Competenţa materială în ce priveşte valorificarea activelor bancare preluate de a.v.a.s.

Sentinţă civilă 1044 din 29.09.2008


Competenta materiala în ce priveste valorificarea activelor bancare preluate de A.V.A.S.

Reclamanta SC V.A. HUSI a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu A.V.A.S.

Instanta din oficiu, a constatat necompetenta materiala a instantei si a dispus declinarea solutionarii cauzei în favoarea Curtii de Apel Bucuresti, întrucât art.44 si 45 din OUG 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului prevad ca: „litigiile în legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica, în care AVAS este parte, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzator cu disp.c.pr.civ.

Cererile de ori ce natura privind drepturile si obligatiile în legatura cu activele bancare preluate de AVAS , inclusiv cele formulate pentru angajarea raspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decât debitorii definiti la art.38, sunt de competenta Curtii de Apel în a carei raza teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, domiciliul pârâtului si se judeca de urgenta si cu precadere.”

(sentinta civila 1044/29.09.2008)