Actiune in anulare

Sentinţă comercială 107 din 01.02.2010


Actiune in anulare

Prin  cererea  inregistrata la Tribunalul Olt  reclamanta AMT S I SPRL, a solicitat in contradictoriu cu SC C SA prin administrator special , SC A SA SLATINA,  si SC G C SRL– anularea biletelor la ordin seria  RNCB 3AA nr.0376644 in  valoare de 112.157,50 lei,  BO seria RNCB 3AA nr.0376643 in  valoare de 67.453,56 lei, BO seria  RNCB 3AA nr.0376641 in  valoare de 66.384,55 lei – emise  de SC A SA la ordinul SC C SA si  girate  in beneficiul  SC G C SRL, repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea platilor efectuate  de  catre SC A SA  catre SC G C SRL si obligarea  SC G C SRL sa restituie averii debitoarei SC C SA  -  a sumelor incasate.

Motivarea actiunii lichidatorului judiciar a vizat faptul ca  prin sentinta 368/l6.03.2009 pronuntata in dosarul nr. 5376/l04/2008 al Tribunalului Olt, s-a admis cererea creditorilor SC E U SA  Bucuresti, B T SA Sucursala Slatina, SC C A SA  Slatioara,  SC S SA Slatina, SC S 94 SA, iar in temeiul dispoz. art 33 alin 6 Leg. 85/206 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei debitoarei – astfel incat spetei ii sunt incidente dispoz.art. 80 alin l lit d leg. 85/2006.

Din analiza actelor contabile ale debitoarei s-a constatat ca  in ianuarie 2009 SC A SA in calitate de debitor a emis pentru plata sumelor restante datorate catre SC C SA biletele la ordin susmentionate girate de parata aflata in insolventa catre SC G C SRL , pentru stingerea unei datorii pe care la randul sau  debitoarea  o inregistra.

 Avandu-se in vedere momentul efectiv la care girarea biletelor  la ordin a intervenit si efectul  operatiunii  in cadrul procedurii,  fata de ceilalti creditori s-a invocat dispoz. art. 80 alin  l lit d Leg. 85/2006,  incadrandu-se in sintagma actelor de transfer de proprietate catre un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia, efectuate in cele l20 de zile anterior deschiderii procedurii, daca suma  pentru care  creditorul ar putea sa obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer. 

S-a motivat  ca intre SC A SA si  SC C SA au fost incheiate contractele de prestari servicii din 20.08.2008,  din 7.10.2008  emitandu-se facturile fiscala 0000866/16.02.2008,  nr. 0000889/3.l2.2008 ce trebuiau achitate in termen de 45 zile, emitandu-se astfel la  27.01.2009 B.O. pentru suma de  112.157,50 lei , si suma de 67.453,56 lei , iar din extrasele de cont BCR din  04.02.2009 a rezultat decontarea totala a BO, beneficiar  fiind  SC G C SRL .

 Tot intre parata SC A SA si SC  K–V SRL Baia  Mare s-a  incheiat contractul de prestari servicii din 7.07.2008, emitandu-se factura nr. 0000054/l9.l2.2008,  iar ca urmare a solicitarii si la ordinul SC  K–V SRL Baia  Mare -  SC A SA a emis la 27.0l.2009  BO pentru suma de 66.384,55 lei  iar din extrasul de cont BCR a rezultat ca la 5.02.2009 decontarea  totala a BO fusese evidentiata, beneficiar  fiind SC G C SRL.

Functie de  procedura emiterii B.O. – SC A SA a respectat prevederile legii 58/1934, iar girarea mai departe a BO in favoarea altui creditor – atrage  inaplicabilitatea sentintei pronuntate vis a vis de SC A SA si inexistenta responsabilitatii SC A SA de a verifica legalitatea girului.

Biletul la ordin fiind o promisiune de a plati , acesta poate fi transmis prin gir si garantat prin AVAL  - ori prin admiterea actiunii promovate , prejudiciata ar fi SC A SA intrucat a fost de buna credinta la emiterea Biletelor la ordin, iar  girarea efectiva a BO de catre debitoare fata de un alt creditor, nu constituie un prejudiciu fata de ceilalti  creditori din tabelul creantelor – notiunea biletului la ordin nesubstituindu-se actelor de transfer de proprietate,  respectiv neintrunind elementele actului fraudulos , BO fiind inscrisul prin care emitentul isi asuma obligatia personala si neconditionata sa plateasca beneficiarului creditor  o anumita suma de bani , la data fixa - scadenta si intr-un loc bine determinat.

Prin raportare la obiectul actiunii, actele atasate,  dispoz. art 80  alin l lit d Leg. 85/2006 – s-a adoptat  solutia respingerii exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive  ca neintemeiata, a  admiterii actiunii administratorului judiciar in contradictoriu cu intimatele .

S-a  dispus anularea  biletelor  la ordin seria  RNCB 3AA nr.0376644 in  valoare de 112.157,50 lei,  BO seria RNCB 3AA nr.0376643 in  valoare de 67.453,56 lei, BO seria  RNCB 3AA nr.0376641 in  valoare de 66.384,55 lei – emise  de SC ALRO SA la ordinul SC C SA si  girate  in beneficiul  SC G C SRL, repunerea partilor in situatia anterioara  in sensul obligarii  SC G C SRL sa restituie averii debitoarei SC C SA  -  a  contravalorii biletelor  la ordin de 245.995,6 lei.

Respingerea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive invocata de SC A SA  rezida in faptul ca respectiva parata  a emis biletele la ordin a caror nulitate se solicita  si a virat efectiv sumele pe care le datora catre SC C SA, in speta  SC  K–V SRL Baia  Mare ( in temeiul  clauzelor contractului de prestari servicii ) direct in contul SC G C SRL – creditor al societatii in insolveta SC C SA. 

Avandu-se in vedere  consecintele  petitoriului privind repunerea partilor in situatia anterioara, in speta obligarea  SC G C SRL – sa restituie averii debitoarei  - sumele incasate, ca efect al girului, opozabilitatea  hotararii fata de emitentul biletului la ordin  se impune, parata SC A SA avand calitate procesuala pasiva. 

Dispoz art. 80 alin l leg. 85/2006 prevad ca administratorul judiciar poate introduce la judecatorul sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale catre terti si pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise si a valorii prestatiilor executate, realizate de debitor , in speta  lit. d -  prin acte  de transfer de proprietate catre un creditor  pentru stingerea unei datorii anterioare sau in folosul acestuia,  efectuate in cele l20 de zile anterioare deschiderii procedurii, daca suma  pe care creditorul ar putea sa o obtina in caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer.

 Biletul la ordin  este calificat  de judecatorul sindic  ca si act incheiat intre  emitentul SC A SA si debitoarea SC C SA , respectiv  SC  K–V SRL Baia  Mare , ori parata aflata in insolventa, a transmis, in favoarea altui creditor al sau, prin efectul girului, drepturile de creanta  pe care debitoarea  SC CONCIS SA le avea fata de debitorul  emitent SC A SA si  prin raportare  la data deschiderii procedurii generale a insolventei – l6.03.2009 - este cert ca transferul dreptului de creanta a intervenit in cele l20 de zile anterior deschiderii procedurii.

Intentia  SC C SA de a stinge cu prioritate  debitul  fata de creditorul  SC G C SRL rezida in efectele prejudiciabile pentru ceilalti creditori, in speta pentru creditorii cu creante garantate si bugetare, al caror drept de recuperare al creantelor este afectat prin recuperarea cu prioritate de creditorul chirografar al creantelor cedate.

Promovarea actiunii  in anulare a B.O nu are suport in existenta unor acte frauduloase emise de catre SC A SA ci tinde la anularea efectelor acestor instrumente de plata  pe care le-au produs in randul  creditorilor  debitoarei  - prin girarea  acestora  catre unul din  creditorii chirografari, in vederea stingerii unei datorii mai vechi, in intervalul de l20 de zile anterior deschiderii procedurii de insolventa.

Restabilirea situatiei anterioare impune ca  SC G C SRL sa restituie averii debitoarei suma incasata cu prioritate, aceasta avand  posibilitatea de a se inscrie la masa credala – si nu  confera obligativitatea SC A SA  de a se inscrie la masa credala, aceasta ultima parata nesuportand nici un prejudiciu  - demersul administratorului judiciar avand  ca prioritate  maximizarea  averii debitoarei si anularea platii  preferentiale facuta in dauna  celorlalti creditori. 

Data publicarii pe portal : 25.02.2010