Actiune civila ucidere din culpa

Sentinţă penală 238 din 24.06.2015


Dosar nr. 2645/288/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

SECŢIA PENALA

Operator de date cu caracter personal:4078

SENTIN?A PENALA NR. 238

Şedinţa publică din 24 Iunie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE R. B.

Grefier I.M.T.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea reprezentat prin

 procuror: A. V.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul SVS, acuzat de săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă - disjungere latură civilă.

La apelul nominal făcut cu ocazia pronunţării au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Instanţa constată că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 17 iunie 2015, dezbateri care s-au consemnat prin încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea asupra cauzei la această dată.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin sentin?a penală nr.465/17 decembrie 2014 pronun?ată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr.9121/288/2014, definitivă prin neapelare, a fost condamnat inculpatul SVS la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracţiunea de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin.2 cod penal 1969, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe termen de încercare de 5 ani.

S-au impus inculpatului măsurile de supraveghere la care trebuie să se supună ?i obliga?ia pe care trebuie să o respecte pe durata termenului de încercare, prev.de art. 86  ind. 3 alin.1 lit.a) - d) cod penal şi anume:a) să se prezinte, la datelefixatela Serviciul de Probaţiune Vâlcea ; b) săanunţe, înprealabil, oriceschimbare de domiciliu, reşedinţăsaulocuinţăşioricedeplasare care depăşeşte 8 zile, precumşiîntoarcerea ; c) săcomuniceşisăjustificeschimbarealocului de muncă; d) săcomuniceinformaţii de natură a putea fi controlatemijloacele sale de existenţă, respectivceaprev . de art 86 ind. 3 alin.3 lit.e) cod penal: să nu conducă nici un vehicul.

I-au fostpuseînvedereinculpatuluidispoziţiile art.86 ind.4 codpenalcuprivire la revocareasuspendăriiexecutăriipedepseiîncazulcomiteriiîntermenul de încercare a uneinoiinfracţiunisauîncazulîn care inculpatul nu îndeplineştecurea-credinţămăsurileprevăzute de lege oriobligaţiaimpusă de instanţă.

Prin aceea?i sentin?ă, în baza art.26 cod procedură penală, instan?a a disjuns acţiunea civilă a cauzei, care a fost înregistrată sub numărul 2645/288/2015.

S-a re?inut prin sentin?a penală nr.465/17 decembrie 2014  faptul că la data de 21.08.2010 inculpatul SVS se deplasa de DN 67 pe raza localităţii Buneşti, jud.Vâlcea, din direcţia Rm.Vâlcea-Horezu, la volanul autoturismului marca Opel Astra Caravan, cu numărul de înmatriculare … în care se mai aflau în calitate de pasageri, pe scaunul din dreapta faţă, martorul minor …., iar pe bancheta din spate martorul …

Ajungând pe raza comunei Buneştijud.Vâlcea, după ieşirea dintr-o curbă la dreapta, având în vedere direcţia sa de mers, inculpatul … a părăsit partea carosabilă, împrejurare în care, după ce a lovit un cap de podeţ din beton, din dreptul imobilului numitului …, a accidentat-o pe numita U.M…care se deplasa în calitate de pieton, în direcţia Horezu, pe acostamentul din dreapta direcţiei de mers Râmnicu Vâlcea - Horezu, după care autoturismul condus de inculpat a lovit şi capătul de podeţ din beton din dreptul imobilului numitului …. După impactul cu cele două podeţe autovehiculul s-a rostogolit, oprindu-se într-un final pe spaţiul verde din dreapta direcţiei de mers.

În urma accidentului de circulaţie a rezultat decesul numitei UM, precum şi vătămarea corporală a conducătorului auto SVS şi a celorlalţi doi pasageri care se aflau în habitaclul autovehiculului, ….

Organele de poliţie sesizate în legătură cu producerea accidentului rutier soldat cu victime, s-au deplasat la faţa locului, respectiv pe DN 67, pe raza localităţii Buneşti, jud.Vâlcea la km 172+891 metri, unde au efectuat certarea la faţa locului, au întocmit schiţa locului accidentului, planşe fotografice, din care s-a reţinut că pe partea stângă a direcţiei de mers a victimei se afla amenajat un acostament având o lăţime de 0,45metri.

Potrivit raportului de constatare medico-legală de necropsie cu nr.AUT/227/2010, din data de 06.10.2010, întocmit de către Serviciul de Medicină Legală Judeţean Vâlcea, între leziunile traumatice constatate la autopsie care s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure(mecanism lovire-proiectare) în condiţiile accidentului rutier şi producerea morţii a existat legătură directă de cauzalitate.

În ceea ce prive?te dinamica producerii accidentului rutier, s-a stabilit, pe baza rapoartelor de expertiză tehnică auto şi a raportului de expertiză metalurgică asupra discului de frână provenit de la autoturismul condus de inculpat faptul că viteza de deplasare a autoturismului condus de inculpat a fost atât în momentul apariţiei stării de pericol, cât şi în momentul impactului cu victima de 74 km/h, starea de pericola fost creată de către conducătorul autoturismului marca „Opel Astra Caravan", inculpatul … care, pe fondul neatenţiei în conducere sau a stării de oboseală, a aţipit la volan şi a părăsit banda sa de circulaţie, la ieşirea dintr-o curbă la dreaptă, împrejurare în care a părăsit partea carosabilă spre partea dreaptă şi a accidentat mortal pe victima U.M.care se deplasa pe acostamentul din dreapta direcţiei de mers.

Referitor la posibilităţile de evitare a accidentului, s-a stabilit că inculpatul SVS putea să evite producerea accidentului în condiţiile respectării normelor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de art.35 alin.l, art.48 alin.1 şi art.49 alin.l din OUG nr.195/2002 rep.

În ceea ce o priveşte pe victima UM, prin raportul de expertiză tehnică-auto s-a concluzionat că aceasta nu avea posibilităţi de evitare a producerii accidentului întrucât, „pe sectorul respectiv de drum nu existau poteci laterale pe care să poată circula". Pozi?ia cea mai probabilă a victimei în momentul impactului s-a stabilit că ar fi fost cu spatele şi uşor dreapta spre autoturism, a?adar, în momentul producerii impactului, victima se deplasa în direcţia Horezu, pe acostamentul din dreapta al drumului.

De asemenea, prin raportul de expertiză tehnică-auto s-a concluzionat faptul că în condiţiile în care inculpatul, conducătorul auto, şi-ar fi menţinut banda proprie de circulaţie şi nu ar fi părăsit partea carosabilă, pătrunzând pe acostament, impactul cu victima nu s-ar fi produs. 

Concluzia desprinsă din cuprinsul rapoartelor de expertiză tehnică-auto a fost aceea că ruperea discului de frânare a roţii dreapta faţă a autoturismului condus de către inculpat, s-a putut produce numai după impactul cu victima U. M., când autoturismul a intrat în impact cu podeţele din beton şi s-a răsturnat de două ori, fiind exclusă existenţa unui caz fortuit.

Instan?a a re?inut culpaexclusivă a inculpatului în producerea accidentului rutier, care putea fi evitat numai în condiţiile respectării de către acesta a normelor ce reglementează circulaţia rutieră, prev. de art.35, art.48 alin.1 şi art.49 alin.1  din OUG nr.195/2002 rep.

La data producerii accidentului rutier, pentru autoturismul condus de inculpat era încheiată poli?ă de asigurare de răspundere civilă prin efectul legii cu SC … SA, seria RO/nr.(fila 239 dosar u.p.).

Natura juridică a răspunderii civile a asiguratorului în procesul penal în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie este dată de lege, care, prin dispoziţiile art.84 din Codul de procedură penală, atribuie asiguratorului în procesul penal calitatea de parte responsabilă civilmente şi care are obligaţia contractuală de a repara prejudiciul cauzat printr-o infracţiune comisă de persoana asigurată, fiind vorba aşadar, de o răspundere contractuală (convenţională). Prin urmare, SC ….. este parte responsabilă civilmente în cauză.

Analizând în cele ce urmează ac?iunea civilă a cauzei ce face obiectul prezentului dosar, instan?a re?ine următoarele:

Descenden?ii victimei U.I., P. N. ?i M.A., fiii acesteia, U. I. A., U.E.M, M. I. R., nepo?ii victimei, minori prin reprezentan?ii legali, au formulat cerere de constituire de păr?i civile, solicitând daune morale în cuantum total de 570.000 lei pentru suferin?a provocată, ca urmare a pierderii mamei, respectiv bunicii în accidentul de circula?ie produs din culpa inculpatului … ?i 41.000 lei daune materiale constând în cheltuielile ocazionate cu înmormântarea ?i parastasele, potrivit cutumelor ritului cre?tin ortodox ?i 3400 lei sume aferente celor două parastase care vor fi făcute la împlinirea a 6, respectiv 7 ani de la deces ?i 2800 lei sume aferente a celor 8 pomeniri din Sâmbăta Mor?ilor ?i din cei doi ani răma?i până la împlinirea celor 7 ani.

U.I a solicitat daune materiale în sumă de 6500 lei ?i daune morale în cuantum de 130.000 lei, U. I. A. ?i U. M. E., prin reprezentantul legal U.I au pretins daune morale pentru pierderea bunicii lor, în cuantum de câte 60.000 lei, M.A. a solicitat în nume personal daune materiale în cuantum de 28.000 lei ?i daune morale în sumă de 130.000 lei, ?i ca reprezentant legal al minorului M.I. R., suma de 60.000 lei daune morale, P.N., fiică, a solicitat suma de 6500 lei daune materiale ?i suma de 130.000 lei daune morale pentru suferin?a produsă prin fapta culpabilă a inculpatului.

În motivarea cererilor de despăgubiri, s-a arătat faptul că de la data când inculpatul a săvârşit infracţiunea de ucidere din culpă nu şi-a oferit sprijinul material în vederea acoperirii prejudiciului provocat, toate cheltuielile din cursul urmăririi penale fiind efectuate de părţile civile, respectiv achitarea contravalorii expertizelor auto, expertiza criminalistică, etc.

Părţile civile au arătat că au respectat tradiţia creştin-ortodoxă, efectuând toate parastasele şi pomenile ce se impun. De asemenea, au arătat că aceste parastase se fac, potrivit ritului creştin-ortodox până la 7 ani, respectiv încă 2 ani de la acest moment, familia urmând să-şi îndeplinească obligaţiile bisericeşti.

Cu privire la daunele morale părţile civile au arătat că toţi membrii familiei au fost marcaţi de acest eveniment, apreciind că suma solicitată urmăreşte asigurarea unei minime consolări în faţa pierderii vieţii unei persoane dragi care se îngrijea de întreaga familie.

Au arătat că inculpatul pe tot parcursul procesului şi-a manifestat reaua-credinţă, a încercat tergiversarea soluţionării cauzei şi nu a făcut nici un efort pentru a le despăgubi.

Prin aceeaşi cerere părţile civile au menţionat modul în care au contribuit cu sume de bani la înmormântare şi ulterior la organizarea parastaselor şi pomenilor.

Totodată, păr?ile civile au solicitat ?i acordarea cheltuielilor judiciare în cuantum total de 7996,1 lei care să fie suportate de inculpat, ?i care se compun din: contravaloare expertiză tehnică auto(351, 70 lei ?i 700 lei), contravaloare expertiză criminalistică(1170 lei), procuri notariale(două în valoare de câte 37,20 lei), onorariu avocat( 3700 lei, 1500 lei ?i 500 lei pe tot parcursul procesului).

În dovedirea acţiunii civile, păr?ile civile, au solicitat administrarea probei cu martori şi au depus înscrisuri, probe care au fost încuviinţate de instanţă.

Păr?ile civile au depus documente justificative pentru cheltuielilor efectuate cu  înmormântarea, pomenirea, respectarea tradiţiilor creştineşti.

Principiul reparării integrale a prejudiciului guvernează răspunderea civilă delictuală, iar în cazul uciderii din culpă autorul producerii accidentului rutier poartă, pe lângă răspunderea penală, şi o răspundere civilă delictuală.

Instanţa reţine că în cauză sunt întrunite cumulativ cerinţele exercitării acţiunii civile, şi anume: infracţiunea săvârşită de inculpat a cauzat un prejudiciu material şi moral, existenţa legăturii de cauzalitate între infracţiune şi prejudiciul cerut a fi acoperit, caracterul cert al prejudiciului, prejudiciul nu a fost reparat.

Pretenţiile materiale sunt admisibile în măsura în care au fost probate cu documente justificative şi depoziţiile martorilor, în spe?ă, despăgubirile materiale reprezentând cheltuielile cu înmormântarea, parastasele ?i respectarea tradi?iilor religioase efectuate până în prezent ?i pretinse de păr?ile civile U. I., M. A. ?i P. N., au fost dovedite integral cu înscrisurile depuse la dosar ?i depozi?iile martorilor U. M., N. E., F. G..

Astfel, în ce priveşte cheltuielile efectuate cu înmormântarea, monumentul funerar, parastasele, pentru respectarea tradiţiilor creştineşti pe care le implică un asemenea eveniment, depoziţiile martorilor se coroborează cu actele depuse la dosar, din care rezultă eforturile financiare suportate de copiii victimei, acestea ridicându-se la suma de anual la suma de circa 10.000 lei(făcând un calcul al cheltuielilor globale, pentru cei 5 ani, calcula?i de la data producerii tragicului eveniment, ar rezulta o sumă de circa 50.000 lei, ori păr?ile civile pretins suma globală de 41.000 lei, reprezentând daunele materiale, ceea ce demonstrează juste?ea preten?iilor formulate).

Din probele administrate a rezultat contribu?ia diferită a celor trei fra?i, copiii victimei, la cheltuielile efectuate cu înmormântarea, parastasele, M. A., care era plecată în Italia, suportând într-un procent mai mare costurile pe care le-a implicat respectivul eveniment, cum de altfel s-a precizat ?i în cererea de constituire de parte civilă. A?a fiind, instan?a va acorda despăgubirile materiale dovedite, în sumă globală de 41.000 lei în raport de cererile formulate de fiecare dintre păr?ile civile U. I.(suma de 6500 lei), M. A.(suma de 28.000 lei), P. N.(suma de 6500 lei).

Referitor la sumele pretinse pentru cheltuielile viitoare pe care le vor efectua păr?ile civile întru respectarea ritualurilor religioase pentru perioada ce a mai rămas până la comemorarea a 7 ani de la deces, instan?a apreciază că acest prejudiciu viitor ţine exclusiv de tradiţie, de modul cum fiecare persoană înţelege să respecte acest tip de ritual, care poate presupune costuri financiare a căror evaluare nu poate fi în mod obiectiv stabilită, spre deosebire de cheltuielile efectuate până la acest moment, care sunt inerente unui asemenea eveniment şi care sunt cert de cuantificat.

Totuşi, pentru a se asigura o justă reparaţie, instanţa va ţine seama de solicitarea părţilor civile atunci când va aprecia cuantumul daunelor materiale, astfel încât să ofere o alinare a suferinţei pe care au suportat-o acestea prin pierderea intempestivă a mamei, acordând o compensare materială care să ofere siguran?a că rânduielile bisericeşti, pentru odihna sufletului celui decedat, se vor împlini conform învăţăturii creştine.

În privin?a persoanelor care au voca?ie la despăgubiri, legea civilă instituie o prezum?ie privind existen?a prejudiciului moral pentru anumite categorii de persoane. Astfel, potrivit art. 1391 cod civil, în caz de deces, la stabilirea preten?iilor nepecuniare, durerea încercată prin moartea victimei, va putea fi prezumată pentru ascenden?ii direc?i(de gradul I), descendenţii, fra?ii ?i surorile, so?ul victimei precum ?i pentru oricare altă persoană care, la rândul ei, ar putea dovedi existen?a unui asemenea prejudiciu.

Pornind de la aceste considerente legale, coroborate cu dispozi?iile art.19 alin.5 cod procedură penală, potrivit cu care repararea prejudiciului material ?i moral se face potrivit dispozi?iilor legii civile, instan?a urmează că constate că în cauză copiii ?i nepo?ii victimei, sunt îndreptă?it la acordarea de daune morale, având calitatea procesuală de păr?i civile.

Efectul despăgubirilor pentru prejudiciul nepatrimonial suferit vizează strict alinarea suferin?ei pricinuite prin vătămarea rela?iilor afective ca urmare a decesului persoanei apropiate din familie, mama, respectiv bunica minorilor ce se aflau în grija sa ?i care au rămas lipsi?i de ocrotirea acesteia.

Accidentul de circulaţie produs din culpa inculpatul S. V.S.soldat cu decesul mamei, respectiv bunicii păr?ilor civile a fost un eveniment de viaţă cu consecinţe psihologice, morale şi economice profunde ?i ireversibile, schimbând în mod radical cursul vie?ii acestora.

Atât copiii, cât ?i nepo?ii victimei, pe care aceasta îi avea în grijă, au suferit traume emo?ionale şi au suportat cu greu durerea încercată prin pierderea intempestivă unei persoane dragi ?i apropiată din familie, cu atât mai mult cu cât aceasta era o femeie activă, un adevărat stâlp al familiei, copiii fiind deplin asigura?i că în lipsa lor, care erau pleca?i la muncă, minorii sunt îngriji?i ?i ocroti?i. 

Martorii audia?i au caracterizat-o pe victimă ca o persoană demnă de apreciere, iar în privin?a rela?iilor dintre aceasta ?i copii, respectiv nepo?i, se bazau pe afec?iune reciprocă, victima fiind preocupată de supraveghereaîngrijirea nepo?ilor.

La aprecierea cuantumului prejudiciului moral, care presupune o analiză a tuturor consecin?elor negative ?i a implica?iilor asupra vie?ii personale, sociale, ale păr?ilor civile, se vor avea în vedere atât rela?iile persoanelor prejudiciate cu  persoana decedată, impactul psihologic ca urmare a pierderii suferite, vârsta celor trei nepo?i, precum ?i caracterul rezonabil al daunelor morale, care să aline suferinţa şi să îndeplinească funcţia compensatorie.

Instan?a, a analizat, pentru mai o bună apreciere a nivelului despăgubirilor cu caracter nepatrimonial, studiul privind practica na?ională ?i europeană în materia daunelor morale suferite ca urmarea vătămării sănătă?ii ?i a integrită?ii corporale ori a decesului persoanelor produse prin accidente de vehicule, cuprins în GHIDUL PENTRU SOLU?IONAREA DAUNELOR MORALE editat sub egida Fondului de Protec?ie a Victimelor Străzii.

Având în vedere aceste considerente, constatând că sunt îndeplinite condi?iile angajării răspunderii civile delictuale, pentru fapta proprie a inculpatului, respectiv a păr?ii responsabile civilmente, SC C…SA, pentru fapta culpabilă a inculpatului, instan?a va acorda despăgubiri morale păr?ilor civile astfel: câte 45.000 lei daune morale către U. I., M. A., P. N.(copiii victimei) ?i la câte 20.000 lei cu titlu de daune morale către nepo?ii victimei: U. I. A., U. M. E.(care sunt fiii păr?ii civile U. I.) ?i M.I. R.(care este fiul păr?ii civile M.A.).

Instan?a va obliga în solidar pe inculpat ?i partea responsabilă civilmente la plata despăgubirilor materiale ?i morale, în cuantumul stabilit.

Cererea privind acordarea cheltuielilor judiciare formulată de păr?ile civile M. I., M. A. ?i P.N. este întemeiată, sumele pretinse fiind dovedite cu înscrisurile depuse la dosar, astfel că instan?a va obliga, în baza art.276 cod procedură penală pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C.. SA la plata sumei de 7996,1 lei, cu acest titlu. 

Re?inând culpa procesuală a inculpatului, instan?a îl va obliga pe acesta la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte ac?iunea formulată de păr?ile civile.

Obligă pe inculpatul S. V. S., fiul .., la plata despăgubirilor civile către păr?ile civile, astfel: suma de 6.500 lei cu titlu de daune materiale ?i 45.000 lei daune morale către U. I.(fiul victimei), , suma de 20.000 lei daune morale către U.I. A. prin reprezentant legal U. I.(nepotul victimei), cu acelaşi domiciliu, suma de 20.000 lei daune morale către U. M.E. prin reprezentant legal U. I. prin reprezentant legal U. I. (nepoata victimei), suma de 20.000 lei daune morale către M. I. R. prin reprezentant legal U. I.(nepotul victimei), suma de 6.500 lei daune materiale ?i 45.000 lei daune morale către P. N., suma de 28.000 lei daune materiale ?i 45.000 lei daune morale către M. A.(fiica victimei), din ….

Obligă pe inculpat în solidar cu partea responsabilă civilmente SC C.. SA la plata cheltuielilor judiciare efectuate de păr?ile civile M. I., M. A. ?i P. N. în cuantum de 7996,1 lei.

Obligă pe inculpat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronun?ată în ?edin?ă publică astăzi, 24 iunie 2015.

Preşedinte,Grefier,

R. B.I. M. T.