Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii. Contestaţie după achitarea amenzii

Decizie 33 din 12.05.2015


Prin sentinţa penală nr. 53/03.04.2015 Judecătoria R. a admis cererea formulată de petentul B.R.I.

În temeiul art. 64 Cod penal şi 560 Cod procedură penală a dispus înlocuirea amenzii penale în cuantum de 3000 de lei (200 de zile-amedă) aplicată condamnatului B.R.I. prin sentinţa penală definitivă nr. 16 din 29.01.2015 pronunţată de Judecătoria R. , cu prestarea a 200 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii a dispus să se  efectueze la Primăria Mun. R. sau la Primăria com. V. jud. Teleorman.

A dispus comunicarea hotărârii Serviciului de Probaţiune.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că din referatul întocmit de Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei R. şi din înscrisurile depuse la dosar, rezultă  că prin sentinţa penală definitivă nr. 16/29.01.2015 pronunţată în de Judecătoria R., inculpatul B.R.I. a fost condamnat, în baza art. 224 alin.1 Cod penal cu aplic art.396 alin.10 Cod procedură penală la pedeapsa de 105 zile-amendă , stabilindu-se suma corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 15 lei,  inculpatul urmând să plătească statului amenda penală în valoare de 1575 lei.

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 193 alin.2 Cod penal cu aplic art.396 alin.10 Cod procedură penală inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 165 zile-amendă, stabilindu-se suma corespunzătoare unei zile-amendă la valoarea de 15 lei inculpatul urmând să plătească statului amenda penală în valoare de 2475 lei.

În baza art.38 alin.1, art.39 alin.1 litera c Cod penal  s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa amenzii penale de 3000 lei (compusă din pedeapsa amenzii penale cea mai grea, de 2475 lei plus sporul de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, de 1575 lei amendă penală).

Sentinţa a rămas definitivă la data de  16.02.2015 , prin neapelare, dată la care au fost întocmite lucrările de executări penale.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi din datele privind situaţia materială a condamnatului obţinute potrivit art. 23 alin. (4) din Legea 253/2013 rezultă  că acesta nu deţine teren agricol în proprietate, nu realizează venituri din alte surse proprii sau din surse autorizate de lege şi are un copil minor în vârstă de o lună.

În aceste condiţii, instanţa a constatat că este îndeplinită condiţia referitoare la imposibilitatea executării pedepsei amenzii, imposibilitate neimputabilă condamnatului, deoarece nu are venituri şi nici alte bunuri.

De asemenea, sunt îndeplinite şi celelalte cerinţe prevăzute de art. 64 Cod procedură penală întrucât acesta şi-a exprimat consimţământul de a executa munca în folosul comunităţii.

S-a constatat că cererea formulată de petent  este întemeiată, urmând a fi admisă, în baza art. 560 Cod procedură penală şi a art. 64 Cod penal.

Având în vedere că unei zile amendă îi corespunde o zi de muncă , conform disp. art. 64 alin.1 Cod penal, instanţa de fond a dispus înlocuirea pedepsei amenzii în valoare de 3000 lei cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru o durată de 200 de zile,

La stabilirea numărului de zile de muncă în folosul comunităţii s-au avut în vedere art.38 alin.1, art.39 alin.1 litera c Cod penal (165 de zile +1/3 din 105 =200 de zile)

Instanţa a dispus ca executarea muncii neremunerate în folosul comunităţii să se facă la una dintre următoarele entităţi din comunitate: Primăria Mun. R. sau la Primăria com. V. jud. Teleorman, urmând ca serviciul de probaţiune să stabilească în concret în care din cele două  instituţii urmează a se executa obligaţia şi tipul de activitate ce va fi prestată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie petentul, pe motiv că nu mai doreşte înlocuirea amenzii penale cu munca în folosul comunităţii, întrucât, la data de 15.04.2015 a achitat întreaga amendă de 3000 lei la care fusese obligat prin sentinţa penală nr. 16/29.01.2015 a Judecătoriei R.

În aceste condiţii, tribunalul constată incidente prevederile art. 64 alin. 4 Cp., conform cărora executarea muncii în folosul comunităţii încetează prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate.

Astfel, se va admite contestaţia formulată de condamnatul Badea Remus Ion, împotriva sentinţei penale nr. 53/03.04.2015 a Judecătoriei R.

În baza art. 64 alin. 4 Cp., se dispune încetarea executării a 200 zile muncă neremunerată în folosul comunităţii de către condamnatul B.R.I executare dispusă prin sentinţa sus-menţionată, prin plata amenzii de 3000 lei aplicată condamnatului conform sentinţei penale nr. 16/29.01.2015 a Judecătoriei R., urmând ca prezenta decizie să fie comunicată Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Teleorman.