Trafic de droguri

Sentinţă penală 87 din 10.05.2012


Dosar nr. 1190/89/2012

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR. 87

Şedinţa publică de la 10 Mai 2012

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE :

Grefier :

Ministerul Public reprezentat de procuror

din cadrul D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Vaslui 

Pe rol, la ordine, se află spre soluţionare, cauza penală privind pe inculpaţii:

- L – B M,  fără antecedente penale, trimis în judecată pentru  săvârşirea infracţiunilor  de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004; 

- V A, fiul lui, trimis în judecată pentru  săvârşirea infracţiunilor  de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004; 

- C I,  actualmente deţinut în Penitenciarul Iaşi, cu antecedente penale, trimis în judecată pentru  săvârşirea infracţiunilor  de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, au lipsit inculpaţii.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică de la 09 mai 2012 şi s-au consemnat în încheierea de şedinţă aferentă, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

La cererile formulate de inculpaţii V A şi L-B M de a se amâna pronunţarea pentru a depune la dosar concluzii scrise, s-a amânat pronunţarea pentru termenul de azi, când, deliberând,

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 17 aprilie 2012, sub nr. 1190/89/2012, a fost înregistrat rechizitoriul nr. 58/D/P/2011 din 10 aprilie 2012 al Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaţilor L – B M, V A şi C I pentru săvârşirea, de către fiecare dintre aceştia, a infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal.

Totodată, s-a dispus, în temeiul art. 11 alin. 1 lit. b) Cod de procedură penală raportat la art. 10 lit. d) Cod de procedură penală, scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuiţii:

•M A, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 2 alin. 1 şi  art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modif. prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal;

•D A, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr.  143/2000, modif. prin Legea nr. 522/2004;

•AM, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 modif. prin Legea nr. 522/2004;

•Ţ A, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 modif. prin Legea nr. 522/2004.

În fapt, prin actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut în sarcina inculpaţilor L – B M V A şi C I că, în perioada ianuarie-martie 2012, au oferit, spre vânzare şi consum, droguri de risc şi au deţinut astfel de substanţe interzise de lege, în vederea consumului propriu.

La termenul de judecată din 9 mai 2012, instanţa a adus la cunoştinţă inculpaţilor L–B M, VA şi C I modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, respectiv introducerea art. 320 indice 1 Cod de procedură penală privind procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

În aceeaşi şedinţă publică, inculpaţii L–BM, VA şi CI au fost audiaţi, conform dispoziţiilor art. 320 indice 1 alin. 3 Cod de procedură penală, indicând faptul că recunosc în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei, că solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunosc şi le însuşesc şi că doresc doar încuviinţarea probei cu înscrisuri în circumstanţiere (filele 61-63 dosar instanţă).

În cadrul probei cu înscrisuri în circumstanţiere încuviinţată, inculpaţii au depus caracterizări.

La solicitarea instanţei, conform dispoziţiilor art. 330 Cod de procedură penală, au fost ataşate: fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor L–BM, VA şi CI precum şi Ordonanţa nr. 33/D/P/2008  din 23.02.2009 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava (filele 46-51) şi rechizitoriul nr. 514/P/2007 din 24.01.2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi (filele 52-56).

Analizând probele administrate precum şi actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În luna ianuarie 2012, inculpatul LB M a procurat droguri de risc şi anume rezină de cannabis (cunoscut în denumirea populară sub numele de haşiş), pe care s-a hotărât să le pună în vânzare şi să le ofere spre consum, în special prietenilor săi din municipiul H, judeţul Vaslui, localitatea sa de domiciliu.

Pentru a îşi pune în aplicare hotărârea infracţională, L B M l-a contactat pe inculpatul V A, căruia i-a propus ca drogurile de risc pe care le procura, să le pună el în vânzare, iar sumele de bani astfel obţinute să fie împărţite, propunere cu care acesta din urmă a fost de acord.

Cu privire la acest aspect, inculpatul VA a declarat în cursul urmăririi penale: „Anul acesta…L B M …mi-a spus că are haşiş. Mi-a arătat o substanţă solidă, de culoare maro, sub formă de baton…mi-a arătat drogurile pentru a-mi da şi mie în vederea consumului propriu…” (f. 40).

Începând cu luna ianuarie şi până în luna martie 2012, când activitatea infracţională a fost întreruptă de către organele de urmărire penală, inculpatul V A a pus în vânzare cantităţi de droguri de risc, care erau procurate de către inculpatul L B M.

V A era cel care deţinea drogurile la locuinţa sa şi era contactat de către diverşi consumatori ce cumpărau, contra sumei de 50 lei/gr., diferite cantităţi de droguri. Cumpărătorii de droguri erau persoane cunoscute şi apropiate inculpaţilor L B M şi VA, persoane de încredere.

Existau situaţii când consumatori de droguri nu erau cunoscuţi de către  cei doi inculpaţi, caz în care aceştia apelau la inculpatul C I care le intermedia cumpărarea de droguri de risc. Acesta cumpăra drogurile de la inculpatul LB M, prin intermediul lui V A, droguri ce erau puse în vânzare către alţi consumatori, dar şi pentru consumul propriu al inculpatului C.

Inculpatul C I a  recunoscut că este consumator de  droguri  şi, deşi la începutul urmăririi penale a  susţinut că a cumpărat droguri de la o persoană necunoscută din municipiul H, cu ocazia discutării propunerii de arestare preventivă de către instanţa de judecată, în declaraţia pe care a dat-o  acesta a relatat: „ … am  cumpărat  droguri de la V A de două ori,… pe inculpatul M l-am sunat şi l-am întrebat dacă ştie pe cineva care are droguri de vânzare şi mi-a dat numărul lui A…”

În cauză, s-a dispus, prin ordonanţa procurorului din data de 10.01.2012, folosirea unui investigator sub acoperire şi a doi colaboratori, în vederea  procurării unei cantităţi de rezină de cannabis de la inculpatul C I.

Astfel, în ziua de 10.01.2012, colaboratorul sub numele de cod… s-a întâlnit în municipiul H cu inculpatul C I,  care oferea  spre vânzare o cantitate de droguri cu suma de 50 lei.

În baza  autorizaţiei  emisă de către procuror, a  fost cumpărată o cantitate de 0,4 grame de rezină de cannabis, care a făcut obiectul constatării tehnico - ştiinţifice nr. 2588.012 din 16.01.2012. În urma analizării, s-a constatat că substanţa  cumpărată de colaborator de la inculpatul C I conţine tetrahidrocannabinol,  substanţă  psihotropă  biosintetizată de planta cannabis, rezină de cannabis ce face parte din tabelul anexă nr. 3 din Legea nr. 143/2000.

În ziua de 27.01.2012, colaboratorii au efectuat o nouă cumpărare  autorizată de droguri de risc de la inculpatul C I, fiind astfel cumpărată o cantitate de 0,4 grame rezină de cannabis (astfel cum rezultă din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 2.588.044 /01.02.2012  întocmit de I.G.P.R. – B.C.C.O. Iaşi – Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor).

În urma supravegherii activităţii, s-a stabilit că inculpatul C I a  trimis un intermediar la un bloc din apropiere, situat pe strada Şcolii din municipiul H, unde a primit o cantitate de droguri de la o persoană, identificată ulterior ca fiind inculpatul V A, care într-adevăr locuieşte, fără forme legale, în municipiul H,.

Inculpatul V A a recunoscut că i-a vândut inculpatului C I o  cantitate de droguri de risc, relatând: „ … în luna ianuarie anul curent, am fost contactat de o persoană pe nume C prin telefon şi mi-a cerut să-i vând o cantitate de haşiş… i-am vândut lui C I  aproximativ 1 (un) gram cu suma de 50 lei…” (f. 40), precizând  totodată că drogurile proveneau de la inculpatul L- B M.

Faptul că drogurile pe care le punea în vânzare inculpatul C I proveneau de la inculpaţii  L B M şi V  A este confirmat şi de martorul audiat în condiţiile art. 86 ind. 1 alin. 1 şi 2 Cod de procedură penală. Acesta a declarat că inculpaţii ofereau spre vânzare şi consum droguri de risc în municipiul H, iar inculpatul L B M era însoţit de inculpatul V A, atunci când punea în vânzare drogurile.

În sensul că inculpatul L B M era persoana din „umbra” inculpatului V A şi că prin intermediul acestuia erau puse în vânzare drogurile de risc este şi faptul că, din verificarea listingului postului telefonic  folosit de către inculpatul C I, a rezultat că în zilele de 10.01.2012 şi 27.01.2012, date la care au fost efectuate cumpărările autorizate, acesta a fost contactat de inculpatul L B M.

În cauză, s-a dispus interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice efectuate de către inculpaţi, în baza autorizaţiilor emise de către Tribunalul Vaslui. Analiza convorbirilor telefonice efectuate de către cei trei inculpaţi a scos în evidenţă faptul că inculpatul L B M era cel care coordona întreaga activitate de punere în vânzare de droguri de risc pe raza municipiului H, în sensul că era contactat telefonic de către consumatorii de droguri, iar apoi aceştia, având acordul prealabil al inculpatului, îl contactau pe inculpatul V A de la care preluau efectiv drogurile.

În cursul urmăririi penale, cu ocazia audierii, inculpatul L B M,  nu a recunoscut că a pus în vânzare droguri de risc, nici personal şi nici prin intermediul inculpatului V A.

Declaraţia inculpatului V A şi declaraţiile martorilor R A şi C C infirmă declaraţiile inculpatului L B M.

Astfel,  martorul C C a declarat: ”… ne-am întâlnit în parc cu L B M  care avea  haşiş asupra sa şi a făcut ţigări pe care le-am fumat  eu, C I şi L B M… eu  personal am fost  doar de 4 – 5 ori cu CI în parcul Cuza Vodă când ne-am întâlnit  cu L B M  pe care-l suna înainte şi am consumat împreună haşiş”(f. 52 dosar de urmărire penală).

Martorul R A a declarat că inculpatul L B M  i-a vândut haşiş cu suma de 40 lei.

Deşi inculpatul L B M nu a recunoscut faptele comise, cu ocazia  discutării  de instanţa de judecată  a propunerii de arestare preventivă, în ultimul cuvânt, acesta a precizat  că nu a făcut trafic de droguri şi nici nu a obţinut profituri şi drogurile au fost doar pentru consumul propriu. Deşi aceste susţineri nu au fost făcute în cadrul unei declaraţii, indirect, inculpatul a recunoscut că a deţinut droguri de risc.

Inculpatul CI a declarat, în faza de urmărire penală, că este consumator de droguri, dar că nu a pus în vânzare astfel de substanţe interzise. Relatările inculpatului sunt combătute atât de declaraţiile martorilor, care confirmă activitatea sa de deţinere de droguri de risc în vederea  consumului propriu, cât şi  activitatea de oferire spre vânzare şi consum de rezină de cannabis, material probator ce se coroborează cu conţinutul discuţiilor telefonice purtate între inculpaţi şi activităţile desfăşurate cu ocazia cumpărării autorizate de droguri de risc de la inculpat.

Inculpaţii  desfăşurau activităţi în mod conspirat, în sensul că puneau în vânzare drogurile doar cunoscuţilor, într-un cerc restrâns de prieteni, toată  activitatea de oferire spre vânzare a drogurilor de risc fiind monitorizată de către inculpatul L B M.

Drogurile erau puse în vânzare de către inculpatul V A, după ce  îşi exprima  acordul  inculpatul L B M, fapt ce rezultă din  analiza  conţinutului convorbirilor telefonice.

La data de 29.03.2012, s-a dispus efectuarea de percheziţii domiciliare la  locuinţele inculpaţilor. La locuinţa inculpatului C I a fost găsită şi ridicată o cantitate de 0,6 grame rezină de cannabis (Raport de  constatare  tehnico – ştiinţifică nr. 2.588.141 /29.03.2012).

Cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, inculpatul C I a declarat că drogurile le-a cumpărat de la o persoană necunoscută, însă ulterior a recunoscut că proveneau de la inculpatul V A.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală care stipulează că „probele nu au valoare prestabilită. Aprecierea fiecărei probe se face de organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată în urma examinării tuturor probelor administrate în scopul aflării adevărului”, precum şi dispoziţiile art. 75 Cod procedură penală conform cărora ”declaraţiile părţii vătămate… făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte sau împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză”. 

La termenul de judecată din 9 mai 2012, inculpaţii L–BM, VA şi CI au recunoscut în totalitate faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei şi au solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care au indicat că le cunosc şi le însuşesc.

Instanţa a luat în considerare doar parţial declaraţiile inculpaţilor L–BM, VA şi CI, din faza de urmărire penală, în măsura în care s-au coroborat cu restul materialului probator administrat în faza de urmărire penală, precum şi cu declaraţiile acestora din faţa instanţei de judecată.

În drept, faptele inculpatului L B M care, în perioada ianuarie-martie 2012, a oferit, spre vânzare şi consum, droguri de risc şi a deţinut astfel de substanţe interzise de lege, în vederea consumului propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal.

Faptele inculpatului V A care, în perioada ianuarie-martie 2012, a oferit, spre vânzare şi consum, droguri de risc şi a deţinut astfel de substanţe interzise de lege, în vederea consumului propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal.

Faptele inculpatului C I care, în perioada ianuarie-martie 2012, a oferit, spre vânzare şi consum, droguri de risc şi a deţinut astfel de substanţe interzise de lege, în vederea consumului propriu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 33 lit. a) Cod penal.

Sub aspectul laturii subiective, Tribunalul reţine săvârşirea infracţiunilor cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a) Cod penal.

Inculpaţii L–BM, VA şi CI, în deplină cunoştinţă de cauză şi asistaţi de apărătorii aleşi, au arătat că înţeleg să urmeze procedura de judecată prevăzută de art. 320 indice 1 Cod de procedură penală, declarând că recunosc în totalitate faptele, astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, şi că solicită ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi le însuşesc.

Or, din probatoriul administrat în cauză rezultă, fără nici un dubiu, că inculpaţi L–BM, VA şi CI i, în perioada ianuarie-martie 2012, au oferit, spre vânzare şi consum, droguri de risc şi au deţinut astfel de substanţe interzise de lege, în vederea consumului propriu.

Referitor la încadrarea juridică a faptelor, Tribunalul arată că în cazul deţinerii de droguri, fără drept, în scopul încadrării juridice corecte a faptei, în dispoziţiile art. 2 sau în dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 143/2000 ori atât în dispoziţiile art. 2, cât şi în cele ale art. 4 din aceeaşi lege, trebuie să se stabilească dacă drogurile deţinute, fără drept, de inculpat erau destinate traficului ilicit sau consumului propriu ori atât traficului ilicit, cât şi consumului propriu.

Nici pentru reţinerea infracţiunii prevăzute în art. 2 şi nici pentru reţinerea infracţiunii prevăzute în art. 4 din Legea nr. 143/2000, nu se impune condiţia ca deţinerea de droguri, fără drept, să se prelungească în timp.

Pentru reţinerea infracţiunii prevăzute în art. 4 din Legea nr. 143/2000, nu este necesar ca descoperirea faptei să aibă loc în momentul în care inculpatul deţinea drogul, fără drept - deci anterior consumării acestuia, ci este obligatoriu să se probeze că inculpatul a deţinut drogul, fără drept, în vederea consumului propriu.

 În caz contrar, reţinerea infracţiunii prevăzute în art. 4 din Legea nr. 143/2000 ar fi posibilă numai în ipoteza prinderii în flagrant a inculpatului, ceea ce excede voinţei legiuitorului (a se vedea în acest sens I.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 2332 din 9 iunie 2011,.

Tribunalul arată şi că, în ipoteza în care ar fi apreciat că din probele administrate în cursul urmăririi penale nu ar fi rezultat că faptele există, că ele constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de inculpaţi, ar fi respins cererea celor trei inculpaţi ca judecata să aibă loc potrivit procedurii prevăzută de art. 320 indice 1 Cod de procedură penală, întrucât nu ar fi fost îndeplinită condiţia prevăzută de art. 320 indice 1 alin. 4 Cod de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin art. V din O.U.G. nr. 121/2011.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului L B M, rezultă că nu este cunoscut cu antecedente penale.. În faza de urmărire penală, nu a recunoscut faptele comise.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului V A,  reiese că prin Ordonanţa nr. 33/D/P/2008  din 23.02.2009 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava i s-a aplicat o amendă administrativă în cuantum de 1.000 lei pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi de art. 4 alin. 1  din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 33 lit. a) Cod penal. În faza de urmărire penală, a recunoscut parţial faptele comise.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului CI,  reiese că prin rechizitoriul nr. 514/P/2007 din 24.01.2008 a al Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi i s-a aplicat o amendă administrativă în cuantum de 100 lei pentru comiterea infracţiunii  prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 208 alin. 1 şi 4 Cod penal, art. 209 alin. 1 lit. a), g) şi i) Cod penal, cu aplicarea art. 75 lit. c) Cod penal. În faza de urmărire penală, a recunoscut parţial faptele comise.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor  L–BM, VA şi CI în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc prevăzută de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 şi deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, instanţa îi va condamna la o pedeapsă cu închisoarea în limitele prevăzute de textul incriminator.

La alegerea şi individualizarea pedepselor, care urmează a fi aplicate, instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal şi anume dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele pedepsei prevăzute de art. art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 şi de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, reduse conform art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală (închisoare de la 2 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, respectiv închisoare de la 4 luni la 1 an şi 4 luni), împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, gradul concret de pericol social, persoana inculpaţilor şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va avea în vedere şi: contribuţia concretă a fiecărui inculpat; perioadă scurtă de timp în care şi-au desfăşurat activitatea infracţională, cantitatea destul de redusă de droguri traficate şi consumate, precum şi de natura acestor droguri; atitudinea de recunoaştere a faptelor în faţa instanţei de judecată, ceea ce denotă o conştientizare a faptelor comise; vârsta inculpaţilor.

Faţă de considerentele anterior expuse, instanţa apreciază aşadar că scopul pedepsei, în egală măsură preventiv şi educativ, poate fi atins prin aplicarea următoarelor pedepse:

1. inculpatului L B M

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, va aplica inculpatului L – BM pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, va contopi pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se va socoti de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, va suspenda executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

Astfel, această atenţionare urmează a avea pentru inculpat semnificaţia unui avertisment serios asupra consecinţelor pe care le va suporta în eventualitatea nerespectării în viitor a legii şi a regulilor de convieţuire socială, nu numai în cursul termenului de încercare.

În baza art. 357 alin. 2) lit. b) Cod procedură penală, va menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, municipiul Huşi, fără încuviinţarea instanţei, măsură prevăzută de art. 145 Cod de procedură penală, dispusă în privinţa inculpatului prin decizia penală nr. 544/25.04.2012 a Curţii de Apel Iaşi, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa consideră că măsura răspunde exigenţelor art. 136 Cod de procedură penală, fiind necesară pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal în continuare.

În baza art. art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la 27.04.2012, inclusiv.

2. inculpatului V A

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, va contopi pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se va socoti de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii,va suspenda executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

Astfel, această atenţionare urmează a avea pentru inculpat semnificaţia unui avertisment serios asupra consecinţelor pe care le va suporta în eventualitatea nerespectării în viitor a legii şi a regulilor de convieţuire socială, nu numai în cursul termenului de încercare.

În baza art. 357 alin. 2) lit. b) Cod procedură penală, va menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, municipiul Huşi, fără încuviinţarea instanţei, măsură prevăzută de art. 145 Cod de procedură penală, dispusă în privinţa inculpatului prin decizia penală nr. 544/25.04.2012 a Curţii de Apel Iaşi, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Instanţa consideră că măsura răspunde exigenţelor art. 136 Cod de procedură penală, fiind necesară pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal în continuare.

În baza art. art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la 27.04.2012, inclusiv.

3. inculpatului C I

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, va aplica inculpatului  pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, va contopi pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se va socoti de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, va suspenda executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

Astfel, această atenţionare urmează a avea pentru inculpat semnificaţia unui avertisment serios asupra consecinţelor pe care le va suporta în eventualitatea nerespectării în viitor a legii şi a regulilor de convieţuire socială, nu numai în cursul termenului de încercare.

Conform art. 350 alin. 3) lit. b) Cod de procedură penală, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea executării sub supraveghere.

În baza art. 350 alin. 1, 3) lit. b) şi alin. 5) Cod procedură penală, va dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, arestat preventiv în baza mandatului de arestare preventivă nr. 13/U din 30.03.2012 emis de Tribunalului Vaslui în dosarul nr. 1015/89/2012, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză – măsură care se va comunica administraţiei locului de detenţie – Penitenciarul Iaşi.

În baza art. art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la zi.

Tribunalul a considerat că scopul pedepsei faţă de inculpaţii L–BM, VA şi CI poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia.

Această convingere este fundamentată pe circumstanţele personale ale inculpaţilor, respectiv vârsta acestora, perioadă scurtă de timp în care şi-au desfăşurat activitatea infracţională, cantitatea destul de redusă de droguri traficate şi consumate, precum şi de natura acestor droguri.

Instanţa constată că sunt îndeplinite şi celelalte condiţii impuse de art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal (pedeapsa rezultantă aplicată în prezenta cauză este de 2 ani închisoare; inculpaţii nu au mai fost anterior condamnaţi).

Executarea unei perioade de arest preventiv, condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii şi suspendarea executării acesteia reprezintă un avertisment suficient pentru fiecare dintre ei, în măsură să conducă la reeducarea lor, la formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, de valorile sociale ocrotite prin dispoziţiile legale ce incriminează infracţiunile pentru care a fost antrenată răspunderea penală şi să îşi conformeze conduita exigenţelor legii penale.

În baza art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004,  va confisca de la inculpatul C I cantitatea de 1,7 grame drog de risc - rezină de cannabis, ridicată de la acest inculpat cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 29 martie 2012.

Va dispune distrugerea drogurilor şi păstrarea de contraprobă, conform art. 18 alin. 1 din Legea 143/2000.

În baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat la art. 118 alin. 1 lit. e) Cod penal, va confisca de la inculpatul V A suma de 105 lei dobândită din valorificarea drogurilor, consemnată la C.E.C.  Bank – Sucursala Vaslui,.

În baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal, va confisca de la inculpatul L B M suma de 730 lei dobândită din valorificarea drogurilor, consemnată la C.E.C.  Bank – Sucursala Vaslui,.

Va menţine cu privire la aceste sume de bani măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţele nr. 58/D/P/2011 din 29.03.2012 a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui.

În baza art. 91 indice 3 alin. 7 Cod de procedură penală, va dispune arhivarea, în condiţiile prezentului articol, la rămânerea definitivă a hotărârii, a 4 D.V.D.-uri marca „Copyme”.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 raportat la art. 4, 5 şi 9 din Legea nr. 76/2008, va dispune, după rămânerea definitivă a hotărârii, prelevarea de probe biologice de la inculpaţii L–BM, VA şi CI în vederea introducerii profilurilor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, urmând ca, în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, să fie informaţi fiecare dintre inculpaţi că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Constatând culpa procesuală a inculpaţilor, in baza art. 189 şi art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, va obliga pe fiecare dintre inculpaţi L–BM, VA şi CI la plata a câte de 4.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1.Condamnă pe inculpatul L – B M,  la următoarele pedepse:

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

În baza art. 357 alin. 2) lit. b) Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, municipiul H, fără încuviinţarea instanţei, măsură prevăzută de art. 145 Cod de procedură penală, dispusă în privinţa inculpatului prin decizia penală nr. 544/25.04.2012 a Curţii de Apel Iaşi, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la 27.04.2012, inclusiv.

2.Condamnă pe inculpatul V A,  cu antecedente penale, domiciliat în, la următoarele pedepse:

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

În baza art. 357 alin. 2) lit. b) Cod procedură penală, menţine măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, municipiul H, fără încuviinţarea instanţei, măsură prevăzută de art. 145 Cod de procedură penală, dispusă în privinţa inculpatului prin decizia penală nr. 544/25.04.2012 a Curţii de Apel Iaşi, până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În baza art. art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la 27.04.2012, inclusiv.

3.Condamnă pe inculpatul C I,  actualmente deţinut în Penitenciarul Iaşi, cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

•2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de risc prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

•4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere de droguri de risc în vederea consumului propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr. 522/2004, cu aplicarea art. 320 indice 1 alin. 7 Cod de procedură penală.

În baza art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, modificată prin Legea nr.522/2004 raportat la art. 65 alin. 2, 3 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an, potrivit art. 53 pct. 2 lit. a) Cod penal.

În baza art. 33 lit. a) Cod penal, art. 34 lit. b) Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate în prezenta cauză, dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani de închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a şi lit. ”b” Cod penal pe o perioadă de 1 (un) an.

În baza art. 71 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal, pe durata executării pedepsei.

În baza art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, termen stabilit potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, potrivit dispoziţiilor art. 82 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, suspendă executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 359 alin. 1 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare stabilit.

În baza art. 350 alin. 1, 3) lit. b) şi alin. 5) Cod procedură penală, dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, arestat preventiv în baza mandatului de arestare preventivă nr. 13/U din 30.03.2012 emis de Tribunalului Vaslui în dosarul nr. 1015/89/2012, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză – măsură care se va comunica administraţiei locului de detenţie – Penitenciarul Iaşi.

În baza art. art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa de 2 (doi) ani de închisoare perioada reţinerii şi a arestării preventive de la 29.03.2012 la zi.

În baza art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004,  confiscă de la inculpatul cantitatea de 1,7 grame drog de risc - rezină de cannabis, ridicată de la acest  inculpat cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 29 martie 2012.

Dispune distrugerea drogurilor şi păstrarea de contraprobă, conform art. 18 alin. 1 din Legea 143/2000.

În baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat la art. 118 alin. 1 lit. e) Cod penal, confiscă de la inculpatul suma de 105 lei dobândită din valorificarea drogurilor, consemnată la C.E.C.  Bank – Sucursala Vaslui,

În baza art. 17 alin. 2 din Legea nr. 143 /2000, modificată prin Legea nr. 522/2004 raportat art. 118 alin. 1 lit. b) Cod penal, confiscă de la inculpatul suma de 730 lei dobândită din valorificarea drogurilor, consemnată la C.E.C.  Bank – Sucursala Vaslui,

Menţine cu privire la aceste sume de bani măsura sechestrului asigurător instituită prin Ordonanţele nr. 58/D/P/2011 din 29.03.2012 a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Vaslui.

În baza art. 91 indice 3 alin. 7 Cod de procedură penală, dispune arhivarea, în condiţiile prezentului articol, la rămânerea definitivă a hotărârii, a 4 D.V.D.-uri marca „Copyme”.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 raportat la art. 4, 5 şi 9 din Legea nr. 76/2008, dispune, după rămânerea definitivă a hotărârii, prelevarea de probe biologice de la inculpaţii L–BM, VA şi CI în vederea introducerii profilurilor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, urmând ca, în baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, să fie informaţi fiecare dintre inculpaţi că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza art. 189 şi art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţi L–BM, VA şi CI la plata a câte de 4.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru Ministerul Public şi pentru inculpaţii LB M şi V A şi de la comunicare pentru inculpatul C I.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 mai 2012.

Preşedinte,

Grefier,