Uyucapiune, moştenire şi partaj

Sentinţă civilă 675 din 16.05.2012


ACTIUNE ÎN CONSTATARE - SENTINTA CIVILA NR. 675/16.05.2012

Reclamantul CI, a chemat în judecata pe pârâtii  CV si OF, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta:  sa se constate ca autorii sai, defunctii CG si CP (soti) au dobândit prin efectul prescriptiei achizitive dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 20.000 m.p fân id. cu parcela nr. 613/40 din CF nr.877 UAT Frasin, situate pe raza localitatii Doroteia, orasul Frasin; sa se constate ca fratele reclamantului, defunctul CM, decedat la data de  23.10.2011 fara mostenitori, a dobândit prin mostenire si partaj voluntar, dupa decesul parintilor sai mai sus mentionati, dreptul de proprietate asupra terenului aratat; sa se constate ca reclamantul a dobândit prin mostenire dupa decesul fratelui sau mai sus numit, dreptul de proprietate asupra terenului în urma unui partaj voluntar încheiat cu pârâtul CV (fratele sau) si sa se dispuna înscrierea în CF a dreptului de proprietate astfel dobândit, pe numele reclamantului.

Instanta a retinut : terenul din litigiu în suprafata de 20000 mp teren, identic cu parcela nr. 613/40 din CF 877 UAT Frasin, are ca proprietar tabular pe bunicul reclamantului si a pârâtului CV, respectiv pe defunctul CV a Gh., decedat la data de 02.07.1946, iar dupa decesul acestuia terenul a fost mostenit de fiul acestuia CG, care l-a folosit împreuna cu sotia sa CP, timp de peste 50 ani, în mod public, nestingheriti de nimeni si sub titlu de proprietari, fiind înscrisi în evidentele agricole cu acest teren. Dupa decesul lui CG si CP, terenul a fost mostenit, în baza partajului voluntar de fiul acestora, CM, iar dupa decesul acestuia din urma, intervenit la 23.10.2011, au ramas ca mostenitori, în calitate de frati, reclamantul si pârâtul CV, iar în baza tot a unui partaj voluntar, (ce nu a fost infirmat de pârât), terenul i-a revenit reclamantului. Aceasta situatie de fapt a rezultat atât din înscrisurile depuse la dosar cât si din declaratiile martorilor audiati în cauza. În consecinta, instanta constatând ca reclamantul si-a dovedit sustinerile, în temeiul prev. art. 28, din Decr. Lege nr. 115/1938, combinat cu art. 1837, 1846 Cod civ., art. 644, 730 Cod civil, admite actiunea asa cum a fost formulata, iar în temeiul prev. art. 20, al. 3 si art. 26, pct. 4, lit. a din Lege nr. 7/1996, va dispune înscrierea în C.F., pe numele reclamantului a dreptului de proprietate, conform planului de situatie depus la dosar.