Dispozitiile art. 315 Cod procedura civila sunt dispozitii imperative.

Decizie 854/R din 14.10.2009


În rejudecare instanta de fond nu poate depasi limitele investirii sale, potrivit art. 315 C.pr.civ. „în caz de casare, hotarârea instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate ... sunt obligatorii pentru judecatorii fondului”.

Decizia civila nr. 854/R din 14.10.2009

Prin sentinta civila 1244 din 13.05.2009 pronuntata în dosarul 2761/307/R/2008 Judecatoria Sighetu Marmatiei admite plângerea formulata de petentii C. G., M. M., C. D. în contradictor cu Comisia Judeteana Maramures si Comisia locala Sighetu Marmatiei de aplicare a legilor fondului funciar si în consecinta anuleaza hotarârea nr. 1458/C/30.07.2007, emisa de Comisia judeteana Maramures de aplicare a legilor fondului funciar si dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea petentilor pentru suprafata de 7194 mp teren situat în Sighetu Marmatiei la locul numit „Lascut” înscris în CF 5086 nr. top. 3581/6 si nr. top. 3584/1.

Instanta de fond retine ca prin sentinta civila nr. 869/02.04.2008 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, a fost respinsa plângerea petentului C.G., prin care a solicitat reconstituirea suprafetei de 0,7194 mp, invalidata prin Hotarârea nr. 1458/C/2007, pe motiv ca petentul nu a facut dovada ca detinea terenul în momentul preluarii de catre C.A.P.

Decizia de casare nr. 798/R/02.07.2008, a dispus suplimentarea probatiunii cu o expertiza topografica pentru identificarea terenului pe care îl foloseste.

La fila 39, petentul a depus „ concluzii scrise „ prin care a aratat ca solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 7194 mp, teren situat în Sighetu Marmatiei, în locul numit „ Lascut”, dintre vecinii: hotar Tisa, Maris Maricica, Iura Ioan,Tântas Maria, înscris în c.f. nr.5086, cu nr. top.3581/6 si 3584/1, care a format proprietatea tabulara a bunicilor. Prin contractul încheiat la 26.11.1919, proprietarii au vândut bunicilor petentului terenul, care în baza acestuia si-a înscris dreptul de proprietate în cartea funciara.

Petentul mai arata ca s-a retinut gresit prin sentinta casata, ca nu a facut dovada calitatii de mostenitor, respectiv nepot dupa proprietarii tabulari, respectiv ca terenul a fost vândut anterior de catre proprietarii susmentionati, altor persoane.

La fila 34, petentul a depus o Nota de Constatare, întocmita de expert tehnic judiciar, prin care a fost identificat si masurat terenul, fiind întocmita si o schita a acestuia.

Analizând probele de la dosar, cererea de reconstituirea, înscrisul intitulat „ contract provizoriu”, actele de stare civila coroborate cu extrasul de carte funciara nr.5086, cu nr. top.3581/6 si 3584/1, instanta considera plângerea petentului întemeiata având în vedere dispozitiile art. 8-13 din Legea 18/1991, republicata, astfel ca va fi admisa potrivit dispozitivului hotarârii.

Împotriva sentintei a declarat recurs petentul C.G. solicitând modificarea în parte a sentintei în sensul respingerii plângerii privind pe petentii C.P. si M.M. si mentinerea restului dispozitiilor sentintei.

Instanta a respins plângerile petentilor C. P. si M.M. iar cu privire la petentul C.G. respingerea plângerii s-a datorat faptului ca au lipsit acte doveditoare a dreptului de proprietate.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petentul C. G.

Examinând recursul tribunalul constata:

Prin decizia 798/R/2.07.2008 instanta de recurs a stabilit ca doar recurentul petent C.G. a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si doar el a formulat contestatie contra propunerii de invaliditate a Comisiei locale, astfel ca hotarârea Comisiei judetene îl vizeaza doar pe acesta si conchide ca ceilalti petenti nu au calitate procesuala de a formula plângere contra hotarârii Comisiei judetene 1258/C/2007 întrucât nu au urmat procedura prev. de Legea 247/2005.

Prin decizia civila 798/R/2.07.2008 a fost casata sentinta 869/2.04.2008 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei, ca urmare a admiterii recursului petentului C. G.si cauza a fost trimisa spre rejudecare pentru completarea probatiunii în ceea ce-l priveste pe acesta.

În rejudecare instanta de fond a depasit limitele investirii sale, potrivit art. 315 C.pr.civ. „în caz de casare, hotarârea instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate ... (în speta lipsa calitatii procesuale a petentilor M.M.si C. D.care n-au urmat procedura prev. de Legea 247/2005) sunt obligatorii pentru judecatorii fondului”.

Instanta de fond, admitând si plângerile celor doi petenti a pronuntat o hotarâre nelegala.