Îndreptarea erorii materiale în temeiul art. 281 Cod procedură civilă.

Decizie 239/R din 16.03.2011


Procedura prevazuta de art. 281 Cod procedura civila are în vedere situatii în care instanta este supusa unei erori materiale, acestei notiuni fiind circumscrise si omisiunile instantei cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor si nicidecum omisiunea de a se pronunta asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu, pentru care e prevazut remediul procesual cuprins în dispozitiile art. 2812 Cod procedura civila.

Decizia civila nr.239 /R din 16.03.2011

Prin încheierea civila pronuntata de Judecatoria Sighetu Marmatiei la 7 decembrie 2010 în dosarul nr. 3437/307/2010 s-a dispus îndreptarea erorii  materiale  strecurate în dispozitivul sentintei civile nr. 1271 din 20 aprilie 2010, a Judecatoriei Sighetu Marmatiei,  formulata de pârâtul M. C., în sensul ca obliga reclamanta  L. D. M. sa plateasca pârâtului cheltuieli de judecata în cuantum de 1.000 lei.

Restul dispozitiilor hotarârii au ramas nemodificate.

În considerentele încheierii s-a retinut ca prin cererea  înregistrata sub dosar nr. 3437/307 din 30.11.2010 pârâtul M. C.  a  solicitat instantei îndreptarea  erorii materiale strecurate în  dispozitivul sentintei civile nr.1271 din 20 aprilie 2010 a  Judecatoriei Sighetu Marmatiei,  în sensul de a obliga pe reclamanta L.D. M.la plata cheltuielilor de judecata.

Instanta  verificând  sentinta civila nr. 1271 din 20 aprilie 2010 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, a constatat ca  într-adevar din eroare  în dispozitivul acestei hotarâri judecatoresti  nu s-a trecut si faptul ca instanta a obligat-o pe  reclamanta sa-i plateasca pârâtului suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, desi în considerente s-a retinut acest lucru.

Fata de cele de mai sus, în temeiul dispozitiilor art.281 C.pr.civ. instanta  a admis cererea.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâta L. D. M.solicitând modificarea în totalitate a încheierii în sensul respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale.

În motivarea cererii de apel s-a aratat ca încheierea pronuntata este nelegala si netemeinica, recurenta neputând fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, atâta timp cât în dosarul nr. 3437/307/2009 a avut aceeasi calitate în cauza ca si fostul sot.

Recursul este fondat.

Nici în minuta si nici în dispozitivul sentintei civile nr. 1271/20 aprilie 2010 instanta nu se pronunta cu privire la solicitarea pârâtului de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

Aceasta omisiune a instantei putea fi remediata fie pe calea procedurii prevazuta de art. 2812 Cod procedura civila (la care a si apelat de altfel pârâtul, însa cererea i-a fost respinsa ca tardiv introdusa), fie pe calea apelului.

Procedura prevazuta de art. 281 Cod procedura civila are în vedere situatii în care instanta este supusa unei erori materiale, acestei notiuni fiind circumscrise si omisiunile instantei cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor si nicidecum omisiunea de a se pronunta asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu, pentru care e prevazut remediul procesual cuprins în dispozitiile art. 2812 Cod procedura civila.

Pentru aceste considerente, neaflându-se în situatia unei erori materiale, cererea pârâtului de îndreptare a erorii se impune a fi respinsa.