Propunere de arestare preventivă a inculpatului

Sentinţă penală 246 din 10.12.2010


Pe rol soluţionarea propunerii de arestare preventivă formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Harghita privind pe inculpatul C.C..

La apelul nominal făcut în şedinţa Camerei de consiliu a răspuns personal inculpatul C.C., aflat în stare de reţinere, asistat de avocat ales C. A., conform delegaţiei din  10.12.2010.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Inculpatul arată că înţelege limba română şi nu solicită asigurarea unui interpret

Se constată ataşat suplimentul dosarului de urmărire penală nr. …/P/2010 al Parchetul de pe lângă Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Biroul Teritorial Harghita.

Instanţa verifică identitatea inculpatului şi îi aduce la cunoştinţă dispoziţiile art. 70 al. 2 Cod de procedură penală. 

În temeiul art. 150 Cod de procedură penală, instanţa a procedat la ascultarea inculpatului C.C..

Apărătorul inculpatului depune la dosar, în circumstanţiere, copia certificatului de naştere al copilului minor al inculpatului şi copia contractului individual de muncă al acestuia.

Instanţa, nemaifiind alte cereri, pune în discuţie propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita

Reprezentanta Parchetului, arată că, dintr-o eroare materială a fost indicată în propunerea de arestare şi fapta prevăzută de art. 136 din legea nr. 295/2004 şi solicită instanţei să nu ţină cont, la analizarea propunerii.

Referitor la propunerea formulată arată că sunt indicii temeinice că inculpatul a săvârşit faptele pentru care a fost reţinut, fapte prevăzute şi pedepsite de art.  282 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,  art. 215 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 282 al. 1 cu referire la art. 284 Cod penal, art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal şi 37 lit. b Cod penal,  fiind  îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143 raportate la prevederile art. 148 al. 1 lit. f Cod de procedură penală, relevând starea de fapt reţinută în cuprinsul propunerii de arestare preventivă.

Arată că faptele prezintă pericol social concret, având în vedere specificul infracţiunii de falsificare de monede, prin prisma prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, faptul că inculpatul este recidivist postcondamnatoriu, provocând  în rândul populaţiei un sentiment de teamă, iar pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiuni este mai mare de patru ani.

În temeiul art. 1491 Cod de procedură penală, solicită admiterea propunerii de arestare preventivă şi emiterea mandatului de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea propunerii în primul rând ca nelegală, în subsidiar ca netemeinică, iar în situaţia în care totuşi se va aprecia că se impune luarea unei măsuri privative de libertate să se dispună obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu sau ţara.

În ceea ce priveşte nelegalitatea propunerii, arată că aceasta nu este conformă prevederilor art. 1491 Cod de procedură penală, în sensul că propunerea nu este motivată, nu există indicii că inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, nu sunt îndeplinite nici una dintre cerinţele prevăzute de art. 148 Cod de procedură penală şi nu este analizat cazul prevăzut la lit. f, respectiv pericolul social şi nu este justificat interesul Parchetului în luarea acestei măsuri în sensul prevăzut de art. 136 Cod de procedură penală.

În ceea ce priveşte netemeinicia propunerii, arată că nu exisă probe sau indicii temeinice că s-a comis vreuna dintre faptele reţinute, nu există la dosar nici măcar fotocopia bancnotei şi nici dovada că aceasta este falsă, de observat că aceasta are o altă valoare decât cele găsite asupra celorlalţi doi inculpaţi. Nu există probe sau indicii că ar fi falsificat vreo monedă sau că ar fi pus monede falsificate în circulaţie, nici monedă străină nici monedă română, nefiind probată în nici un fel infracţiunea de înşelăciune.

La stabilirea în concret a gradului de pericol social, solicită instanţei să aibă în vedere faptul că inculpatul in anul 2005 de când a fost eliberat nu a mai săvârşit nici o faptă prevăzută de legea penală, are un copil minor în întreţinere şi îşi câştigă existenţa prin mijloace oneste.

În subsidiar, solicită ca instanţa să dispună, în conformitate cu prevederile art. 145 Cod de procedură penală, obligarea inculpatului de a nu părăsi ţara, având în vedere că cercetarea acestuia poate fi efectuată şi în stare de libertate.

Inculpatul, având ultimul cuvânt solicită să fie cercetat în stare de libertate.

INSTANŢA

I.Constată că la data de 24.12.2010 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Gheorgheni sub nr. …/234/2010, propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita, de luare, în ceea ce-i priveşte pe inculpatul C.C. a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 29 de zile.

Prin propunerea Parchetului se arată următoarele:

Prin Ordonanţa din data de 23.12.2010 dată în dosarul nr. …/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului sub aspectul infracţiunilor de falsificare de monede şi înşelăciune, prevăzute şi pedepsite de art. de art.  282 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal,  art. 215 al. 1 şi 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, art. 282 al. 1 cu referire la art. 284 Cod penal, art. 8 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal şi 37 lit. b Cod penal, reţinându-se că de la începutul lunii decembrie inculpaţii P.S. împreună cu K.L. au deţinut şi au pus în circulaţie bancnote contrafăcute de 50 şi 200 lei, iar prin punerea lor în circulaţie au creat prejudicii părţilor vătămate, iar din cercetările şi verificările efectuate a rezultat existenţa unor indicii temeinice cu privire la aspectul că învinuitul K.L. deţine la domiciliul său bancnote contrafăcute, atât din bancnota naţională contrafăcută cupiurile 200 lei, 500 lei cât şi bancnotă străină contrafăcută din cupiurile 200 euro, 100 şi 50 euro, în vederea punerii în circulaţie.

Tot din cercetări a reieşit că bancnotele contrafăcute provin de la învinuiţii V.K. şi C.C., fiind contrafăcute parţial la domiciliul celor doi, prin copierea unor bancnote cu ajutorul imprimantei, iar la reşedinţa lui, P.S. împreună cu K.L. realizau, manual, prin lipire şi pictare, fereastra bancnotei, iar ulterior au pus în circulaţie bancnotele în Sighişoara, Braşov şi localităţi din judeţul Harghita, desfăşurându-şi astfel activitatea în grup infracţional organizat.

Din procesele verbale încheiate cu ocazia percheziţiilor rezultă că la domiciliul inculpatului P.S. au fost găsite atât bancnote contrafăcute  terminate cât şi în lucru, respectiv bancnota scoasă la imprimantă  fără  realizarea ferestrei.  De asemeni au fost găsite şi ridicate şi obiectele care au folosit la decuparea bancnotelor, plasticul pentru ferestre şi  substanţa albă cu care erau realizate ferestrele.

De asemeni cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul învinuitului C.C.  a fost  găsită şi o armă  de tir cu aer comprimat  din categoria E, o bancnotă  contrafăcută  din cupiu de 100 lei precum şi  un calculator, două imprimante şi material utilizat la contrafacerea bancnotelor şi posibil la contrafacerea permiselor de conducere. Din verificările efectuate s-a constatat că pentru această armă învinuitul nu deţine autorizaţie sau permis.  De asemeni din fişa de cazier rezultă că acesta a suferit  mai multe condamnări liberându-se din penitenciar în 27.05.2005, cu un rest de pedeapsă de 615 zile, situaţie care atrage aplicarea art.37 lit.b Cod penal.

Din declaraţiile inculpaţilor P.S. şi K.L. rezultă că aceştia aveau bancnotele contrafăcute de la inculpatul C.C., declaraţie menţinută şi în instanţă.

Prin urmare, se apreciază în propunerea făcută, că faptele inculpatului  care cu ajutorul unei imprimate  prin copiere şi apoi prin  alte operaţii (decupare, realizarea ferestrei prin tăiere şi pictare) a contrafăcut  bancnotă naţională  din cupiurile  50, 200 şi 500 lei în perioada  01-08 decembrie 2010 întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.282 alin.1 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, fapta inculpatului care a dat bancnotele contrafăcute  inculpatului K.L., în vederea punerii în circulaţie întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.282 alin.2 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. Prin această punere în circulaţie au fost create prejudicii  în dauna unor părţi  vătămate care  au fost induse în eroare, astfel săvârşind şi infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, iar faptele inculpatului  care în modalitatea descrisă a contrafăcut  bancnote străină (euro) în vederea punerii în circulaţie, întrunesc elementele constitutive  ale infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art.282 alin. 1 cu referire la art.284 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În final, avându-se în vedere  că pentru punerea în circulaţie a bancnotelor  contrafăcute inculpatul a acţionat în modul descris, respectiv în forma grupul organizat, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.8 din Legea nr.39/2003.

II.Faţă de propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita, instanţa reţine următoarele:

1. Conform art. 1491 al 1 Cod de procedură penală, pentru a se putea dispune măsura arestării preventive a inculpatului trebuie sa fie întrunite condiţiile prevăzute de art. 143 Cod de procedură penală şi să existe vreunul din cazurile prevăzute de art. 148 Cod de procedură penală, luarea acestei masuri fiind in interesul urmăririi penale.

Conform art. 143 Cod de procedură penală dispunerea măsurii arestării preventive este condiţionată de existenta unor probe sau indicii temeinice ca persoana faţă de care urmează a se lua măsura a săvârşit fapta prevăzută de legea penala. În conformitate cu alin. 1 al aceluiaşi articol, sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea că persoană faţă de care se efectuează urmărirea penala a săvârşit fapta.

În baza probatoriului administrat de organele de urmărire penală până la momentul formulării propunerii de arestare preventiva, judecătorul apreciază că  nu  exista indicii temeinice, în sensul art. 143 al. 1 Cod de procedură penală, care să justifice presupunerea că inculpatul a comis infracţiunile pentru care este cercetat, în sensul că nu există la dosar nici un înscris din care să reiese că bancnota de 100 lei, găsită cu ocazia percheziţiei, ar fi falsă. De asemenea, instanţa constată că, bancnotele găsite asupra celorlalţi doi inculpaţi erau de 200 lei, 500 lei cât şi bancnotă străină contrafăcută din cupiurile 200 euro, 100 şi 50 euro, prin urmare nu se poate stabili o legătură obiectivă între acestea.

Cele două imprimante găsite cu ocazia percheziţiei nu pot constitui, prin ele însele, indicii temeinice că au fost folosite la falsificarea de monedă străină sau română.

De asemenea, în propunerea de arestare se face vorbire cu privire la existenţa unor materiale de care s-a folosit inculpatul la săvârşirea infracţiunii, din cuprinsul procesului verbal de percheziţie, nu reiese care ar fi acestea.

Nici în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, instanţa nu apreciază că ar fi indicii temeinice cu privire la săvârşirea acesteia.

Având în vedere că declaraţia inculpatului K.L., în sensul că a primit bancnotele falsificate de la C.C. nu se coroborează cu nici un alt mijloc de probă din dosar, instanţa apreciază că nu este suficienta pentru a conduce la concluzia existentei indiciilor temeinice în sensul definiţiei din art. 143 alin. 1 Cod de procedură penală.

2. Instanţa constată, de asemenea, că în cauză nu a fost făcută dovada necesităţii luării măsurii arestării preventive în vederea asigurării unuia dintre scopurile prevăzute de art. 136 Cod de procedură penală, respectiv pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului ori pentru a se împiedica sustragerea inculpatului de la urmărire penală.

3. Cât priveşte pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea în libertate a inculpatului, instanţa apreciază că, faţă de cele arătate anterior, nu există probe certe că prin lăsarea în libertate s-ar crea un pericol concret pentru ordinea publică.

4.  Toate aceste elemente conduc la concluzia că măsura arestării preventive nu este justificată nici pentru realizarea scopului prevăzut de lege, respectiv buna desfăşurare a procesului penal. 

Pentru aceste considerente, apreciind că arestarea preventivă a inculpatului (care constituie o excepţie în raport de starea de libertate) nu se impune, lăsarea în libertate a acestuia nefiind de natură să creeze un pericol concret pentru ordinea publică, instanţa constata că propunerea Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita este neîntemeiată, astfel încât va dispune respingerea acesteia şi punerea în libertate a inculpatului reţinut în baza ordonanţei de reţinere din data de 09.12.2010 emisa de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

V. În baza art. 193 al. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E :

Respinge propunerea Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Harghita de arestare preventiva a inculpatului C.C..

Dispune punerea în libertate a inculpatului C.C., fiul lui A. şi G., născut la data de … în oraşul …, jud. Mureş, domiciliat în oraşul …, Str. … nr. …, jud. Mureş, CNP …, CI seria … nr. …, cetăţenia română, studii 12 clase plus şcoala profesională, ocupaţia muncitor la SC … SRL jud. Mureş, căsătorit cu un copil minor, stagiul militar satisfăcut, reţinut în baza ordonanţei de reţinere din data de 09.12.2010 emisa de D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

În baza art. 193 al. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare.