Acţiune în regres

Sentinţă civilă 11855 din 03.12.2014


Acţiune în regres introdusă de asigurătorul Casco împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubei. Termen de prescripţie.

Dosar nr. 15030/55/2014

Instanţa de apel :

Reclamanta SC “X Asigurări” SA a achitat despăgubiri, la data de 14.10.2011, în sumă totală de 4.956 lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de reparaţie efectuate la autoutilitara asigurată.

Potrivit art. 2210 C.civ, invocat de reclamantă în cererea introductivă, în limitele indemnizaţiei plătite, aceasta s-a subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celui răspunzător de producerea evenimentului din 13.08.2011 .

În ceea priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, Tribunalul Arad o apreciază nefondată întrucât în cauză obiectul cauzei dedus judecăţii este o acţiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe dispoziţiile art.1357 Noul cod civil, astfel că, termenul de 2 ani reţinut de prima instanţă nu are aplicabilitate (în acest sens este decizia nr. 1446/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. 3087/33/2006 ).

Acest termen are aplicabilitate doar în raporturile dintre societatea de asigurări şi propriul asigurat, în temeiul unui contract de asigurare, însă, în speţă fiind vorba de răspundere civilă delictuală, termenul de prescripţiei al acţiunii reclamantei este de 3 ani şi începe să curgă din momentul înregistrării prejudiciului, adică de la data efectuării plăţii -14.10.2011-, or prezenta acţiune fiind înregistrată la data de 29.08.2014, rezultă că  s-a depus în interiorul termenului de prescripţie de 3 ani.