Plângere tardivă formulată conform art.31 din og 2/2001 – plângerea împotriva procesului verbal de contravenţie se face în termen de 15 zile de la înmânare sau comunicare

Sentinţă civilă 423 din 24.02.2015


Conform art.248  alin. 1  C.p.c. , instanţa  se  va  pronunţa  mai  întâi  asupra  excepţiilor  de procedură, precum  şi  asupra  celor  de fond  care  fac  inutilă , în  tot  sau în  parte,  administrarea  de  probe  ori,  după caz,  cercetarea  în fond a  cauzei .

Referitor  la  excepţia  tardivităţii  invocată  de  intimată,  instanţa  reţine  următoarele:

Conform art.31  din OG 2/2001  plângerea  împotriva  procesului  verbal  de  contravenţie  se  face  în  termen  de  15  zile de  la  înmânare sau  de la  comunicare.

In speţă,  se  constată  că, aşa  cum  rezultă  din confirmarea  de  primire a  procesului  verbal  de  contravenţie ( fila  20)  petentei  i s-a  înmânat  procesul  verbal  în  cauză  pe  data  de  22.05.2013,  dată  care  apare  şi pe  ştampila  poştei,  iar  petenta a  semnat  personal  de  primire.

Instanţa  constată  că  prezenta  plângere a  fost  formulată  şi  înregistrată  la  instanţă la data  de  4.12.2014, aşadar  cu  mult  peste  termenul  legal  de  15  zile  prevăzut  de  textul de lege  enunţat.

Faţă  de  aceste  considerente,  instanţa  apreciază  ca fiind  întemeiată  excepţia  tardivităţii  invocată de  intimată, aşa  încât o va  admite  şi va respinge  plângerea  ca  atare.