Conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, cu îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita legală, prev. de art.87 al.1 din oug 195/2002 rep.

Sentinţă penală 93 din 08.12.2009


(Judecătoria Lipova, sentinţa penală nr.93/8 decembrie 2009, dosar nr.1488/250/2009).

Prin sentinţa penală nr.93/8 decembrie 2009, pronunţată în dosar nr.1488/250/2009, Judecătoria Lipova a condamnat pe inculpatul L.D. la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul  având o îmbibaţie alcoolică în sânge  ce depăşeşte limita legală, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei în temeiul art.81 al.1, 82 al.1 Cod penal, fiind stabilit un termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, faţă de atitudinea sinceră  a inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a reţinut că la data de 01.01.2009 inculpatul L.D.  a condus autoturismul Opel Vectra cu nr. de înmatriculare AR-052490 pe DJ 572 în localitatea Şiştarovăţ, răsturnându-se  în afara părţii carosabile la intrarea în incinta Şcolii generale din Şiştarovăţ.

Inculpatului i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, iar prin Buletinul  de analiză toxicologică a alcoolemiei nr.12/A/5/05.01.2009 s-a stabilit că proba I recoltată  la ora 8,55, alcoolemia a fost de 0,95%o, la proba a II-a  recoltată la ora 9,55 alcoolemia a fost de 0,80%o.

 În cauză s-a dispus calcularea retroactivă a alcoolemiei inculpatului şi s-a solicitat  să se  stabilească alcoolemia  acestuia la data de 01.01.2009.

Prin Raportul  de expertiză medico-legală privind interpretarea retroactivă a alcoolemiei nr.1854/05.06.2009, Institutul de  Medicină Legală Timişoara- Comisia pentru interpretarea alcoolemiei, a concluzionat că în data de 01.01.2009 ora 7,30, inculpatul a avut o alcoolemie de 1,09%o, alcoolemie ce provine şi dintr-un consum de alcool nedeclarat.

Inculpatul a fost internat la Spitalul Judeţean Arad, care nu s-a constituit parte civilă în cauză.

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, solicitând desfiinţarea sentinţei primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărâri deoarece cea atacată este nelegală.

În motivare se arată că hotărârea este nelegală şi netemeinică pentru următoarele aspecte:

Inculpatul s-a accidentat în urma răsturnării  cu autoturismul şi a fost transportat  la Spitalul Judeţean Arad, unde i s-au acordat îngrijiri medicale.Spitalul Judeţean Arad a fost introdus în cauză ca parte civilă, însă instanţa nu a făcut demesurile necesare, o adresă prin care să ceară să-şi precizeze pretenţiile civile, menţionându-se în sentinţă că, Sptialul Clinic Judeţean Arad nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Consideră că potrivit art. 4 Cod procedură penală, se impunea ca instanţa să aibă rolul activ în desfăşurarea procesului penal, să solicite prin adresă Spitalului Clinic Judeţean Arad, să comunice cheltuielile de spitalizare sau îngrijiri medicale pentru inculpat, şi să-l oblige  pe acesta să le achite părţii civile.

De asemenea, consideră că pedeapsa aplicată inculpatului de 6 luni închisoare cu suspendarea condiţionată a executării acesteia este mică raportat la pericolul social al faptelor şi la consecinţele faptelor.

Se arată că în aplicarea acestei pedepse, instanţa a reţinut ca circumstanţe atenuante, conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea infracţiunii, fără se existe nicio dovadă în acest sens sau o probă administrată de instanţă din care să rezulte conduita sa şi atitudinea inculpatului după săvârşirea infracţiunii rezultând din prezentarea sa în faţa autorităţii, comportarea sinceră în cursul procesului.

Consideră că în mod greşit instanţa i-a acorda inculpatului circumstanţele atenuante antemenţionate.

Prin decizia penală nr.32/25 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Arad-secţia penală, în dosar nr.1488/250/2009, a respins apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

Examinând apelul declarat în cadrul dat de  dispoziţiile art.378 Cod procedură penală prin prisma motivelor invocate dar şi din oficiu conform art.371 al.2 Cod procedură penală, tribunalul constată că prima instanţă, pe baza probelor de la dosar, în  mod corect a reţinut vinovăţia inculpatului în comiterea infracţiunii pentru care l-a condamnat şi căreia i-a dat încadrarea juridică legală.

Codul penal în art.74 enumeră exemplificativ câteva împrejurări care pot fi reţinute ca circumstanţe atenuante  de către instanţă, fiind deci lăsată la aprecierea acesteia constatarea caracterului lor atenuant.

Astfel, tribunalul a apreciat că prima instanţă în mod corect a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante. Aceasta, pentru că, reţinerea anumitor împrejurări ca circumstanţe atenuante judiciare este  posibilă doar dacă împrejurările luate în considerare reduc în asemenea măsură gravitatea faptei în ansamblu sau caracterizează favorabil de o asemenea manieră persoana inculpatului încât numai aplicarea unei pedepse sub minimul special se învederează a satisface, în cazul concret, imperativul justei individualizări a pedepsei.

În privinţa inculpatului L.D. s-a avut în vedere conduita bună avută în societate şi familie anterior comiterii faptei, împrejurare ce rezultă  din lipsa antecedentelor penale.De asemenea, se reţine vârsta acestuia, având 26 de ani la data comiterii faptei, nivelul de instruire şcolară, ca absolvent de 10 clase şi atitudinea cooperantă şi sinceră pe parcursul derulării urmăririi penale şi a judecăţii.Tribunalul constată că inculpatul, într-o sinceritate totală, a mărturisit că a consumat băuturi alcoolice, poziţie pe care a menţinut-o pe toată durata desfăşurării procesului penal.

S-a remarcat de asemenea prezenţa inculpatului la judecată, prezenţă care dovedeşte interesul  pe care îl manifestă faţă de situaţia sa şi conştientizarea riscului pe care îl presupune aplicarea unei eventuale sancţiuni.

Prezenţa inculpatului la judecată denotă intenţia acestuia de a colabora cu autorităţile judiciare şi dovedeşte şi o adaptare adecvată la standardele normative ale societăţii şi o acceptare a acestora.Această capacitate corespunzătoare de integrare socială permite exprimarea concluziei că inculpatul a realizat gravitatea faptei comise, impunându-se aplicarea unui tratament mai puţin represiv.

Pe de altă parte, corect s-a reţinut faptul că inculpatul a condus autoturismul pe timp de noapte, în condiţii de circulaţie reduse, precum şi nivelul alcoolemiei, care la proba a doua se situează la limita legală admisă de lege, procedându-se la interpretarea retroactivă a alcoolemiei.

În raport cu aceste considerente, tribunalul a considerat că reţinerea circumstanţelor judiciare prev. de art.74 Cod penal este pe deplin justificată şi în consecinţă, în baza art.379 pct.1 lit b Cod procedură penală a respins ca nefondat apelul.