Individualizare pedeapsa inculpat fara antecedente

Sentinţă penală 1331 din 09.12.2010


Dosar nr.33649/212/2010

JUDECĂTORIA CONSTANTA

SENTINŢA PENALĂ NR.1331

Şedinţa publică din 09 decembrie 2010

Ministerul Public a fost reprezentat de

Procuror – IL

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe  inculpaţii DN trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 208 al.1 – 209 al.l lit. a,g, Cod penal, cu aplic.art.37 lit.a,b, Cod penal, art.64 lit. m din OUG 23/2008 , art. 208 al.l – 209 al.l lit.a,g Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a,b, Cod penal, toate cu aplic.art. 33 lit.a Cod penal , LIA trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 al.1 – 209 al.l lit.a,g, Cod penal, cu aplic.art.37 lit.a Cod penal  şi LS trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 208 al.1 – 209 al.l lit. a,g, Cod penal şi art. 208 al.1 – 209 al.l lit. a,g, Cod penal , ambele cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal .

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 02 decembrie 2010 , consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată , care face parte integrantă din prezenta , când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera , a amânat pronuntarea la data de 09.12.2010 , când a dispus următoarele:

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.10239/P/2010,înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. 33649/212/2010 la data de 1.09.2010 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor :

-DN, sub aspectul infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art.208  alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b C. pen., deţinere de unelte de pescuit din plasă tip monofilament, prevăzută de art. 64 lit. m din O.U.G. nr. 23/2008 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b C. pen., şi furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 -209 alin. 1 lit. a, g C. pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a, b C. pen., toate cu aplic. art. 33 lit. a C. pen.

-LIA. sub aspectul infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen., cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C. pen.,

-LS, sub aspectul infracţiunilor de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen., şi furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen., ambele cu aplic. art. 33 lit. a C. pen.,

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei că inculpaţii DN, poreclit „PIGMEI", şi LS în noaptea de 05/06.06.2010, au sustras împreună 52 de oi, două capre şi 7 miei de la târla părţii vătămate II, amplasată în extravilanul localităţii Râmnicu de Jos (comuna Cogealac, jud. Constanţa), la distanţă de circa 200 de metri de locuinţa proprietarului, cauzând un prejudiciu total de 20.000 lei.

S-a reţinut în sarcina inculpaţilor  DN, zis „PIGMEI", LS şi LIA, zis „ONU", că în noaptea de 02/03.07.2010, au sustras împreună 93 de oi şi 11 capre, din stâna părţii vătămate CH, amplasată în Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa, în imediata apropiere a locuinţei proprietarului, cauzând un prejudiciu total de 35.000 lei.În sarcina  inculpatului DN, zis „PIGMEI", s-a reţinut că  a deţinut la locuinţa sa 8 (opt) plase de pescuit monofilament, găsite cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului în 05.07.2010.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

1. La data de 06.06.2010, partea vătămată II a sesizat Postul de Poliţie Cogealac în legătură cu faptul că, în cursul nopţii de 05/06.06.2010, autori necunoscuţi au sustras 52 de oi, două capre şi 7 miei din stâna pe care o avea amplasată pe islazul satului Râmnicu de Jos, la circa 200 de metri faţă de locuinţă.Partea vătămată II a declarat organelor de poliţie că, în dimineaţa de 06.06.2010, a observat poarta de la stână deschisă şi a constatat lipsa din ţarc a tuturor animalelor pe care le adăpostea acolo, însă 45 de oi şi 7 miei le-a găsit ulterior pe câmp, la circa un kilometru distanţă de târlă. Deşi a continuat căutările, partea vătămată nu a mai găsit şi restul de animale care i-au fost furate , adică 52 de ovine, două capre şi 7 miei.

În cuprinsul declaraţiei pe care a dat-o cu prilejul sesizării poliţiei, partea vătămată a dat amănunte în legătură cu semnalmentele animalelor care i se furaseră, arătând, că 35 dintre oi erau netunse, că 20 dintre ovine aveau la greabăn o danga (pată) cu vopsea verde, că vârfurile coarnelor sunt retezate, că două dintre oi au coarnele mici, lăsate pe spate, că o ovină are doar o ţâţă, din cauza unei boli ce-i afectase ugerul, că una dintre capre este ciută are o rană la uger etc.

Din cercetări s-a stabilit că 41 dintre animalele furate erau crotaliate, partea vătămată depunând la dosar şi lista cu numerele de identificare înscrise pe respectivele crotalii.

Cu ocazia cercetării la faţa locului s-a constatat că târla părţii vătămate era amplasată în partea de est a satului Râmnicu de Jos, pe islaz, la circa 200 de metri faţă de gospodăria acestuia Împreună cu partea vătămată, organele de poliţie au făcut în cursul zilei de 06.06.2010 căutări pe la fermele de animale de pe raza localităţilor Mihail Kogălniceanu, Gălbiori şi Crucea, fără a da însă de urma animalelor sustrase.

În ziua de 05.07.2010, la locuinţa inculpatului LS  din localitatea Mihai Viteazu s-a efectuat o percheziţie ocazie cu care  pe un şifonier aflat într-una dintre camere, s-au găsit 20 de crotalii, care însă nu aveau şi partea cu numărul de identificare. Cu privire la aceste obiecte, martora LL (soţia inculpatului LS) a declarat în cursul urmăririi penale că provin de la nişte oi, pe care soţul ei le adusese acasă într-una dintre nopţile de la începutul lunii iunie 2010.

Extinzându-se verificările şi la stâna de oi a inculpatului LS, amplasată în extravilanul localităţii Mihai Viteazu, au fost găsite în total 120 de ovine şi caprine. Dintre acestea, partea vătămată II şi-a recunoscut,în prezenţa martorilor asistenţi AG şi AI, dar şi de faţă cu ciobanul inculpatului LS,martorul LI,50 de oi ca aparţinându-i şi ca făcând parte dintre animalele care i-au fost sustrase în noaptea de 05/06.06.2010. Dintre cele 50 de ovine, 47 aveau aplicate la urechi crotalii (altele decât cele puse de partea vătămată), iar trei erau necrotaliate. Partea vătămată a declarat că orice crescător de animale îşi recunoaşte după fizionomie animalelele ,şi că oile recuperate de la stâna inculpatului LS aveau puse crotalii noi aspect care rezultă din faptul că animalele prezentau urme de sânge,acestea fiind tunse de autorii furtului .

În cursul urmăririi penale cu respectarea prevederilor art. 80 C. proc. pen., martora LL a arătat că, într-una din serile de la începutul lunii iunie 2010, soţul său împreună cu o altă persoană ,a adus la domiciliul primului în jur de 30-50 ovine, dintre care unele erau tunse, iar altele netunse.

Inculpatul LS împreună cu celălalt participant au procedat la înlăturarea crotaliilor pe care ovinele le aveau, iar apoi şi la tunderea oilor ce aveau lâna mare. Inculpatul LS a aruncat partea crotaliilor care avea inscripţionat numărul de identificare, iar jumătăţile celelalte le-a pus pe şifonierul din prima cameră a locuinţei, unde de altfel au şi fost găsite la percheziţie. Martora LL a arătat  că a auzit de la soţul său şi de la celălalt participant că oile au fost furate de pe raza satului Râmnicu de Jos. Potrivit declaraţiei martorei LL la circa o săptămână după aducerea oilor acasă,celălalt participant l-a sunat pe soţul său ,inculpatul LS, şi i-a spus să-i ducă oile aduse la domiciliul lor la stână participantului.

Martorul AG care a participat în calitate de martor asistent la audierea martorei  LL şi  la efectuarea percheziţiei domiciliare de la locuinţa inculpatului LS a arătat că  a auzit-o pe martora LL afirmând că cele 50 de ovine au fost aduse la începutul lunii iunie 2010 de către soţul său şi o altă persoană.

Martorul LI a declarat că pe la data de 18.06.2010 s-a angajat ca cioban la inculpatul LS, acesta având în cârd 114 oi şi 5 capre. Martorul arată că, la sosirea sa, nu toate animalele inculpatului LS purtau crotalii, însă la vreo săptămână după aceea inculpatul a procedat la crotalierea întregului şeptel.

Martorul PVL medic veterinar în localitatea  Mihai Viteazu a declarat  că, potrivit legislaţiei în vigoare, efectivul de animale de producţie (oi, vaci, capre, porci etc.) se regăseşte într-o bază de date întocmită la nivel naţional. Orice achiziţie sau transfer de proprietate având ca obiect astfel de animale trebuie să fie comunicate medicului veterinar ce are în arondare zona unde animalele urmează a fi exploatate. Se completează în acest sens un formular de transfer F2, în care sunt evidenţiate datele de identificare ale vânzătorului şi cumpărătorului, precum şi seriile crotaliilor purtate de animale. PVL a declarat  că inculpatul LS nu figurează în baza de date naţională ca crescător de animale şi că niciodată nu a apelat la serviciile medicului veterinar în cauză pentru crotalierea vreunui animal. Martorul PVL a precizat în continuare că LS nu este posesorul unui cod de exploataţie, care se atribuie în mod normal fiecărui crescător de animale. De asemenea, martorul afirmă că LN este înregistrat ca crescător de ovine şi caprine, însă nu a declarat nici un eventual transfer de animale către LS. Medicul îşi aminteşte că ultima oară când i-a înregistrat lui LN animale a fost în iunie 2009, fiind vorba de nişte mieluţe.

Martorul CC medic veterinar care practică această meserie pe raza comunei Cogealac încă din iulie 2006,prin natura profesiei şi în virtutea contactelor pe care le-a avut şi le are cu crescătorii de animale din zona în cauză, medicul a ajuns să poată recunoaşte în bună măsură animalele diverşilor proprietari. El a declarat că, în 06.07.2010, organele de poliţie i-au solicitat prezenţa la stâna lui II, unde fuseseră aduse cele 50 de oi ridicate de la LS. Medicul veterinar a recunoscut şi el oile în cauză ca aparţinând părţii vătămate II , precizând că le-a reţinut semnalmentele cu ocazia tratamentelor aplicate în trecut. Acelaşi martor a adăugat că ovinele aveau aplicate recent alte crotalii, aspect dedus din prezenţa crustelor de sânge create în jurul orificiilor, precum şi din semnalarea, în unele cazuri, a câte două perechi de găuri (dintre care una veche), adică la ambele urechi. CC a arătat că, potrivit normelor în vigoare şi procedurilor de lucru, animalele sunt crotaliate o singură dată, la vârsta tânără, iar crotalul se aplică pe o singură ureche.

Inculpatul LS a declarat că cele 50 de oi care i-au fost ridicate în urma percheziţiei îi aparţin, fiindu-i date în anul 2009 de către unchiul său, LN. Cu ocazia audierii sale din 05.08.2010,inculpatul LS a solicitat restituirea oilor ce i s-au ridicat cu prilejul percheziţiei. Reaudiat de procuror în 30.08.2010, inculpatul LS a susţinut că oile i-au fost date de LN în urmă cu trei ani de zile.

Numitul  LN a arătat  la 05.07.2010 că i-ar fi dat nepotului său, în urmă cu doi ani, 100 de oi necrotaliate. Aplicarea de crotalii la aceste oi s-ar fi făcut în iunie 2010. LN a depus la dosar în cursul urmăririi penale o cerere prin care solicita restituirea a 45 dintre oile ridicate cu ocazia percheziţiei de la stâna lui LS, ataşând  în copie formularul de identificare seria F nr. 1627821/17.06.2009,purtând sigla „Guvernul României - A.N.S.V.S.A" şi stema statului român. Formularul are inserat la rubrica proprietar pe numitul  LN şi poartă semnătura şi parafa medicului veterinar Peltechi Leonard. Sunt enumerate în cuprinsul documentului seriile şi numerele a 275 de crotalii (de la RO-1084463126 până la RO-1084463400) aplicate oilor identificate în ferma lui LN, toate din rasa Metis.

De menţionat că 45 dintre cele 50 de oi ridicate cu ocazia percheziţiei şi recunoscute de partea vătămată II aveau la urechi crotalii cu serii ce se regăseau în formularul F nr. 1627821/17.06.2009.

Din probele care au fost administrate respectiv,declaraţiile părţii vătămate II , declaraţiile  martorilor LL, LI, AG, necorelările dintre declaraţiile inculpatului LS şi susţinerile lui LN, dar mai cu seamă depoziţiile martorilor CC şi PVL rezultă cu certitudine că animalele care au fost ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul LS aparţin părţii vătămate II şi că crotaliile găsite la urechile animalelor au fost reaplicate de către inculpatul LS şi celălalt participant pentru a crea o aparenţă de legalitate.

Participarea inculpatului LS ,împreună cu o altă persoană  la comiterea furtului din 05/06.06.2010 în dauna părţii vătămate II  reiese şi din datele puse la dispoziţie de operatorul de telefonie mobilă, cu privire la traficul convorbirilor telefonice efectuate prin intermediul terminalelor mobile utilizate .Investigaţiile efectuate au reliefat că inculpatul LS utiliza la acea vreme un telefon.

S-a stabilit astfel că, în noaptea de 05/06.06.2010, inculpatul LS  a purtat mai multe convorbiri ,de pe terminalul mobil ,cu celălalt participant,fiind localizat pe raza loc. Mihai Viteazu, în timpul convorbirilor ulterioare acelaşi terminal fiind localizat succesiv pe raza localităţilor Cogealac, Târguşor şi Mihai Viteazu, iar în timpul convorbirilor de la ora 04:25:42 şi următoarele, pe raza localităţii Baia, jud. Tulcea. În dimineaţa de 06.06.2010 inculpatul LS  a folosit terminalul mobil pe raza localităţii Baia, jud. Tulcea, dar şi din zona pădurii Babadag, jud. Tulcea, aspect ce relevă posibilitatea ca inculpatul împreună cu celălalt participant  să fi ascuns animalele sustrase în această zonă. Este de necontestat, însă, că inculpatul LS a fost prezent în acea noapte pe raza comunei Cogealac .

2. La data de 03.07.2010,Poliţia Comunală Mihail Kogălniceanu a înregistrat plângerea depusă de partea vătămată Caracostea Hristu, prin care acesta reclama faptul că, în noaptea de 02/03.07.2010, autori necunoscuţi i-au sustras un număr de 93 oi şi 11 capre, dintr-un ţarc situat în apropierea locuinţei sale. Valoarea prejudiciului a fost estimată de CH la 35.000 lei. Partea vătămată a precizat că, în zilele ploioase, obişnuia să adăpostească animalele pe un lot situat în partea sudică a curţii sale. Aşa s-a petrecut şi în noaptea de 02/03.07.2010. În dimineaţa de 03.07.2010, pe la ora 0630, partea vătămată a constatat lipsa oilor şi a caprelor menţionate, precum şi faptul că poarta din plasă cu care ţarcul se închidea se afla la pământ.

Cu prilejul cercetării locului faptei, s-a stabilit că partea vătămată deţinea la circa 20 de metri de latura estică a curţii un ţarc, îngrădit cu plasă şi prevăzut cu o poartă din scânduri. Din pricina faptului că plouase în ajun, partea vătămată nu băgase oile pe timp de noapte în acel ţarc, ci în spaţiul de unde aveau a fi furate. Cu privire la acest din urmă spaţiu, s-a constatat că este situat în zona de sud a gospodăriei părţii vătămate şi că pe latura dinspre strada Crinului nu era prevăzut cu gard. În schimb, lotul era îngrădit pe latura dinspre câmp, unde era prevăzut cu gard din scânduri şi o poartă confecţionată din plasă metalică. Poarta a fost găsită la pământ. Din dreptul porţii, pe direcţia nord s-au găsit urme de copite (cu două unghii) .

Câinele de urmărire folosit de către poliţişti a condus organele de ordine pe direcţia nord, pe o distanţă de circa un kilometru, până la ieşirea în D.N. 22 (Constanţa-Tulcea).

Concomitent cu investigaţiile efectuate de poliţişti la locul de unde s-au furat animalele, partea vătămată însoţită de mai mulţi cunoscuţi şi rude (între care martorii CN, USI, BV, CC şi PC), precum şi de către un agent din cadrul Poliţiei Comunale Mihail Kogălniceanu, au plecat în căutarea oilor şi a persoanelor care le-au sustras , pe relaţia Palazu Mic-Gura Dobrogei-Mihai Viteazu. În extravilanul localităţii Gura Dobrogei căutătorii au găsit rătăcită, într-un lan de rapiţă, una dintre oile sustrase părţii vătămate, aceasta fiind recunoscută de CH.

Continuând deplasarea pe D.N. 22, după ce au trecut calea ferată, căutătorii s-au abătut către pădurea dintre Tariverde şi Mihai Viteazu. Intrând în pădure, grupul căutătorilor s-a împărţit în mai multe cete, astfel încât să poată acoperi o arie cât mai largă. La un moment dat, s-a auzit behăit de oaie, iar căutătorii s-au îndreptat înspre zona de unde sunetul venea. A fost observat astfel un cârd de oi şi capre, iar lângă acestea mai mulţi indivizi care la vederea oamenilor ce căutau animalele au fugit. Au fost prinşi numai doi dintre cei ce păzeau animalele furate, aceştia fiind identificaţi în persoana martorilor PC (frate cu LS, văr primar cu LIA şi cumnat cu DN) şi LV (văr primar cu inculpaţii LS şi LIA).

Turma de animale cuprindea 87 de oi şi 11 capre, partea vătămată şi rudele ce o însoţeau recunoscându-le ca fiind dintre cele furate în cursul nopţii de 02/03.07.2010.

Martorii LV  şi PC , audiaţi fiind la data de 03.07.2010, au declarat că, în dimineaţa de 03.07.2010, în jurul orei 1000, au fost solicitaţi de un al treilea participant  să meargă să păzească un cârd de oi, până seara, în schimbul a câte 50 lei pentru fiecare dintre ei,cârd aflat în  pădurea din extravilanul comunei Mihai Viteazu. Cu un autovehicul Dacia de culoare gri, cu număr de înmatriculare BR-03-KOY, al treilea participant  i-a dus pe cei doi martori la pădurea dintre localităţile Tariverde şi Mihai Viteazu, în locul unde fuseseră lăsate oile furate. Aici, potrivit declaraţiilor date de martorii minori, oile şi caprele erau păzite de inculpaţii LS şi LIA. Martorii PC şi LV au aflat cu acest prilej de la cei inculpaţii LS şi LIA  că animalele sunt furate de către ei. Inculpaţii le-au spus celor doi martori minori să păzească până seara oile, fără a le lăsa să iasă din pădure, promiţându-le în schimbul serviciului câte 50 de lei. Inculpaţii LS şi LIA ,împreună cu cel de-al treilea participant, au plecat cu acelaşi autovehicul Dacia, luând în portbagaj una dintre oile furate. Martorii LV şi PC în declaraţiile date în  05.07.2010, respectiv 15.07.2010, au precizat că, în cursul zilei de 04.07.2010, au fost abordaţi fiecare de către inculpaţii LS şi  LIA care le-au sugerat să-şi schimbe declaraţiile date în faţa organelor de poliţie în ziua de 03.07.2010, în sensul de a menţiona că, în dimineaţa zilei de 03.07.2010, în timp ce se aflau în pădurea Mihai Viteazu, minorii ar fi găsit cârdul de oi, iar din preajma acestora au plecat trei indivizi necunoscuţi cu o căruţă.

Martorii CN, USI, BV, CC şi PC, persoane care au făcut parte din grupul celor ce au căutat animalele furate au arătat că  la momentul prinderii, martorii minori le-au spus de la început că au fost puşi să păzească oile de către inculpaţii LS şi LIA  .

Martora PSN a arătat că  în noaptea de 02/03.07.2010, în jurul orei 0300, se deplasa pe D.N. 22 Constanta-Tulcea, cu autoturismul personal, dinspre Tulcea către satul Palazu Mic. Martora declară că, în zona satului Tariverde, a observat pe marginea D.N. 22 deplasându-se, în sensul opus de mers faţă de al său (aşadar spre comuna Mihai Viteazu), un cârd de oi, a cărui prezenţă în zona i s-a părut suspectă. Fiind însă întuneric, martora nu a putut observa dacă în preajma animalelor se aflau persoane.

Martorul GD a declarat că  în seara zilei de 02.03.2010, ora 2300, se deplasa cu autoturismul personal pe D.N. 22, pe direcţia Constanţa-Mihai Viteazu şi, ajungând la o distanţă de circa 500 de metri faţă de satul Palazu Mic, către Mihai Viteazu, a observat pe partea dreaptă a D.N. 22, în sensul său de mers, un cârd de oi. Animalele erau mânate de la spate de către două persoane, mergând în direcţia Mihai Viteazu. Martorul a furnizat elemente de descriere a unei singure persoane, pe care a putut-o observa mai bine în lumina farurilor. Şi acestui martor i s-a părut suspectă prezenţa animalelor pe D.N. 22 la acea oră, mai cu seamă că, aşa cum precizează martorul, în acea zonă animalele nu aveau ce paşte, fiind o zonă cu culturi recoltate recent.

Martorul GI, din comuna Mihai Viteazu,a declarat că  în dimineaţa de 03.07.2010, ora 0600, se deplasa cu autoturismul său pe câmp, în zona pădurii dintre localităţile Tariverde şi Mihai Viteazu, cu intenţia de a-şi supraveghea culturile agricole. În drumul său, undeva la marginea pădurii, lângă calea ferată, a observat un autoturism marca străină, culoare albastru închis, cu nr. de înmatriculare CT-12-UYM, care se deplasa dus-întors pe o distanţă de circa 1 km, în zona pădurii. La volanul autoturismului, martorul a văzut un individ pe care 1-a recunoscut, după ce i-au fost prezentate nişte fotografii, în persoana inculpatului LIA. În aceeaşi zonă, martorul a observat şi un cârd de animale, format din oi şi capre, păzite de un alt individ, pe care GI 1-a descris. Martorul a observat scena respectivă, în aceleaşi condiţii şi la orA 0700, când s-a întors de la solele sale.

La data de 05.07.2010, la locuinţa inculpaţilor LS şi LIA  au fost efectuate percheziţii domiciliare.În timpul efectuării percheziţiei domiciliare, inculpatul LS a  fost contactat telefonic , de către organele de poliţie. Inculpatul LS a răspuns la telefon şi, după ce i s-a adus la cunoştinţă că la locuinţa sa se efectuează o percheziţie, a fost invitat să se prezinte la sediul politiei, la data de 05.07.2010, ora 13,00 . Cel în cauză a afirmat că se află pe raza municipiului Constanţa.

Din cauza  unei greşeli de folosire a telefonului mobil, având în vedere că inculpatul LS a fost apelat telefonic de pe numărul personal al lucrătorului de poliţie, în ziua de 05.07.2010 acelaşi lucrător a fost apelat de la numărul de telefon , iar posesorul numărului, care s-a prezentat a fi „BOGAR", cumnatul lui LS, a purtat o discuţie cu poliţistul, pe care îl considera a fi un anume „CM". În timpul discuţiei „BOGAR" i-a spus lui „CM" (de fapt poliţistului )că LS are probleme, în sensul că în urmă cu câteva zile a furat nişte oi de pe raza localităţii Mihail Kogălniceanu şi că au fost găsite oile la locuinţa sa. De asemenea, „BOGAR" a mai afirmat că inculpatul LS se ascunde prin lanuri de grâu şi porumb pentru că „îl caută poliţia" şi i-a cerut lui „CM" să ia legătura cu LS.

„BOGAR" a fost ulterior identificat în persoana martorului MMM, care, aşa cum rezultă din declaraţia pe care acesta a dat-o în faţa organelor de poliţie la data de 15.07.2010, are o relaţie de concubinaj cu numita LA, sora inculpatului LS, motiv pentru care cei doi, martorul şi inculpatul, se consideră a fi cumnaţi. Din declaraţia acestui martor rezultă că, la data de 03.07.2010, a aflat despre furtul animalelor de la martorul PVM şi de la un unchi al acestuia, LN. În ziua de 05.07.2010, în jurul orelor 1100, în timp ce la locuinţele inculpaţilor LS şi LIA se efectuau percheziţii domiciliare, martorul 1-a contactat telefonic pe inculpatul LS, care i-a spus că se ascunde într-un lan de floarea-soarelui, în zona târlei sale de animale. Martorul a folosit în acea zi telefonul concubinei sale. După ce a aflat unde se află inculpatul, martorul s-a întâlnit cu acesta şi au purtat o discuţie, în timpul căreia inculpatul i-ar fi spus ce probleme avea. Astfel, declară MMM că i-ar fi relatat inculpatul LS cum că în ziua de 02.07.2010, acesta din urmă, împreună cu inculpaţtul LIA s-ar fi deplasat cu un autoturism în satul Palazu Mic, unde au observat un ţarc de ovine, undeva la marginea satului. Ar fi hotărât ca în cursul nopţii să revină să sustragă animale din ţarcul respectiv şi aşa ar fi şi procedat, în sensul că, în noaptea de 02/03.07.2010, inculpaţii ar fi plecat din comuna Mihai Viteazu către satul Palazu Mic, cu un autoturism Volkswagen Golf, de culoare gri, înmatriculat în Germania. Ajunşi la locul faptei, inculpaţii ar fi lăsat autoturismul la o oarecare distanţă, după care s-ar fi apropiat de ţarcul părţii vătămate. Martorul a precizat  elemente de detaliu privind modul de acţiune al inculpaţilor, în sensul că aceştia ar fi sustras animalele şi le-ar fi transportat pe jos, pe marginea D.N. 22 Constanţa-Tulcea.Arată martorul că inculpatul LS ar fi rămas pe jos,împreună cu un alt participant  cu animalele, iar inculpatul LIA ar fi mers înaintea lor, cu autoturismul, întrucât era posesor de permis de conducere, având rolul de a-i anunţa pe ceilalţi doi despre eventuala existenţă pe traseu a organelor de poliţie ori a altor pericole.

După ce inculpatul LS  i-a relatat martorului modul în care a comis fapta, 1-a rugat să îl contacteze telefonic pe un anume „CM", cu care trebuia să rezolve o problemă în legătură cu oile ridicate de către organele de poliţie de la stâna sa. In acest sens inculpatul i-a oferit martorului un număr de telefon, pe care martorul 1-a apelat. Din coroborarea procesului-verbal întocmit de către lucrătorul de poliţie, în urma discuţiei purtate cu aşa-numitul „BOGAR", cu declaraţia martorului MMM rezultă că inculpatul LS i-a oferit martorului, în mod greşit, numărul de telefon al poliţistului în locul celui aparţinând lui „CM". În acest context a avut loc convorbirea telefonică între martorul MMM şi lucrătorul de poliţie, al cărei conţinut a fost expus anterior.

Martora LL, soţia lui LS, a arătat în legătură cu furtul comis în noaptea de 02/03.07.2010 că, în perioada 02.07.2010 orele 2000 - 03.07.2010 orele 1500, soţul său a fost plecat de acasă, fără ca ea să ştie unde a fost. Mai declară martora că, în dimineaţa zilei de 05.07.2010, soţul său a plecat de acasă cu circa 3 minute înaintea sosirii organelor de poliţie în scopul efectuării percheziţiei. De această dată inculpatul ar fi plecat prin spatele casei, către stâna de oi pe care o deţine în extravilanul localităţii Mihai Viteazu.

Cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa inculpatului LIA în 05.07.2010, a fost ridicat un telefon mobil marca Nokia, având seria IMEI 356790/02/006078, despre care inculpatul a declarat că îi aparţine. De asemenea la data de 05.07.2010 inculpatul LS a fost citat telefonic de către organele de poliţie, fiind apelat la numărul de telefon pus la dispoziţie de către membrii familiilor lor. A reieşit astfel că inculpatul LS, în aceeaşi zi, a folosit cartela SIM.

Prin intermediul structurilor de informaţii competente, au fost solicitate de la operatorul de telefonie mobilă S.C. „COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS" S.A., informaţii referitoare la utilizarea terminalelor mobile aparţinând inculpaţilor, pentru perioadele de timp ce interesează cauza. S-a stabilit că  inculpatul LIA a folosit în perioada 02.07.2010, ora 00:00-06.07.2010, ora 16:00 terminalul mobil având seria IMEI 356790/02/006078 cu cartela SIM. iar inculpatul LS a folosit în perioadele de interes în cauză (05.06.2010-06.06.2010 şi 02.07.201-0-10.07.2010) terminalul mobil având seria IMEI 335814200278732 cu cartela SIM. Informaţiile puse la dispoziţie de către operatorul de telefonie mobilă, pe suport optic, au fost redate rezumativ în procesele verbale încheiate de procuror la datele de 26, respectiv 27 august 2010. Din analiza datelor privind apelurile iniţiate şi primite de către inculpaţi în perioada de interes în cauză, precum şi localizarea terminalelor folosite de către aceştia, rezultă aspecte care confirmă participarea celor doi inculpaţi la comiterea furtului în dauna părţii vătămate CH, în noaptea de 02/03.07.2010. Astfel la data de 02.07.2010 inculpatul LS a fost contactat telefonic în trei rânduri de către cel de-al treilea participant ,terminalele mobile fiind localizate pe raza localităţii Mihai Viteazu.

Pe durata convorbirilor telefonice terminalul mobil folosit de către inculpatul LIA  a fost localizat, în ordine cronologică, în ariile de acoperire ale releelor amplasate pe raza localităţilor Piatra, Mihail Kogălniceanu, Târguşor, Cogealac şi Mihai Viteazu, de unde rezultă atât prezenţa inculpatului în zona satelor Piatra-Palazu Mic (unde a şi fost comis furtul), cât şi traseul urmat de aceşta, respectiv dinspre zona unde locuieşte partea vătămată către comuna Mihai Viteazu. Este de remarcat şi că, la orele la care cârdul de animale a fost reperat pe marginea D.N. 22 de către martorii GI (ora 23 00, în zona satului Palazu Mic) şi PSN (ora 03° , în zona satului Tariverde), terminalul mobil al inculpatului a fost localizat în aceleaşi zone (ora 23:36:30, în aria de acoperire a releului ce cuprinde perimetrul E87 - sat Piatra; ora 02:28:20 în extravilanul localităţii Mihai Viteazu, în condiţiile în care satul Tariverde este arondat administrativ comunei Mihai Viteazu).

Convorbirea purtată de lucrătorul de poliţie de pe numărul de telefon personal, respectiv cea cu inculpatul LS, se regăseşte în datele puse la dispoziţie de operatorul de telefonie mobilă. Se constată că amintita convorbire a avut loc la data de 05.07.2010, ora 11:33:15, are o durată de 50 sec, iar pe timpul convorbirii terminalul mobil folosit de inculpat a fost localizat pe raza comunei Mihai Viteazu. Ulterior acestei convorbiri, inculpatul a fost apelat în trei rânduri de pe numărul  la orele 11:34:19, 11:34:33, respectiv 11:48:32, convorbirile având durate de 2, respectiv 39 de secunde. Se confirmă, aşadar, şi prin acest mijloc de probă, declaraţia martorului MMM, care a precizat că numărul de telefon arătat mai sus aparţine concubinei sale şi că de pe acest număr 1-a apelat telefonic pe inculpatul LS, la data de 05.07.2010, în jurul ore-1100.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de instanţă rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă astfel cum au fost analizate:declaraţiile părţilor vătămate II şi CH ,procese-verbale de cercetare la faţa locului, însoţite de planşa fotografică, proces-verbal materializând rezultatul utilizării câinelui de urmărire;proces-verbal de efectuare a unor verificări la stânele de pe raza localităţilor Mihail Kogălniceanu, Gălbiori şi Crucea listă cuprinzând seriile crotaliilor indicate de partea vătămată II;declaraţiile martorilor LL, AG, AI ,LI, PVL ,CC,CN ,USI, BV, CC ,PSN , PC,MMM ,GI ,GD ,PC , declaraţiile date în cursul urmăririi penale de martorii PVM ,LV ,DAM şi LB  întrucât în  cursul judecăţii martorii au arătat că se prevalează de art. 80 C.pr.penală,procese-verbal de efectuare a unor investigaţii ,procese-verbale de percheziţie domiciliară, însoţite de planşe fotografice;procese-verbale de contactare telefonică a inculpatului LS,proces-verbal de contactare telefonică a martorului MMM ,adrese pentru obţinerea listingului telefoanelor inculpaţilor şi a datelor privitoare la localizarea terminalelor utilizate către aceştia procese-verbale de redare a listingului telefoanelor utilizate de inculpaţi, precum şi de consemnare a datelor privind localizarea terminalelor folosite de aceştia, plus copii ale CD-urilor conţinând informaţiile amintite harta zonei de centru-est a Dobrogei proces-verbal întocmit cu ocazia ridicării de la stâna lui LS a oilor aparţinând părţii vătămate II,procesele verbale privind efectuarea percheziţiilor domiciliare .

Martorul GI a precizat în faţa instanţei că l-a recunoscut pe inculpatul LIA ca fiind cel care se afla la volanul autoturismului în dimineaţa respectivă după fotografiile prezentate arătând că acesta era blond şi că dacă i s-ar fi prezentat inculpatul ar fi putut să-l recunoască mai uşor.Declaraţia dată de martor în faţa instanţei nu este în contradicţie cu declaraţia dată în cursul urmăririi penale ,iar aprecierea făcută de martor că persoana din autoturism era blondă nu are semnificaţie în condiţiile în care l-a recunoscut în sala de şedinţă pe inculpatul LIA ca fiind persoana care se afla la volanul autoturismului în dimineaţa de 03.07.2010 la ora 6,00 în zona localităţii Tariverde şi Mihai Viteazu.

Martorul PC care ,deşi iniţial în faţa instanţei  a arătat că a fost luat împreună cu  martorul LV şi duşi într-un loc să păzească oile unde se aflau inculpaţii LS  şi LIA,menţionând că a fost bătut de agenţii de poliţie şi că inculpaţii nu i-au cerut să revină asupra declaraţiilor date ,ulterior la finalul audierii, după ce i s-a dat citire declaraţiei date în fază de urmărire penală în faţa procurorului ,a arătat că este adevărat ceea ce a declarat în fază de urmărire penală.Deşi avocatul inculpatului LIA a susţinut că iniţial martorul BV, care a făcut parte  din grupul de persoane  ce căuta animalele sustrase părţii vătămate CH ,a arătat că minorii care păzeau oile au indicat că 3 persoane care i-au pus să le păzească arătând că este vorba de unul Lefter şi unul  Dumitru şi că, ulterior ,după ce a aflat şi de la alte persoane a indicat  numele inculpatului LIA ca fiind cea de-a treia persoană ,şi că practic i s-ar fi sugerat de către agenţii de poliţie acestui martor prezenţa inculpatului LIA în acel loc,aceste aspecte nu schimbă cu nimic situaţia de fapt având în vedere declaraţiile celor doi minori care au susţinut în mod constant că inculpatul LS şi LIA i-au lăsat să păzească oile despre care le-au spus că sunt furate.

Deşi martorul CC a arătat în cursul judecăţii că a examinat doar 4-5 oi din cele recuperate  de partea vătămată II de la stâna inculpatului LS şi că a presupus că toate aveau crotalii duble,instanţa va avea în vedere afirmaţiile martorului medic veterinar care a îngrijit de-a lungul timpului  animalele părţii vătămate în sensul că animalele unui proprietar nu seamănă niciodată cu animalele altui proprietar şi că fiecare turmă are caracteristicile ei ,astfel că se explică faptul că partea vătămată şi-a recunoscut animalele de la stâna inculpatului LS

Martorul MMs care în faţa instanţei ,deşi iniţial a declarat că nu a declarat la poliţie că inculpatul LS i-ar fi povestit că ar fi  sustras animale împreună cu inculpatul LIA ,după ce i s-a dat citire declaraţiilor de la urmărire penală a menţionat că este real ceea ce s-a consemnat la urmărire penală ,neexistând o retractare a declaraţiei date.

Martora LL audiată în cursul cercetării judecătoreşti a relatat alte aspecte decât cele precizate în cursul urmăririi penale în legătură cu prezenţa crotaliilor găsite la domiciliul său cu ocazia percheziţiei efectuate de agenţii de poliţie ,afirmaţiile  sale din  faţa instanţei explicându-se prin faptul că este concubina inculpatului LS.

Instanţa va înlătura din materialul probator declaraţia dată de martorul LI ,ciobanul inculpatului LS ,care a arătat că inculpatul a schimbat crotaliile animalelor pe care le păzea întrucât făcuseră viermi şi că oile au fost cumpărate de inculpat de la o persoană din sat ,oi pe care partea vătămată II le-a luat din turmă la solicitarea poliţistului pentru că partea vătămată şi-a cunoscut din turma păzită de el doar 3 oi,întrucât ,pe de o parte martorul a precizat că îşi menţine declaraţiile date în cursul urmăririi penale ,iar pe de altă parte ,retractarea acestor declaraţii nu are nicio justificare obiectivă.

În ceea ce priveşte declaraţia dată de martorul PC instanţa reţine că acesta nu a infirmat susţinerea celorlalţi martori care i-au găsit pe cei doi minori păzind oile şi a detaliat în faţa instanţei  aspectele legate de cele 5-6 persoane care  erau atunci prezente ,recunoscându-l pe inculpatul LS .Deşi martorul a precizat că nu îl cunoaşte pe inculpatul LIA aceasta ,contrar celor arătate de avocatul inculpatului LIA ,nu duce automat la concluzia că inculpatul nu s-a aflat acolo.Afirmaţiile martorului se explică şi prin aceea că la momentul în care au fost găsite în pădure oile ,cei care le păzeau au reuşit să fugă fiind prinşi doar cei 2 minori, aspecte confirmate de altfel de ceilalţi martori care au făcut parte din grupul căutătorilor.

Deşi avocatul inculpatului LIA a susţinut că iniţial martorul BV, care a făcut parte  din grupul de persoane  ce căutau animalele sustrase părţii vătămate CH ,a arătat că minorii care păzeau oile au indicat că 3 persoane care i-au pus să le păzească arătând că este vorba de unul Lefter şi unul  Dumitru şi că ulterior după ce a aflat şi de la alte persoane a indicat  numele inculpatului LIA ca fiind cea de-a treia persoană ,şi că practic i s-ar fi sugerat de către agenţii de poliţie acestui martor prezenţa inculpatului LIA în acel loc,aceste aspecte nu schimbă cu nimic situaţia de fapt având în vedere declaraţiile celor doi minori care au susţinut în mod constant că inculpaţii LS şi LIA i-au lăsat să păzească oile ,despre care le-au spus că sunt furate.

 Instanţa va înlătura declaraţiile martorilor MMa şi MSI ,propuşi  în apărare de inculpatul LIA şi care au declarat că în seara de 2.07.2010 au jucat fotbal cu inculpatul până în jurul orei 23,00 având în vedere declaraţiile date de inculpat în cursul urmăririi penale în sensul că în noaptea de 2/3.07.2010 a dormit la locuinţa sa inculpatul nefăcând vorbire în nici un moment de faptul că ar fi jucat fotbal cu martorii ,aspect care dacă ar fi fost real inculpatul ar fi avut interesul de a -l aduce la cunoştinţa organului de urmărire penală ; afirmaţiile martorului MMa  în sensul că a jucat fotbal cu inculpatul şi pe datele de 26 şi 27 07.2010 ,perioadă în care inculpatul LIA era arestat duce la aprecierea că aceste declaraţii nu sunt sincere.Mai mult decât atât raportat la localizările telefonului mobil al inculpatului din noaptea de 2/3.07.2010 instanţa reţine că fapta de furt a fost comisă după ora 23.00 indicată de martori ca fiind cea la care s-au depărţit de inculpat .

Inculpatul LIA a negat comiterea faptei, precizând că în noaptea de 02/03.07.2010 a dormit la locuinţa sa,iar inculpatul LS a negat săvârşirea faptei, motivând că în noaptea de 02/03.07.2010 a fost de pază la stâna de oi aparţinând unchiului său, LN, la care inculpatul lucra ca cioban,iar inculpatul LI a declarat că în noaptea de 2/3.07.2010 a dormit la locuinţa sa ,în cursul cercetării judecătoreşti inculpaţii prevalându-se de dispoziţiile art. 70 alin.2 C.pr.penală.

Din mijloacele de probă astfel cum au fost analizate de instanţă rezultă cu certitudine că în noaptea de 05/06.06.2010, inculpatul LS a sustras împreună cu un alt participant un număr de 52 de oi, două capre şi 7 miei de la târla părţii vătămate II, amplasată în extravilanul localităţii Râmnicu de Jos (comuna Cogealac, jud. Constanţa), la distanţă de circa 200 de metri de locuinţa proprietarului.După sustragerea animalelor acestea au fost recrotaliate de inculpat şi celălalt participant cu serii care se regăseau în formularul F nr. 1627821/17.06.2009 document eliberat numitului Lefter Nicolae şi tunse,aceasta tocmai pentru a crea o aparenţă de legalitate.

Deşi apărarea a formulat concluzii în sensul că animalele găsite la stâna inculpatului LS cu ocazia percheziţiei domiciliare aparţin inculpatului, fiind date de unchiul său,mijloacele de probă au infirmat această variantă,această cu atât mai mult cât dacă animalele i-ar fi aparţinut inculpatului acesta era direct interesat de a demara formalităţile privind înregistrarea animalelor pe numele său ,or conform declaraţiilor date de medicul veterinar PVL nu a fost declarat nici un transfer de animale către LS,declaraţiile date de inculpat în legătura cu data la care i-au fost date animalele de unchiul său Lefter Niculae fiind contradictorii .Mai mult inculpatul LS nu a dat explicaţii în legătură cu crotaliile identificate la locuinţa sa şi care aparţineau cu certitudine animalelor părţii vătămate II.,

De asemenea instanţa reţine că în noaptea de 2/3.07.2010 după o prealabilă înţelege inculpaţii LIA şi LS împreună cu un al treilea participant ,au sustras împreună 93 de oi şi 11 capre, din stâna părţii vătămate CH, amplasată în Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa, în imediata apropiere a locuinţei proprietarului.

Deşi avocatul inculpatului LIA a depus la dosar o serie de acte care dovedesc împrejurarea că autoturismul proprietatea inculpatului este un Volkswagen înmatriculat în Bulgaria ,instanţa are în vedere declaraţia martorului MMs Marian care a arătat că de la inculpatul LS a aflat că inculpatul LIA s-a deplasat cu autoturismul aparţinând celui de-al treilea participant ,ceea ce arată că la săvârşirea furtului a fost folosit autoturismul acestuia din urmă .

Instanţa constată că faptele există ,constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpaţii LIA şi LS.

În drept ,fapta inculpatului LS care împreună cu un alt participant în noaptea de 5/6.06.2010 au sustras un număr de 52 de oi ,2 capre ,7 miei de la stâna aparţinând părţii vătămate II aplasată în extravilanul localităţii Râmnicu de jos la o distanţă de 200 de m de locuinţa proprietarului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen..

Fapta inculpaţilor LS şi LIA, zis „ONU", care în noaptea de 02/03.07.2010, au sustras împreună 93 de oi şi 11 capre, din stâna părţii vătămate CH, amplasată în Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa, în imediata apropiere a locuinţei proprietarului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 - 209 alin. 1 lit. a, g C. pen..

Din fisa de cazier a inculpatului LIA  rezulta ca acesta a fost condamnat prin s. p. nr. 443/1-04.2009  a  Judecatoriei Constanţa la pedeapsa de 3 ani inchisoare  cu suspendarea sub supraveghere pe o durată de 5 ani termen  de încercare ,fapta care a făcut obiectul prezentei judecăţi fiind săvârşite pe durata acestui termen de încercare ,fiind incidente dispozitiile recidivei postcondamnatorii  ,astfel că se va reţine art.37 lit.a C.penal.

 La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpaţilor  LIA şi LS instanta va avea in vedere criteriile prevazute de art. 72 C. pen si anume: dispozitiile din partea generala a  Codului penal , limitele de pedeapsa prevazute pentru infractiunea de furt calificat, gradul de pericol social al faptelor , imprimat de modalitatea de savarsire , pe timp de noapte profitând de împrejurarea că animalele părţilor vătămate II şi CH  au rămas nesupravegheate ,prin cooperarea inculpaţilor; prejudiciile cauzate,pe care instanţa ,contrar afirmaţiilor avocaţilor inculpaţilor, nu le consideră modice având în vedere că părţile vătămate îşi asigură mijloacele de existenţă prin creşterea animalelor astfel că acestea au o valoare însemnată pentru părţile vătămate,crescători de animale,valorile sociale încălcate care vizează patrimoniul,persoana inculpaţilor ,LIA care a suferit o condamnare definitivă pentru săvârşirea unei  infracţiuni de furt calificat,sustragerea de animale în dauna  părţii vătămate II ,ceea ce denotă totalul dispreţ al acestuia faţă de patrimoniul persoanei şi împrejurarea că pedeapsa care i-a fost aplicată nu şi-a atins scopul preventiv educativ, măsurile de supraveghere impuse nefiind de natură a-l reeduca ;în ceea ce priveşte inculpatul LS  deşi acesta nu este cunoscut cu antecedente penale şi se află la primul conflict cu legea penală;se va avea în vedere împrejurarea că acesta a încercat să dea o aparenţă de legalitate cu privire la cel 50 de oi care au fost sustrase de la partea vătămată II astfel cum s-a arătat mai sus , atitudinea procesuală a inculpaţilor ducând la aprecierea că nu au conştientizat gravitatea infracţiunilor săvârşite şi importanţa  valorilor sociale încălcate,dar şi faptul că în cursul urmăririi penale inculpaţii au exercitat presiuni asupra martorilor minori LV şi PC pentru ca aceştia să retracteze declaraţiile pe care le-au dat şi în care au arătat aspectele legate de furtul săvârşit în dauna părţii vătămate CH.

 Fata de aceste considerente instanta apreciaza ca scopul preventiv educativ al pedepsei prevazut de lege poate fi atins prin aplicarea unor pedepse  orientate spre minimele speciale  prevăzute de lege.

Întrucât infracţiunea a fost săvârşită de inculpatul LIA  în cursul termenului de încercare, în baza art. 86 ind.4 C.penal va revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului LIA  prin s.p. nr. 443/01.04.2009  a Judecătoriei Constanţa.

Va fi adaugată pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului LIA  prin s.p. nr. 443/01.04.2009  a Judecătoriei Constanţa la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea ce a făcut obiectul prezentei judecăţi ,inculpatul LIA executând în final pedeapsa de 6 ani închisoare .

Pedeapsa de 6 ani închisoare se va executa în regim de detenţie potrivit art. 57 C.penal.având în vedere că este recidivist .

 În baza art. 71 C.penal va interzice inculpatului LIA  exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

De asemenea infracţiunile furt calificat au fost săvârşite de inculpatul LS înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele fiind îndeplinite concursului real de infracţiuni ,astfel că în baza art.33 lit.a şi art. 34 lit.b C.penal va contopi cele 2 pedepse, inculpatul LS executând in final pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pedeapsa se va executa de asemenea în regim de detenţie,apreciind raportat la atitudinea procesuală a inculpatului că scopul pedepsei poate fi atins numai prin executarea pedepsei,dând posibilitatea inculpatului să reflecteze asupra propriei conduite în societate şi să conştientizeze importanţa valorilor sociale încălcate.

În consecinţă în baza art. 71 C.penal va interzice inculpatului LS  exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

Ţinând seama de împrejurarea că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii  arestării preventive şi că în favoarea  inculpaţilor nu au intervenit elemente noi care să justifice punerea acestora  in libertate şi nici nu s-au schimbat aceste temeiuri, apreciind caracterul proporţional al măsurii cu gravitatea acuzaţiilor  penale formulate împotriva inculpatului şi cu scopul urmărit, caracterul insuficient al altor măsuri privative de drepturi faţă de circumstanţele cauzei, raportat şi la pronunţarea prezentei hotărâri de condamnare, în baza art. 350 c.pen se va menţine arestarea preventivă a inculpaţilor LIA şi LS.  Pe cale de consecinţă va respinge cererea formulată de avocatului inculpatului privind revocarea măsurii arestării preventive.

  În baza art.88 C.penal va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului LIA  durata reţinerii şi arestării preventive de la 30.08.2008 până la 5.12.2008 perioada reţinerii şi arestării preventive conform s.p.nr.443/1.04.2009 a Judecătoriei Constanţa şi  de la 5.07.2010 la zi,reţinerea şi arestarea preventivă din prezenta cauză.

În baza art. 88 C.penal va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului LS perioada arestării preventive de la 06.07.2010 la zi.

În cursul procesului penal partea vătămată II s-a constuit parte civilă în cauză cu suma de 4.500 lei reprezentând contravaloarea animalelor sustrase de inculpaţi şi nerecuperate precum şi valoarea laptelui şi a lânii tunse de pe animalele sustrase şi recuperate ulterior şi 10.000 lei cu titlu de daune morale, şi CH cu suma de 1500 lei contravaloarea oilor sustrase şi nerecuperate şi 2000 lei daune morale.

Analizand conditiile prev. art. 998-999 Cod civ.pentru angajarea raspunderii civile delictuale a inculpaţilor Lefter Sorin şi LIA instanţa constata ca acestea sunt întrunite in cauza: faptele ilicite (sustragerea animalelor aparţinând părţii vătămate Cracostea Hristu de către cei doi inculpaţi  şi sustragerea animalelor părţii vătămate II de către inculpatul LS astfel cum s-a dovedit pe latura penala a cauzei ); prejudiciile cauzate părţilor vătămate II şi CH prin nerecuperarea animalelor sustrase ;contravaloarea lănii tunse şi a laptelui produs de animalele sustrase ,astfel cum a rezultat din declaraţiile părţilor vătămate care se coroborează ce cele ale martorilor CC LI  ,raportul de cauzalitate directă între faptele ilicite şi prejudiciile cauzate ; vinovăţia inculpaţilor. Instanţa apreciază că părţile vătămate sunt îndreptăţite la acordarea daunelor morale având în vedere că acesteau şi-au pierdut principalele mijloace de subzistenţă,faţă de legătura existentă între părţile vătămate ,crescători de animale şi animalele acestora care au fost  sustrase de inculpaţi ,disconfortul psihic cauzat părţilor vătămate prin desele deplasări ale acestora la organele judiciare atât pentru recuperarea bunurilor cât şi pentru buna desfăşurare a procesului.

În consecinţă ,în baza art 14 şi art. 346 C.pr.penală rap.la art. 998-999 C.civil va obliga pe inculpatul Lefter Sorin la plata sumelor de 4.500 lei cu titlu de daune materiale  şi 10.000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă II şi pe inculpaţii  LIA şi LS ,în solidar, având în vedere dispoziţiile art.1003 C.civil la plata sumelor de 1.500 lei cu titlu de daune materiale şi 2.000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă CH.

Va respinge cererea formulată de avocatul inculpatului LS privind restituirea a 45 de ovine dintre cele care s-au ridicat cu ocazia percheziţiei efectuată la târla inculpatului în data de 05.07.2010 având în vedere că astfel cum s-a stabilit mai sus animalele aparţin părţii vătămate II  şi au fost sustrase de la aceasta în noaptea de 5/6.06.2010,fiind recrotaliate de către inculpatul LS.

În baza noilor informaţii rezultate din referatul Biroului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Constanţa ,în sensul că inculpatul DN a fost arestat la data de 20.10.2010 de autorităţile germane şi urmează a fi predat autorităţilor române ,pentru a i se  asigura inculpatului un proces echitabil în care judecata să se facă în prezenţa sa, instanţa revine asupra dispoziţiei din 2.12.2010 şi  în baza art. 303 ind.1 alin.2 C.pr.penală va dispune disjungerea cauzei privind pe inculpatul DN şi înaintarea dosarului Arhivei penale în vederea înregistrării .

Va acorda termen  la data de 13.01.2011 complet P4 pentru când se citează inculpatul DN şi  părţile vătămate .

În baza art. 189 C.pr.penală onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 lei conform împuternicirii nr. nr.3957/20.09.2010 va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.

În baza art. 191 alin.2 C.pr.penală va obliga inculpatul LS la plata sumei de 1500 lei şi pe inculpatul LIA la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g C.penal cu aplic. art. 37 lit.a C.penal condamnă pe inculpatul LIA la pedeapsa de 3 ani închisoare .

În baza art. 86 ind.4 C.penal revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului LIA  prin s.p. nr. 443/01.04.2009  a Judecătoriei Constanţa.

Adaugă pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului LIA  prin s.p. nr. 443/01.04.2009  a Judecătoriei Constanţa la pedeapsa de 3 ani închisoare inculpatul LIA executând în final pedeapsa de 6 ani închisoare .

Pedeapsa se execută în regim de detenţie potrivit art. 57 C.penal.

În baza art. 71 C.penal interzice inculpatului LIA  exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

În baza art. 350 C.pr.penală menţinea arestarea preventivă a inculpatului LIA.

Respinge cererea formulată de avocatului inculpatului privind revocarea măsurii arestării preventive.

În baza art.88 C.penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului LIA  durata reţinerii şi arestării preventive de la 30.08.2008 până la 5.12.2008 şi  de la 5.07.2010 la zi

În baza art. art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g C.penal condamnă pe inculpatul LS la pedeapsa de 3 ani închisoare .

În baza art. art.208 alin.1-209 alin.1 lit.a,g C.penal condamnă pe inculpatul LS  la pedeapsa de 3 ani închisoare.

În baza art.33 lit.a şi art. 34 lit.b C.penal contopeşte cele 2 pedepse, inculpatul LS executând in final pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.

Pedeapsa se execută în regim de detenţie potrivit art. 57 C.penal.

În baza art. 71 C.penal interzice inculpatului LS  exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza a doua si lit.b C.penal.

În baza art. 350 C.pr.penală menţinea arestarea preventivă a inculpatului LS.

În baza art. 88 C.penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului LS perioada arestării preventive de la 06.07.2010 la zi.

În baza art 14 şi art. 346 C.pr.penală rap.la art. 998-999 C.civil obligă pe inculpatul LS la plata sumelor de 4.500 lei cu titlu de daune materiale  şi 10.000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă II şi pe inculpaţii  LIA şi LS ,în solidar, la plata sumelor de 1.500 lei cu titlu de daune materiale şi 2.000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă CH.

Respinge cererea formulată de avocatul inculpatului LS privind restituirea a 45 de ovine dintre cele care s-au ridicat cu ocazia percheziţiei efectuată la târla inculpatului în data de 05.07.2010.

În baza art. 303 ind.1 alin.2 C.pr.penală dispune disjungerea cauzei privind pe inculpatul DN  şi înaintarea dosarului Arhivei penale în vederea înregistrării .

Acordă termen  la data de 13.01.2011 complet P4 pentru când se citează inculpatul DN şi  părţile vătămate .

În baza art. 189 C.pr.penală onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 200 lei conform împuternicirii nr. nr.3957/20.09.2010 se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa.

În baza art. 191 alin.2 C.pr.penală obligă inculpatul LS la plata sumei de 1500 lei şi pe inculpatul LIA la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu  recurs în termen de 10 zile de la  comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică azi 09.12.2010.