Infracţiunea prevăzută de art. 108 alin.1 lit. c

Sentinţă penală 65 din 12.02.2015


Prin rechizitoriul nr.606/P/2014 din data de 25.06.2014, Parchetul de pe langa Judecatoria Moineşti  a dispus trimiterea in judecata,  in stare de libertate  a  inculpatei G G, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 108 alin.1 lit. c din Legea 46/2008, cu aplicarea art. 52 alin. 2 și art. 35 alin. 1 CP și art. 5 alin.1 CP cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 2421/260/2014.

In actul de sesizare al instanţei s-a reţinut  că la datele de 27.02.2014 și 28.02.2014 a determinat pe numiții C M și B C să taie de pe terenul aflat în proprietatea inculpatei un număr de 7 arbori, cauzând un prejudiciu în valoare de 2 499,1 lei.

La reţinerea situaţiei de fapt expuse au fost avute in vedere probele administrate in cursul urmăririi penale, respectiv : proces verbal de cercetare la fața locului, act de control, proces verbal de dare în custodie, proces verbal de predare primire, titlu de proprietate, declarații martori, declarații inculpat.

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, inculpata, având nevoie de lemne pentru foc, a determinat în datele de 27.02.2014 și 28.02.2014 pe numiții C M M și B C să taie de pe terenul aflat în proprietatea sa un număr de 7 arbori, cauzând un prejudiciu în valoare de 2 499,1 lei. Lemnele au fost transportate la locuința inculpatei în prima zi și organele de poliție i-au surprins pe cei trei în momentul încărcării materialul lemnos în cea de-a doua zi.

Situaţia de fapt reţinută de către instanţă reiese din procesul verbal de cercetare la fața locului, actul de control, procesul verbal de dare în custodie, procesul verbal de predare primire, titlul de proprietate, declarațiile martorilor audiați la urmărirea penală, declarațiile inculpatei.

Din cele 7 tulpini de arbori sustrase, trei au fost găsite și recuperate de la domiciliul inculpatei.

In faţa instanţei, inculpata a recunoscut fapta pentru care a fost trimisă în judecată şi a solicitat judecarea în baza art. 375 coroborat cu art. 396 alin. 10 Cod procedura penală.

În drept, fapta inculpatei G G, care a determinat alte două persoane la tăirea din pădurea proprietate, material lemnos , esenţă foioase,  cauzând un prejudiciu total de 2 499,1 lei, (de mai mult de 20 ori valoarea unui metru cub de masă lemnoasă la data constatării faptei), aşa cum rezultă din fişa de calcul a prejudiciului-fl. 16 dup, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de determinare la tăierea fără drept de arbori, faptă prevăzută de art. 108 alin.1 lit.a  din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea art. 52 alin. 2 și art. 35 alin. 1 CP și art. 5 alin.1 CP. 

Elementul material al laturii obiective constă în acţiunea de determinare la tăierea de pe picior a materialului lemnos, acțiune realizată fără drept. Deși pădurea se afla în proprietatea inculpatei, aceasta nu putea tăia arborii decât în baza unei autorizații eliberate de Ocolul Silvic, autorizație pe care nu a avut-o, după cum recunoaște în cuprinsul declarațiilor de la urmărirea penală și din fața instanței. Activitatea acesteia se află într-un strâns raport de cauzalitate cu urmarea imediată a faptei, acţiunea producând o mutaţie efectivă, obiectivă, în realitatea patrimoniului lezat, în sensul că arborii au fost tăiați de pe picior.

Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art.16 alin. 3 lit a Cod penal, pe când autorii direcți au săvârșit fapta fără vinovăție, neștiind că inculpata nu are autorizație.

În cadrul procesului complex de individualizare a pedepsei, instanţa apreciază ca activitatea infracţională trebuie raportata nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei, la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la orice element de natură să caracterizeze persoana infractorului. 

Sub acest aspect, la proporţionalizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatei pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, limitele de pedeapsa fixate în Legea nr. 46/2008, gradul de pericol social concret al infracţiunii având în vedere circumstanţele reale ale faptei şi împrejurările săvârşirii acesteia, modalitatea de comitere a infracţiunii, natura acesteia, reţinând în acest sens atitudinea inculpatei, care a recunoscut  săvârşirea  faptei pe parcursul urmăririi penale cat şi  în cursul judecaţii, precum şi faptul că este la prima abatere de la legea  penală, are o vârstă înaintată iar mobilul determinant al faptei a fost lipsa lemnelor pentru încălzirea locuinței.

Faţă de toate aceste considerente, în baza prevederilor art. 80 NCP raportat la prevederile art. 108 alin. 1 lit. a  din Legea nr. 46/2008, cu aplicarea art. 52 alin. 2 și art. 35 alin. 1 CP și art. 5 alin.1 CP, urmează să dispună renunțarea la aplicarea unei pedepse și aplicarea unui avertisment în temeiul art. 81 Noul Cod penal.

La luarea acestei decizii instanța a avut în vedere faptul că infracțiunea prezintă un grad redus de pericol social întrucât arborii au fost tăiați din pădurea proprietate, scopul urmărit a fost satisfacerea nevoilor primare ale inculpatei, din declarațiile acesteia rezultând că urma să îi folosească la încălzirea locuinței. De asemenea, o parte din materialul lemnos a fost recuperat.

De asemenea raportat la persoana inculpatei aceasta se află la primul contact cu legea penală, neavând antecedente penale, a avut o atitudine sinceră atât în fața organelor de urmărire cât și în fața instanței de judecată, a colaborat pe tot parcursul cercetărilor și a regretat fapta comisă, are o vârstă înaintată.

Instanța constată astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 80 Noul Cod penal.

Se va lua act că nu există constituire de parte civilă în cauză.

În baza prevederilor art. 274 alin. 1 NCPP obligă inculpata la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.