a faptului ca partea civila a fost internata în spital în perioada 27.12.2010-31.12.2010.

În baza art.193 al. c. pr. penala, instanta urmeaza a obliga inculpatul la plata catre partea civila P.D., a sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecata.

În baza art.191  alin.1 C.penal obliga pe inculpat sa plateasca 400 lei cheltuieli judiciare catre stat, cu obligatia de a depune chitanta de plata a cheltuielilor judiciare la biroul de executari penale a Judecatoriei Ineu.

Pentru aceste motive,

 instanta  în numele legii

H  O T A R A S T E

În baza art.184 al.1 si 3 cod penal, condamna pe inculpatul T.F. .., la

6 luni închisoare  pentru savârsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa

În baza art.81 cod penal suspenda conditionat executarea pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani si 6 luni conform art.82 cod penal si-i atrage atentia inculpatului supra art.83 cod penal, privind revocarea pedepsei.

Interzice în caz de executare a pedepsei exercitiul drepturilor prevazute de art.64 lit.a,b cod penal mai putin dreptul de a alege conform art.71 cod penal, a caror executare este suspendata conform art.71 al.5 cod penal.

În baza  art.14, art. 15 si art.346 c. pr. penala, respinge exceptia lipsei calitatii procesual pasive a partii civile si obliga în solidar inculpatul alaturi de partea responsabila civilmente  Fondul de Protectie a Victimelor Strazii la plata sumei de 1160 euro daune materiale si 4000 euro daune morale, catre partea civila P.D.

Ia act ca partea civila Spitalul Clinic Judetean Arad, nu s-a constituit parte civila în cauza.

În baza art.193 al. c. pr. penala obliga inculpatul la plata catre partea civila P.D. a sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecata.

În baza art.191 al.1 c. pr. penala obliga inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs în 10 zile de la  pronuntare cu inculpatul si partea civila P.D., si comunicare cu partea responsabila civilmente  Fondul de Protectie a Victimelor Strazii si partea civila Spitalul Clinic Judetean Arad.

Pronuntata în sedinta publica din 14 februarie 2012.

PresedinteGrefier

PROCES VERBAL

Încheiat azi data de 20.02.2012

de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul minutei sentintei penale nr. 16/2012.

Verificându-se din oficiu minuta sentintei penale nr. 16/14.02.2012 se constata ca dintr-o eroare materiala în minuta s-a omis a fi  trecute dispozitiile art.320/1 c. pr. penala,

În baza art.195 si 196 c. p. penala, instanta dispune completarea dispozitivului hotarârii cu aceste mentiuni.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în vederea îndreptarii erorii materiale din dispozitivul minutei.

Presedinte Grefier