Actiune in constatare . Calitate procesuala pasiva consiliul local

Decizie 99 din 27.01.2009


 Actiune in constatare .

 Calitate  procesuala pasiva consiliul local

Prin sentinta civila nr. 6268/04.11.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 6984/311/2008 a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului C. L. al M. S. si a respins actiunea formulata de reclamanta M. E. ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut aplicarea dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 215/2001 in sensul ca reclamanta nu a justificat calitatea procesuala pasiva a C. L. al M. S., acesta fiind o autoritate a administratiei publice cu rol deliberativ, in astfel de actiuni in constatare calitate procesuala pasiva putand avea M. S. prin P., intrucat acesta este singurul care ar putea contesta calitatea reclamantei de proprietar asupra constructiei edificate, in conditiile in care aceasta este proprietara terenului aferent si prin urmare prezumat proprietar si asupra imobilului, in temeiul art. 492 Cod civil, in acelasi sens pronuntandu-se si ICCJ prin decizia nr. 3668/06.05.2005.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta criticand-o pentru nelegalitate fiind pronuntata cu incalcarea dispozitiilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala potrivita carora "unitatile administrative teritoriale sunt persoane juridice de drept public cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu...". De asemenea, s-a mai aratat in cuprinsul motivelor de recurs depuse la dosar faptul ca instanta de fond a ignorat atributiile pe care C. L. al M. S. le are pe linia colectarii impozitelor datorate in conditiile legale de persoanele fizice, detinatoare de imobile.

Interesul legitim al recurentei a fost de a i se recunoaste proprietatea asupra constructiei pentru a fi impusa la plata impozitului fiscal al acesteia, cu toate ca o perioada de timp platise impozit pe aceasta constructie.

Intimatul parat C. L. al M. S. a formulat intampinare solicitand respingerea recursului si mentinerea hotararii primei instante ca fiind temeinica si legala motivat de faptul ca potrivit dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 215/2001 consiliile locale sunt autoritati deliberative ale administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comune, orase si municipii, iar primarii sunt autoritati executive.

Analizand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate si in raport de actele si probele dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:

Reclamanta a chemat in judecata C. L. al M. S. pentru a se constata ca este proprietara unui imobil in suprafata de 31 mp situat in Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 101, interesul legitim al acesteia fiind de a obtine o recunoastere legala a constructiei edificate pe terenul sau pentru a fi inregistrata in evidentele fiscale si pentru a plati impozitul aferent.

Instanta de fond a retinut in mod corect  ca paratul C. L. al M S. nu are calitate procesuala pasiva in cauzele civile referitoare la dreptul de proprietate privata asupra bunurilor, avand in vedere dispozitiile art. 21 din legea 215/200l, dar si art. 23 din legea nr. 215/2001potrivit carora „unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, (…) sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

In prezenta cauza nu este vorba de vreun contract de administrare a bunurilor ce apartin domeniului public ori privat, ci de constatarea dreptului de proprietate al reclamantei asupra unei constructii edificate.

Calitate procesuala pasiva ar putea avea M. S. prin Primar, intrucat acesta ar fi singurul care ar putea contesta calitatea de proprietar a reclamantei, in situatia ipotetica in care M. S. ar fi proprietarul terenului aferent si, prin urmare, prezumat proprietar si asupra imobilului ce face obiectul prezentului dosar.

Imobilul cu destinatie de magazie nu se afla in proprietatea C. L. al M. S., iar pentru terenul unde reclamanta a edificat acest imobil s-a emis pe numele T. D. si M. E., titlul de proprietate nr. 24799/61/12.07.1994, asa cum reiese din adresa nr. 22241/05.10.2008 a Compartimentului Fondului Funciar.

Calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati intre parat si cel care este titularul dreptului din raportul juridic dedus judecatii, iar in speta nu este intrunita aceasta identitate si este sarcina reclamantilor sa indice persoana acestuia prin cererea de chemare in judecata.

In speta, cel care ar putea sa-i conteste reclamantei dreptul de proprietate asupra imobilului cu destinatia de magazie si in raport cu care ar putea sa fie formulata actiunea reclamantei este numitul T. D., coproprietar asupra terenului pe care este edificata constructia, potrivit titlului de proprietate nr. 24799/61/12.07.1994.

In consecinta, instanta retine in mod corect faptul ca in raport de dispozitiile art. 112 Cpc. nu s-a facut dovada calitatii  procesuale pasive in raportul de drept material dedus judecatii, in persoana C. L. S., ca adevaratul proprietar al terenului.

Avand in vedere aceste considerente se retine ca in cauza nu sunt incidente motive de casare  sau modificare prevazute de art. 304 Cpc  sentinta verificandu-se a fi temeinica si legala.

Data publicarii pe portal : 25.02.2009