Plângere contravenţională

Decizie 43 din 19.01.2011


Prin decizia civila nr. 43 din 19.01.2011 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 11506/55/2010, s-a admis recursul declarat de petenta împotriva sentintei civile nr. 8142 din 27.09.2010  pronuntata de Judecatoria Arad în dosarul nr. 11506/55/2010, s-a modificat aceasta hotarâre în tot, în sensul ca a fost admisa în parte plângerea formulata de petenta împotriva procesului verbal de contraventie nr.  0077436 din  05.07.2010 încheiat de intimata, pe care l-a mentinut sub aspectul existentei faptei contraventionale si a fost înlocuita amenda aplicata petentei cu AVERTISMENT si înlaturata obligatia platii tarifului de despagubire în suma de 1210 euro.

Astfel, s-a statuat ca just a conchis judecatorul fondului privitor la savârsirea de catre petenta a contraventiei ce i se imputa potrivit procesului verbal contestat câta vreme la momentul efectuarii controlului în trafic nu s-a putut face dovada detinerii rovinietei valabile, în contextul în care art. 8 alin. 1 din OG nr.15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare incrimineaza fapta utilizatorului de a circula fara a detine rovinieta valabila, iar conform art. 1 alin. 11 din acelasi act normativ, pentru verificarea valabilitatii, în afara aplicarii rovinietei – ecuson, la loc vizibil, pe partea interioara a parbrizului vor fi pastrate la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor ai caror conducatori auto au obligatia sa le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, documente care atesta plata, în original sau o copie a acestuia stampilata si semnata de catre conducatorul unitatii, cu înscrisul „conform cu originalul”.

În concluzie, prin sintagma „a detine rovinieta valabila” trebuie sa se înteleaga, în sensul preconizat de legiuitor, atât plata rovinietei, cât si detinerea acesteia si documentul care atesta plata acesteia la bordul vehiculului, împrejurare ignorata de catre judecatorul primei instante, impunându-se cu necesitate concluzia ca petenta a savârsit contraventia retinuta în sarcina sa prin procesul verbal contestat, chiar daca, cum judicios s-a evidentiat în recurs, rovinieta fusese achizitionata de societatea petenta în dimineata zilei de 5.07.2010, la orele 11,01, în vreme ce constatarea si sanctionarea contraventiei s-a realizat la orele 21,50, ale aceleiasi zile, aceasta neregasindu-se însa la bordul vehiculului în momentul opririi acestuia în trafic.

Pe de alta parte însa, este de retinut ca, în raport cu criteriile de individualizare prevazute de art. 21 alin. 3) din OG nr. 2/2001, în conformitate cu care sanctiunea se aplica în limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal, avându-se în vedere circumstantele concrete în care petentul a savârsit contraventia si dovezile facute în fata primei instante, se evidentiaza un grad de pericol social minim al faptei savârsita de petenta, sanctiunea amenzii contraventionale este una excesiva, iar în conditiile date, avertismentul este suficient pentru atingerea scopului educativ si preventiv în ceea ce o priveste pe petenta.